Lótessë

Kohteesta Kontuwiki

Númenorilaisen kalenterin kuukaudet (astar)

Lótessë (vaihtoehtoinen nimi Nótuilë) on viidennen kuukauden quenyankielinen nimi númenorilaisessa kalenterissa, vastasi toukokuuta. Sindariksi Lothron.[1]

Kuukaudennimen alkuosana on lótë 'kukka'.[2] Loppuosana on nähtävästi abstraktia ominaisuutta ilmaiseva pääte -ssë,[3] joka esiintyy myös kuukaudennimessä Víressë. Näin ollen kuukaudennimen merkitys on suunnilleen 'kukkeus, kukkaisuus'.

Viitteet

  1. TSH, liite D, "Kalenterit", s. 504 / 955 / 483 / 595 / 1148.
  2. Etymologies s.v. LOT(H) (HoMe V, s. 370); Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 437 / 381 (s.v. loth).
  3. Ks. esim. H. Fauskanger, Quenya Affixes: Miscellaneous; David Salo, Elfling, viesti 3517, 8.10.2000. – Vrt. esim. findessë 'hiukset, tukka' (< findë), vánessë 'kauneus' (< vána) ja venessë 'neitsyys'.