Nénimë

Kohteesta Kontuwiki

Númenorilaisen kalenterin kuukaudet (astar)

Nénimë (vaihtoehtoinen nimi Ercoirë) on toisen kuukauden quenyankielinen nimi númenorilaisessa kalenterissa, vastasi helmikuuta. Sindariksi Nínui .[1]

Kuukaudennimen alkuosa liittynee quenyan sanaan nén (vartalo nen-) 'vesi'.[2]

Päätteen -imë / - merkitys ei ole aivan selvä. Kyseessä saattaa olla abstraktia nominia ilmaiseva suffiksi -.[3] Sama pääte näyttää esiintyvän myös kuukaudennimissä Súlimë, Úrimë ja Hísimë.[4]

Nénimë kertomuksissa

Huomautuksessaan kertomukseen "Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä" Tolkien sanoo, että "Pohjoisessa ei lähdetty pitkille matkoille hithuin (hísimë, ’marraskuu’) alun ja nínuin (nénimë, ’helmikuu’) lopun välillä rauhan aikana".[5]

Viitteet