Ambar

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Maa)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ambar on Maan (engl. Earth) quenyankielinen nimi. Ambariksi kutsutaan Tolkienin kirjoituksissa sekä litteää Maata että nykytiedon mukaisen, aurinkokeskeisen mallin Maata. Nimi esiintyy ainakin kerran muodossa Imbar.[1] Myös sana Arda on usein käännetty "Maaksi", mutta se on saattanut alusta pitäen tarkoittaa laajempaa kokonaisuutta, jonka yksi osa Ambar on. Tämä ilmaistaan selvästi mytologian "pyöreän Maan" versioon liittyvissä teksteissä, joissa Ambar tarkoittaa Maata ja Arda meidän aurinkokuntaamme.[lähde?]

Tarussa Sormusten herrasta nimi Ambar esiintyy Elendilin julistuksessa, jonka Aragorn lausui kruunajaisissaan:

Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Ambar-metta!
Tässä paikassa minä asun ja minun jälkeläiseni kunnes maailma loppuu.[2]

Määritelmiä

Ambarkantan (1930-luku) sanastossa ja litteää Maata esittävissä kaavioissa I ja II Maan nimi on Ambar. Myös kaaviossa III esitetty Númenorin häviön jälkeinen pyöreä Maa on nimetty Ambariksi.[3]

"Etymologioissa" (1930-luku) mainitaan a-mbar 'oikoumenē; Maa'.[4] Käännös oikoumenē on epätavallinen, sillä tämä sana tarkoittaa maailman asuttua osaa eikä Maata kokonaisuutena. Kirjeissään Tolkien mainitsi useita kertoja Keski-Maan tarkoittavan samaa kuin oikoumenē.[lähde?]

Athrabeth Finrod ah Andrethin kommentaari (1950-luvun loppu) edustaa niitä kirjoituksia, joiden mukaan aurinko on ollut olemassa Ardan alusta lähtien ja Maa on ollut aina pyöreä. Kommentaarissa Tolkien kirjoittaa, että eldarin käsitys aurinkokunnasta (jota he kutsuivat Ardaksi) oli sopusoinnussa nykytiedon kanssa. Koska kuitenkin Maa, quenyaksi Imbar 'asuinpaikka' (engl. The Habitation), oli heidän näkemyksensä mukaan Ardan tärkein osa, Ardaa käytettiin usein lähes Imbarin synonyyminä.[1]

Quendi and Eldarin (1950-luvun loppu) mukaan Ambar 'asuinpaikka' (engl. habitation) tarkoitti "varsinaisesti vain Maata". Tässäkin yhteydessä Tolkien mainitsee Ardan ja Ambarin merkitysten sekaantuneen toisiinsa, tosin yksityiskohdat jäävät hieman hämäriksi.[5]

Kielitieteellisessä tekstissä "Ambar, umbar, Turambar" (1960-luku) sanan ambar kerrotaan tarkoittaneen Maa-planeettaa kokonaisuudessaan, mukaan lukien Aman ennen sen pois ottamista, mutta siihen eivät kuuluneet "Ardan valtakunnan" muut osat kuten kuu ja aurinko. Usein sanaa kuitenkin käytettiin koko Ardasta. Sanalle mainitaan lukuisia käännöksiä ja selityksiä: 'maailma', 'Maa', 'asuinpaikka' (engl. the Settlement), 'Maa haltioille (ja ihmisille) osoitettuna asuinpaikkana tai kotina'.[6]

Nimestä

Tolkien halusi quenyan 'kohtaloa' tarkoittavan sanan muistuttavan sanaa ambar, mutta yksityiskohdat vaihtelevat hänen kirjoituksissaan. Tarussa Sormusten herrasta sanat erottuvat selvästi toisistaan, sillä 'kohtalo' on quenyaksi umbar. Toisten lähteiden perusteella sanat ovat kuitenkin identtisiä ainakin yksikön nominatiivissa. Eräissä Galadrielin valituslaulua koskevissa muistiinpanoissa ambar 'maailma' (vartalo ambar-) johdetaan juuresta MBAR 'asua' ja ambar 'kohtalo, tuomio' (vartalo ambart-) juuresta MAR(AT)/MBART.[7] Tällaista etymologiaa näyttäisi edustavan myös ambartanen (merkitys ilmeisesti *'kohtalon toimesta') Niënorin sanoissa "A Túrin Turambar turún' ambartanen: kohtalon valtias jota kohtalo vallitsee".[8] Myös nimen Turambar 'kohtalon valtias' taustalla näyttäisi olevan sana ambar, tosin alla nähdään, että Tolkien kehitti nimelle myös toisenlaisen etymologian.

1960-luvulla Tolkien kirjoitti luultavasti laajimman selostuksensa näiden sanojen suhteista. Tässä kirjoituksessa, jonka hän otsikoi "Ambar, umbar, Turambar", sana 'kohtalo' on muodoltaan umbar. Tolkien selittää, että ambar ja umbar palautuvat juureen √MBAR, jonka alkuperäisin merkitys oli 'tehdä päätös'. Ambar tarkoitti siten Ilúvatarin lapsille valittua asuinpaikkaa ja umbar Erun tahtoa, erityisesti tulevaisuuden suhteen. Nimen Turambar rakenteen Tolkien selitti olevan tura-mbar, jossa -mbar on sanan umbar muoto (umbar < *m̩bar, jossa m oli syllabinen; ambar < *a-mbar(ă)).[9]

Viitteet

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia