Quenya-suomi sanaluettelo P

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta QSS P)


Quenya-suomi sanaluettelo
englanninkielinen alkuteos:
Helge K. Fauskanger, Quettaparma Quenyallo

pa

 • , pa (1) prep. "-lla/-llä" viitaten pintojen, erityisesti pystysuorien, kosketukseen (siinä merkityksessä kuin kuva riippuu seinällä); myös = "mitä tulee jhk, koskien jtk" (VT 43,26). Toinen variantti antaa prepositiot (ja apa) merkityksessä "-lla, -llä (yläpuolella mutta ei kosketuksessa)". (2) Preposition apa "jälkeen" (VT 44,36) variantit, joita eräässä lähteessä kuvaillaan myös ensimmäisessä yllä mainituista merkityksistä. Uusquenyassa prepositioita ja pa voitaisiin käyttää merkityksessä "-lla/-llä" tai "koskien jtk.", ja prepositiota apa merkityksessä "jälkeen" (ks. hakusanat apa (1) ja (2)), tai prepositiota pa myös preposition apa "jälkeen" lyhyempänä muotona, kuten rakenteessa yéni pa yéni *"vuosi vuoden jälkeen" (VT 44,36).

pac

 • paca ("k") subst. "kivetty lattia, piha" (GL 63).

pah

 • pahta (1) adj. "suljettu, yksityinen" (VT 39,23, VT 41,6, PE 17,171).
 • pahta (2) subst. "puhe" eli kieli (PE 17,126); yhdessä intransitiiviverbin pakta- "puhua", kanssa, joka olisi *pahta- quenyassa; transitiivinen vastine on quet- (ks. tätä). Intransitiivinen verbi "puhua" myös carpa- (ks. tätä).

pai

 • paimë subst. "rangaistus" (QL 72).
 • paimeta- verbi "suorittaa tai määrätä rangaistus, rangaista" (QL 72).
 • paimesta subst. "nuhtelu" (QL 72).
 • paitya- verbi "maksaa takaisin, korvata" (QL 72).

pal

 • pal- (1) verbi "ravistaa", menn. aikam. pallë tunnetaan (PE 16,143).
 • [pal- (2) verbi "lyödä, iskeä", myös vaihtoehtoisessa (laajennetussa?) muodossa palap-, VT 46,8. Ks. palpa-.]
 • palan adv.? "kauas" (PE 17,86), "kaukainen, etäinen, laaja, suuressa määrin" (PAL), "laaja, laajalle, etäisyyteen" (VT 45,21), "kauas ja laajalle" sanassa palantír (mon. palantíri) "kauaskatsoja", noldorin ensiajalla valmistamat maagiset näkykivet (Elem. palan, PAL, PE 17,86). Etymologia, ks. Kirjeet 534. Kirjoitusasu "pálan-tìr" PE 17,86 saattaa viitata epätavalliseen painotukseen, jossa pääpaino on alkutavulla ja sivupaino lopputavulla (tavallisesti tällaisessa quenyan sanassa paino olisi ant-tavulla); ei ole varmaa, kuvaileeko tämä lähde quenyan painotusta vai jotakin vanhempaa kaavaa. – Myös Palantir mask. nimi "Kaukonäköinen" (Liite A, Elem. palan, PAL, TIR); assimiloitunut palar- laivan nimessä Palarran "Kaukomatkaaja" (palan + ran) (KTK 244-245 / 210-211).
 • palantír subst *"kauaskatsoja", käytetään merkityksessä "näkykivi" (mon. palantíri tunnetaan); ks. palan-. Muoto palantir (lyhyt i) esiintyy Kirjeissä (s. 142).
 • [palap-, ks. palpa.]
 • palar subst. "tasainen kenttä, 'luhta', tasanko" (toimittajien mukaan viimeisen selityksen voisi lukea myös "paikka" [engl. plain / place], mutta "tasanko" vikuttaa todennäköisimmältä muiden selitysten valossa, VT 46,8).
 • Palarran laivan nimi "Kauasmatkaaja"; ks. palan.
 • palis subst. "heinikko, nurmikko" (LT 1,264).
 • palla adj. "laaja, levittäytynyt" (PAL).
 • palmë subst. "pinta" (PAL).
 • palpa- verbi "lyödä, hakata" (PALAP). Tolkien viivasi yli vaihtoehtoisen muodon pal-, ilmeisesti laajennetun muodon palap- kera (VT 46,8).
 • palta (1) subst. "kämmen, ylöspäin tai eteenpäin ojennettu kämmen suorana ja jännitettynä" (sormet ja peukalo kiinni toisissaan tai levitettyinä) (VT 47,8.9).
 • palta- (2) verbi "tunnustella kädellä, puristaa" jne. (perusmerkitys "ojentaa tunnusteleva kämmen [palta] pinnan ylle") (VT 47,9).
 • palu- verbi "avata levälleen, levittää, laajentaa, ojentaa" (PAL). Vrt. palu- intransit. "paisua", menn. aikam. púlë Tolkienin varhaisessa aineistossa (QL 75).
 • palúrë subst. "pinta, syli, Maan syli" (= muinaisengl. folde) (PAL); vrt. Palúrien.
 • Palúrien subst., Yavannan toinen nimi (PAL).
 • Palurin paikannimi "laaja maailma" (LT 1,264).
 • palya- verbi "avata levälleen, levittää, laajentaa, ojentaa" (PAL).

pan

 • pan adv. "koska" (merkityksessä jnk. vuoksi) (VT 49,17.18). Sana on peräisin tekstistä, joka on myöhemmin viivattu yli; ei voida tietää, hylkäsikö Tolkien tämän sanankin.
 • panda subst. "aitaus" (PAD).
 • pano (1) subst. "pala muotoiltua puuta" (PAN).
 • pano (2) subst. "suunnitelma, järjestely" (QL 72).
 • panta adj. "avoin" (PAT).
 • panta- verbi "kääriä auki, levittää, avata" (PAT).
 • pantië subst. "auki kääriminen, avaaminen, paljastaminen" (abstrakti muodostelma tai gerundi adjektiivista ja substantiivista panta "avoin") (QL 72).
 • panya- verbi "järjestää, asettaa" (PAN). Verbi napan- (ks. tätä) "lisätä" tai kirjaimellisesti *"asettaa päälle" puhuu ehkä myös lyhyemmän vartalon #pan- olemassaolon puolesta.

pap

 • paptalasselindeën taivutettu verbi "putoavien lehtien äänen kaltainen" (MC 216; tämä on "qenyaa").

par

 • #par- verbi "oppia" (hankkia tietoa, ei kokemuksen tai tarkkailun vaan kommunikaation, opetuksen tai muiden tekemien kirjallisten lähteiden kautta). Paranyë (apárien) parmanen "Opin (olen oppinut) kirjan avulla" (PE 17,180). – Mahdollisesti Tolkien suunnitteli jossakin vaiheessa, että vartalo par- tarkoittaisi "kirjoittamista", vrt. loiparë.
 • parca (1) ("k") adj. "kuiva" (PÁRAK).
 • parca (2) ("k") adj. "alaston" (henkilöistä) (PE 17,86).
 • parma subst. "kirja", myös tengwa n:o 2:n nimi (PAR, Liite E). Varhaisessa "qenyassa" selitys oli "nahka, puunkuori, pergamentti, kirja, kirjoitukset" (LT 2,346); Tolkien palasi myöhemmin ajatukseen, että parma on pohjimmiltaan substantiivi "kuori", ja viittaa puun kuoreen tai nahkaan (primitiivisinä kirjoitusalustoina, PE 17,86): "'kuori' viitaten puunkuoreen tai nahkaan, näin ollen 'kirja', 'puunkuori (kirjaimellisesti nylkeminen, kuoriminen), pergamentti, kirja'; 'kirja (tai jonkin kokoinen kirjoitettu dokumentti')" (PE 17,123). Tällä välin Tolkien oli liittänyt sanan juureen PAR, joka tarkoitti "koota, yhdistää" (LR 380); sana loiparë "kirjoitusvirhe" (ks. tätä) voi myös viitata siihen, että juuren PAR piti jossakin vaiheessa tarkoittaa "kirjoittamista", joten parma oli "kirjoitettu asia". – Instrumentaali parmanen "kirjalla" tai "kirjan avulla" (PE 17,91.180), parmastanna "kirjaanne" (päätteet -sta duaali "teidän kahden", -nna allatiivi) (VT 49,47), parmahentië subst. "kirjan lukeminen" (PE 17,77). Muita yhdyssanoja: parmalambë subst. "kirjakieli" = q[u]enya (PAR), #parma-resta subst. *"kirjamessut", esiintyy päätteen -lya "sinun" ja allatiivin päätteen -nna kera (parma-restalyanna *"kirjamessuillesi") (VT 49,38.39). Parma P:tä tarkoittavan tengwan nimenä esiintyy yhdyssanassa parmatéma subst. "p-sarja", labiaalit, Tengwar-järjestelmän toinen pystysarake (Liite E).
 • parna adj. "paljas" (PE 17,86), myös vaihtoehtoinen muoto parnë (PE 17,171).

pas

 • passa adj. "sileä, karvaton" (PE 17,171).
 • pasta- (1) verbi "tasoittaa, silittää" (PE 17,171).
 • pasta (2) adj. "sileä" (PATH), sanan passa variantti.

pat

 • pata- verbi "kävellä" (PE 17,34).
 • #pataca subst. "konsonantti" (vain monikko patacar ["k"] tunnetaan) (VT 39,8).

pav

 • páva subst. "suu" (sisältäen kielen, huulet ja hampaat). Ilmeisesti Tolkien muutti sanan muotoon náva, ks. tätä (VT 39,19).
 • pávatengwi, pávëar, sanat, jotka Tolkien ilmeisesti muutti muotoihin návatengwi, návëar (ks. näitä) (VT 39,19).

pe

 • subst. "huuli", duaali peu "huulet, suuaukko" (VT 39,9; VT 47,12.35). Varhaisemmassa lähteessä, Etymologioissa, sai selityksen "suu" (PEG), kun taas PE 17,126 se on tarkemmin "suljettu suu".

pea

 • pëanta- verbi "antaa ohjeita jllk." (QL 72).

pel

 • pel- verbi "mennä ympäri, kiertää, palata" (PEL), ilmeisesti myös transit. "ympäröidä" (mainitaan Silmarillionin liitteessä juuren merkitykseksi), vrt. myös "qenyan" pele- "ympäröidä, aidata sisään, karsinoida" (menn. aikam. pellë annettu, QL 73).
 • pelecco ("k") subst. "kirves" (LT 2,346).
 • pelecta- ("k") verbi "hakata" (tämän "qenyan" sanan voi myös omaksua TSH:n tyyliseen quenyaan muodossa *pelehta-) (LT 2,346).
 • pelehta- ks. pelecta-.
 • Pelendur mask. nimi. *"Aidan palvelija"??? (Liite A).
 • peler subst. "aidattu kenttä" (muinaisengl. tún) (PEL(ES)).
 • pella "tuolla puolen, takana", ilmeisesti ennemmin postpostitio kuin prepositio: Andúnë pella "Lännen takana", elenillor pella "tähtien tuolta puolen" (Nam, RGEO 66, Markirya). Eräässä quenyankielisen Isä meidän -rukouksen versiossa Tolkien käytti muotoa pell' (ilmeisesti sanan pella elidoitunut muoto) prepositiona, mutta tämä versio hylättiin (VT 43,13).
 • pelo subst. "raja(-aita)" (PE 17,92).
 • Pelóri paikannimi "aitaavat korkeudet", vuoret, jotka valar kohottivat suojelemaan Amania (Elem. pel, WJ 403).
 • peltas (peltax-, kuten monikossa peltaxi ["ks"]) subst. "sarana" (PEL, TAK).

pem

 • #pempë subst. "huuli" (esiintyy vain mon. pempi, PE 17,126); vrt. .

pen

 • [pen prep. "ilman (jtk.)" (PE 17,171). Vrt. Ú (1).]
 • pen- verbi verbin #sam- "omistaa" [engl. to have] (ks. tätä) kieltomuoto, jota käytetään kielteisenä vastauksena kysymyksiin omistajuudesta: penin "ei / minulla ei ole" [engl. no / I don't have] (PE 17,173).
 • penda adj. "alaspäin viettävä, kalteva" (PEN/PÉNED), "jyrkästi viettävä, alaspäin viettävä" (PE 17,24).
 • penda- verbi "viettää (alaspäin)" (PE 17,171,173).
 • pendë subst. "rinne, alamäki" (PEN/PÉNED), "jyrkkä (ala)mäki, kukkulanrinne" (PE 17,24).
 • penga- verbi "mutristaa huuliaan, mököttää" (VT 39,11).
 • #penna subst. "vokaali" (vain mon. pennar tunnetaan) (VT 39,16).
 • penquanta ("peñ-") adj. "ääriään myöten täysi" (VT 39,11).
 • pentë ks. #pet-.
 • penya adj. "vajaa, riittämätön", mon. penyë ilmauksessa penyë tengwi "puuttuvat merkit", "vajaat merkit" haltioiden varhaisessa quenyan analyysissa on termi, joka kuvaa vokaaleja joita ei edellä konsonantti; vokaalin oletettiin (monissa tapauksissa virheellisesti) menettäneen kyseisen konsonantin (VT 39,6,8).

per

 • Pereldar mon. subst. "Puolhaltiat" (= sindarin Peredhil) (Kirjeet 355). Etymologioissa nimeä käytetään danasista eli nandorista (PER). Yks. #Perelda.
 • peresta murtoluku "puoli" (1/2), myös perta (VT 48,11).
 • #Perian subst. "hobitti" (#Periand-), mon. gen. Periandion *"hobittien" Elaine-omistuskirjoituksessa. VT 49,40 antaa virheellisen lukutavan Periondion.
 • perina adj.? *"keskeltä jaettu, puolitettu" (PER). Sanaa ei ole selitetty, mutta se näyttää liittyvän verbiin perya- "puolittaa". Jos suhde on sama kuin verbin lerya- "vapauttaa" ja adjektiivin lerina "vapaa" välillä, perina on todennäköisimmin adjektiivi "puolitettu".
 • perper- verbi "kestää loppuun asti", "kärsiä suurta tuskaa", menn. aikam. perpérë (QL 73).
 • perta murtoluku "puoli" (1/2), myös peresta (VT 48,11).
 • perya- verbi "jakaa keskeltä, puolittaa" (PER).

pet

 • #pet- verbi "lyödä, iskeä" (esiintyy muodossa "pete", ehkä suffiksoidun vartalovokaalin kera); menn. aikam. pentë tunnetaan (QL 73).

peu

 • peu duaal. subst. "huulet, suuaukko" (VT 39,9), sanan (ks. tätä) duaali.

ph

phi

 • phin- subst. "hius, säie" (PE 17,17); ehkä nähtävä ennemmin "elementtinä" kuin varsinaisena sanana; kirjoitusasu ph- (eikä f-) on quenyassa epätavallinen. Ks. fine.
 • phindelë subst. "pitkät hiukset" (PE 17,17; tavallinen quenyan kirjoitusasu olisi findelë, vrt. findilë).

pi

 • subst. "pieni hyönteinen, kärpänen" (VT 47,35).

pia

pic

 • pica (1) ("k") subst. "pieni piste, piste" (PIK).
 • pica- (2) ("k") verbi "vähentyä, pienentyä, haipua", partisiippi pícala "vähenevä" (lokatiivin päätteen kera pícalassë) Markiryassa.
 • picë ("k") prep.? "päällä, -lla, -llä" (???) (MC 214; tämä on "qenyaa").
 • picina, ks. pia.
 • Picinaucor ("k") mon. subst. "vähäkääpiöt" (yks. #Picinauco, vrt. nauco). Myös Pitya-naucor (WJ 389). Erillinen termi nuxo mainitaan PE 17,45.

pie

 • pië subst. "marja" (PE 16,143).

pil

pim

 • *pimpë subst. "häntä". Mahdollinen mukaelma sanasta pint, pimp- Tolkienin varhaisessa "qenyassa" (QL 74), jos sanaa halutaan käyttää TSH:n tyylisen quenyan kontekstissa.

pin

pio

pir

 • pir- verbi "kiertyä, kääntyä" (ilmeisesti intr.). Esiintyy itse asiassa muodossa piri- ehkä aoristin välivokaalin kera. "Qenyan" menn. aikam. pírë (QL 74).
 • pirë- subst. "varvas", duaali piru (PE 16,96). Vrt. taltil.
 • pirindë subst. "kukka, joka avautui ja sulkeutui nopeasti lyhyenä valoisana hetkenä jolloin [?muutama ?ei] edes orvokki sulkautunut" [engl. a flower that opened and shut quickly with any change of light at [?some ?not] even a pansy closed] (PE 17,146; epävarma lukutapa ja epäselvä merkitys, luettava kenties "...at [which] not even a pansy closed"). Myös pirnë.
 • pirnë, sanan pirindë (ks. tätä) variantti.
 • pirucendëa adj. "varpaankärjillään (kulkeva, seisova...)" (PE 16,96); ks. pirë, cendë. Varhaisemmassa "qenyassa" sanalla oli täysin eri merkitys: adj. "kevyesti pyörivä, liehuva" (MC 215). Vrt. pirucenda ("k") "kieppuva" QL 74.
 • pirya subst. "mehu, siirappi" (PIS).

pit

piu

 • piucca subst. "karhunvatukka" (PE 16,143).
 • piuta verbi? ja subst.? "sylkeä, sylki" [engl. spit] (PIW).

po

 • po, prep. "ennen, edessä" (spatiaalisista suhteista) "jälkeen" (ajasta), myös opo tai pono, poto- (VT 49,12.32; VT 44,36; ilmeisesti sanan apa variantti).

poa

 • poa subst. "parta" (GL 63). Mieluummin fanga Tolkienin myöhemmässä quenyassa.

poi

 • poica ("k") adj. "puhdas" (POY).
 • poita- verbi "puhdistaa", menn. aikam. poinë (QL 75, VT 48,13).

pol

 • pol- (1) verbi "voida, pystyä" = kyetä fyysisen voiman ja kyvyn puolesta, kuten polin quetë "voin puhua (koska suu ja kieli ovat vapaina)". Vrt. ista-, lerta- verbeinä hieman tästä poikkeavassa merkityksessä "voida" (VT 41,16, PE 17,181).
 • pol (2) adj. "suuri, iso (vahva)". Koska tämä olisi ainoa esimerkki yksitavuisesta quenyan adjektiivissa, Tolkien on tässä ehkä maininnut juuren POL eikä kokonaista sanaa. Vrt. polda.
 • polca ("k") subst. "sika" (QL 75).
 • polda adj. "iso" (PE 17,115), "vahva, roteva" (POL/POLOD).
 • poldorë subst.? (ei selitystä, johdettu adjektiivista polda "vahva, roteva"; mahdollisesti "voima" abstrahoituna) (POL/POLOD).
 • Poldor, Poldomo subst. "kovan / vaikean murtaja", Poldor- "maanmurtaja?", adjektiivin Poldórëa (ks. tätä) variantteja, jotka on luotu silloin kun Tolkien ei halunnut juuren POL viittaavan voimaan tai mahtavuuteen (PE 17,181), vrt. polda aikaisemmasta lähteestä.
 • Poldórëa adj. "Urhea" [engl. Valiant] Tulkasin nimenä, jonka korvasi Astaldo (POL/POLOD, MR 146.149. GL 64 poldórëa on selitetty "mahtava" [engl. "mighty"], QL 75 "lihaksikas".)
 • [polë (vartalo poli-) subst. "ateria, annos, syömävilja?" [engl. meal, grist] (PE 17,115.181), sana jonka Tolkien päätti korvattavan sanalla mulë; ehkä polë oli sanan porë variantti.]

pon

por

 • porë (vartalo *pori-, tunnetaan primitiivinen muoto ¤pori) subst. "jauho, ruoka" (POR). Katso polë.
 • porocë ("k") subst. "kana, siipikarja" (PE 16,132).

pot

 • pota-, katso po, .
 • potai adv. "siksi". Tolkien vaikuttaa olleen epävarma, kumpi muoto on parempi, tämä vai etta (VT 49,12). Vrt. myös epetai.

pu

puh

 • puhta subst. "yhdyntä" (PE 16,163, määritelmä on tarkennettu viittaavan "yhteen aktiin"; yleisempi "seksiä" tarkoittava sana voitaisiin ehkä johtaa lisäämällä abstrahoiva tai yleistävä pääte kuten -lë).

pun

 • punta subst. "pysäytetty konsonantti" [engl. stopped consonant] (PUT, ks. PUS; VT 46,33 mukaan tämä ei viittaa klusiiliin [engl. "stop" or plosive consonant], vaan kirjaimeen, jonka alapuolella oleva piste osoittaa, että sitä ei seuraa vokaali. Vrt. putta).

pur

 • púrëa adj. "töhritty, haalistunut" (Markirya).

pus

 • pusta (1) subst. "tauko", välimerkityksessä piste (PUS). Vrt. putta.
 • pusta- (2) verbi "pysäyttää, tehdä loppu jstk.", myös intr. "lakata, pysähtyä" (PUS).
 • pustanë partisiippi? "puhaltava" (MC 213; tämä on "qenyaa").

put

 • putta subst. "tauko, piste" (välimerkeissä) (PUT, ks. PUS). VT 46,10 mukaan tarkoitetaan kirjaimen alla olevaa pistettä, joka mahdollisesti osoittaa, että konsonanttia ei seuraa vokaali; vrt. VT 46,33, ks. myös VT 49,33.40 esimerkki tällaisen välimerkin esiintymisestä tengwar-kirjoituksessa.

(valmis, päivitetty Ardalambionissa marraskuussa 2011 julkaistuun versioon)

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.