Morgoth's Ring

Kohteesta Kontuwiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vuoden 1994 taskukirjalaitoksen kansi. Kansikuva: John Howe. Kuva: TolkienBooks.net)

Morgoth's Ring ("Morgothin sormus") on The History of Middle-earth -sarjan kymmenes osa, joka ilmestyi 23. syyskuuta 1993.[1]

Yleistä

Neljä edellistä osaa käsittelivät Tarun Sormusten herrasta kirjoittamisen historiaa, mutta kymmenennessä osassa palataan ensimmäisissä viidessä osassa 1910-luvulta 1930-luvulle seurattuun alati kehittyvään Silmarillion-legendariumiin, jonka työstämiseen Tolkien keskittyi uudestaan Tarun Sormusten herrasta aiheuttaman tauon jälkeen. Tolken keskittyi pääasiassa Sormusten herraan vuodet 1937-1949, minkä jälkeen hän jatkoi Silmarillionin parissa, kunnes 1950-luvun alussa työkiireet, Sormusten herran viimeistely ja muut huolet aiheuttivat uuden tauon. Professori palasi vakavaan työhön Silmarillionin parissa vasta 1950-luvun lopussa, mutta kykenemättä enää viimeistelemään sitä.

Legendariumin kehitystä ei kuitenkaan seurata tässä teoksessa ja sen jatko-osassa The War of the Jewels työvaiheiden mukaan, vaan jaoteltuna siten, että Morgoth's Ring keskittyy kertomuksiin jotka käsittelevät esiaikoja ennen Valinorin vetäytymistä ja The War of the Jewels nimensä mukaan pääasiassa Beleriandiin sijoittuvia Jalokivien sodan tapahtumia.

Jaottelun ansiosta Morgoth's Ring toimii johdatuksena painetun Silmarillionin yhdentoista ensimmäisen luvun (lukuun ottamatta lukuja 2 (Aulé ja Yavanna) ja 10 (Sindar)) tekstin lähteisiin.

Kirja on jaettu viiteen osaan: ensimmäinen osa (s. 1-44) käsittelee Ainulindalën viimeisiä käsikirjoituksia 1940-luvun lopusta ja 1950-luvun alusta, toisen osan (s. 45-138) Annals of Aman (1950-luvun loppu) on Valinorin annaalien viimeiseksi jäänyt versio.

Vuoden 2002 taskukirjalaitoksen kansi. Kansikuva: John Howe. Kuva: TolkienBooks.net

Kirjan laajin osuus on sen kolmas osa, The Later Quenta Silmarillion (s. 139-300), jossa esitellään Silmarillionin alkuosan (Silmarilien ryöstöön ja Auringon ja Kuun syntymään saakka) kehitystä kahdessa vaiheessa 1950-luvun kuluessa.

Neljännen osuuden (s. 301-366) pääosan muodostaa (kommentteineen) teksti Athrabeth Finrod ah Andreth ("Finrodin ja Andrethin väittely") ilmeisesti vuodelta 1959 (s. 303-329). Tekstiä ei ole missään vaiheessa sulautettu Silmarillioniin: siinä noldorin ruhtinas ja Bëorin kansaan kuuluva ihmisnainen keskustelevat haltioiden ja ihmisten kuolevaisuudesta. Tekstin liitteenä on kirjoittajan kommentaari viitteineen (s. 329-349), sanasto (s. 349-350) sekä toimittajan kommentaari viitteineen (s. 350-360). Kommentaariin sisältyy ihmisten lankeemuksesta kertova "Adanelin tarina", Tale of Adanel (s. 345-349). Toinen liite sisältää Athrabethiin liittyvän itsenäisen tekstin Converse of Manwë and Eru (s. 361-366).

Viides osa (s. 367-431), Myths Transformed ("Muutetut myytit"), koostuu yhdestätoista eri aiheita käsittelevästä myöhäisestä tekstistä, joita yhdistää laajasti ottaen "legendariumin keskeisten elementtien uudelleentulkinta niiden sovittamiseksi suuresti muokattuihin peruskäsitteisiin" (s. 369). Tolkien oli alkanut jo 1940-luvulla alkanut epäillä mytologiansa pohjan kantavuutta, ja näiden esseiden pohdinnat kertovat siitä, miten laajojen muutosten edessä keskeneräiseksi jäänyt kokonaiskertomus oli vielä tekijänsä viimeisinä vuosina.

Kirjan nimestä

Christopher Tolkien kertoo esipuheessa (s. x-xi) ottaneensa nimen Morgoth's Ring isänsä esseestä "Notes on motives in the Silmarillion" (s. 394-406), jossa tämä vertaa Sormukseen keskittyneen Sauronin mahdin olemusta Morgothin suunnattoman paljon suurempaan mahtiin, joka kuitenkin oli hajautunut Ardan koko ainekseen: "Koko Keski-Maa oli Morgothin sormus" (s. 400).

Bibliografisia tietoja

Morgoth's Ring : The Later Silmarillion : Part One : The Legends of Aman / J. R. R. Tolkien ; [edited by] Christopher Tolkien. - HarperCollins : London, 1993. - 471 s.
ISBN 0-261-10304-0 (sid.). - Ainakin yksi lisäpainos
First paperback edition: 1994. - ISBN 0-261-10300-8 (ainakin viisi lisäpainosta)
Second paperback edition: 2002. - ISBN 0-261-10300-8 (ainakin yhdeksän lisäpainosta)
The History of Middle-earth, Part III: 2001 (sisältää osat 10-12). - ISBN 000710507X (sid.)
The History of Middle-earth, Part III: 2002 (sisältää osat 10-12). - ISBN 0007149174 (sid.)

Bibliografisten tietojen lähteet:

Sisällys

Ensimmäisen laitoksen (1993) kansi.
Kuva: TolkienBooks.net

Foreword (s. ix)

PART ONE: Ainulindalë (s. 1)

PART TWO: The Annals of Aman (s. 45)

PART THREE: The Later Quenta Silmarillion

PART FOUR: Athrabeth Finrod ah Andreth (s. 301)

 • Christopher Tolkienin johdanto (s. 303-307)
 • Teksti: Athrabeth (s. 307-326)
  • Viitteet (s. 326-328)
  • C. Tolkienin kommentteja J. R. R. Tolkienin ihmisten ja haltioiden välistä suhdetta koskevien ajatusten kehityksestä (s. 328-329)
 • J. R. R. Tolkienin kommentaari viitteineen (s. 329-349)
  • Tale of Adanel (s. 345-349)[2]
  • Sanasto (C. Tolkienin toimittamana valikoimana) (s. 349-350)
  • C. Tolkienin katsaus tekstin luonnosmateriaaliin (s. 350-356)
  • Viitteet (s. 357-360)
 • Liite: "The Converse of Manwë and Eru" ja myöhempiä käsityksiä haltioiden jälleensyntymisestä (s. 361-366)
  • Teksti: Converse (alkuosa) (s. 361-362)
  • C. Tolkienin kommentteja (s. 362-366)

PART FIVE: Myths Transformed (s. 367)

Appendix: Synopsis of the Texts (s. 432)

Index (s. 434)

Viitteet

 1. Åke Bertenstam, A Chronological Bibliography of the Writings of J.R.R. Tolkien. 11th edition (December 2015); n:o 139 (Forodrim; luettu 9.2.2019).
 2. Katso myös: Adanelin tarina (Konnun joulukalenteri, 12. joulukuuta 2007).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia