Ambar

Kohteesta Kontuwiki

Ambar tai Imbar on Maan (engl. Earth) quenyankielinen nimi. Se voi viitata sekä Maailman muuttumista edeltäneeseen litteään Maahan että pyöreään, aurinkoa kiertävään Maahan.

Tarussa Sormusten herrasta sana Ambar (merkityksessä 'maailma') esiintyy Elendilin julistuksessa, jonka Aragorn lausui kruunajaisissaan:

Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Ambar-metta!
Tässä paikassa minä asun ja minun jälkeläiseni kunnes maailma loppuu.[1]

Määritelmiä

Maailman rakennetta kuvailevan Ambarkanta-esseen (1930-luku) sanastossa ja litteää Maata esittävissä kaavioissa I ja II Maan nimi on Ambar. Myös kaaviossa III esitetty Númenorin häviön jälkeinen pyöreä Maa on nimetty Ambariksi.[2]

"Etymologioissa" (1930-luku) mainitaan a-mbar 'oikoumenē; Maa'.[3] Toinen annetuista käännöksistä, kreikan oikoumenē, ei tarkoita Maata kokonaisuutena, vaan maailman asuttua osaa.[4] Toisaalla Tolkien rinnastaa nimitykset Keski-Maa ja oikoumenē.[5]

Kertomuksen Athrabeth Finrod ah Andrethin kommentaari (1950-luvun loppu) edustaa "pyöreän Maan" kosmologiaa, jonka mukaan aurinko on ollut olemassa Ardan alusta lähtien ja Maa on aina ollut pyöreä.[6] Kommentaarissa Tolkien kirjoittaa, että eldarin käsitys aurinkokunnasta (jota he kutsuivat Ardaksi) oli sopusoinnussa nykytiedon kanssa. Koska kuitenkin Maa, quenyaksi Imbar 'asuinpaikka' (engl. The Habitation), oli heidän näkemyksensä mukaan Ardan tärkein osa, Ardaa käytettiin usein lähes Imbarin synonyyminä.[7]

Enimmäkseen kielitieteellisessä esseessä Quendi and Eldar (1950-luvun loppu) kerrotaan, että Ambar 'asuinpaikka' (engl. habitation) tarkoitti "varsinaisesti vain Maata". Tässäkin yhteydessä Tolkien mainitsee Ardan ja Ambarin merkitysten sekaantuneen toisiinsa.[8]

Etymologisen selostuksen "Ambar, umbar, Turambar" (1960-luku) mukaan sanaa ambar 'maailma' käytettiin usein näennäisesti koko Ardasta, mutta oikeastaan se tarkoitti Maa-planeettaa kokonaisuudessaan, mukaan lukien Aman ennen sen pois ottamista. Siihen eivät kuuluneet "Ardan valtakunnan" muut osat kuten kuu ja aurinko.[9]

Nimestä

Kirjoituksessa "Ambar, umbar, Turambar" Tolkien selitti, että ambar 'maailma' ja umbar 'kohtalo' palautuvat juureen √MBAR, jonka alkuperäisin merkitys oli 'tehdä päätös'. Ambar tarkoitti siten Ilúvatarin lapsille valittua asuinpaikkaa ja umbar Erun tahtoa, erityisesti tulevaisuuden suhteen. Sanalle ambar mainitaan käännökset ja selitykset 'maailma', 'Maa', 'asuinpaikka' (engl. the Settlement), 'Maa haltioille (ja ihmisille) osoitettuna asuinpaikkana tai kotina'.[9]

Eräissä Galadrielin valituslaulua koskevissa muistiinpanoissa ambar 'maailma' (vartalo ambar-) johdetaan juuresta MBAR 'asua', mutta 'kohtaloa, tuomiota' tarkoittava sana, joka on näissä muistiinpanoissa muodoltaan ambar (vartalo ambart-), johdetaan juuresta MAR(AT)/MBART.[10]

Viitteet

  1. TSH III/6.5., Käskynhaltija ja kuningas, s. *** / *** / 297–298 / *** / *** (engl. unto the ending of the world).
  2. HoMe IV, s. 241–247.
  3. HoMe V, s. 372.
  4. Oikumene (Wikipedia [fi]).
  5. The Letters of J. R. R. Tolkien, s. 186 (kirje 151); The Letters of J. R. R. Tolkien, s. 283 (kirje 211).
  6. Katso myös artikkeli Arda.
  7. HoMe X, s. 337.
  8. HoMe XI, s. 402.
  9. 9,0 9,1 J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 104–105.
  10. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 66.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia