Quenya-suomi sanaluettelo F

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta QSS F)


Quenya-suomi sanaluettelo
englanninkielinen alkuteos:
Helge K. Fauskanger, Quettaparma Quenyallo

fa

fai

 • faica ("k") adj. "halveksittava, alhainen" (SPAY).
 • faila adj. "puhdasmielinen, oikeudenmukainen, antelias" (PM 352).
 • faina- verbi "valaista, lähettää valoa" (PHAY).
 • fainu- verbi "päästää, vapauttaa" (LT 1,250). Mieluummin lerya- tai sen- Tolkienin myöhemmässä quenyassa.
 • fairë (1) subst. "haamu, ruumiiton henki kun se nähdään kalpeana hahmona" (mon. fairi Markiryassa), vrt. ausa. Substantiivia fairë käytettiin myös merkityksessä "henki (yleisesti)" olennoista puhuttaessa (MR 349, PE 17,117). VT 43,37 ja 44,17 fairë viittaa Pyhään Henkeen (fairë aista tai Aina Fairë).
 • fairë (2) subst. "luonnollinen kuolema" (tapahtumana) (PHIR).
 • fairë (3) subst. "säteily" (PHAY).
 • fairë (4) adj. "vapaa" (LT 1,250) (mieluummin léra, lerina tai mirima TSH:n tyylisessä quenyassa).
 • fairië subst. "vapaus” (LT 1,250; koska tämä on sanaan fairë "vapaa" perustuva abstrakti johdos, sanalle vain varhaisessa "qenyassa" annettu merkitys ja toisaalta sanalla fairë on useita muita merkityksiä Tolkienin myöhemmässä quenyassa, sanan fairië merkityksen "vapaus" käsitteellistä validiutta voi pitää kyseenalaisena.)

fal

 • Falanyel (Falanyeld-, kuten monikossa Falanyeldi), subst. (mon.) telerin nimi, ilmeisesti *"rannalla laulajat" (PHAL/PHÁLAS).
 • falas (falass-), falassë subst. "rannikko, ranta" (LT 1,253; LT 2,339); falassë "ranta, vesiraja" (Elem. falas), "rannikko – erityisesti suurille aalloille altis rannikko" (VT 42,15), "ranta" (PHAL/PHÁLAS); Falassë Númëa paikannimi "Läntinen ranta" (LT 1,253), Andafalassë "Aavaranta" (PE 17,135).
 • falasta- verbi "kuohuta", partisiippi falastala "kuohuva, kohoava (vedestä)" Markiryassa.
 • falastanë partisiippi (?) "kohoava (vedestä)", falastanéro verbi "oli tyrskyistä äänekäs" (MC 213. 220; tämä on "qenyaa" – partisiippi "kohoava (vedestä)" on falastala Tolkienin myöhemmässä quenyassa).
 • Falastur mask. nimi *"Rannikon herra" (Liite A).
 • fallë subst. "vaahto, kuohu" (PHAL/PHÁLAS).
 • falma subst. "(harjapäinen/vaahtoava) aalto" (PHAL/PHÁLAS), "aallonharja, aalto" (VT 42,15), "vaahtoava aalto" (PE 17,127), "hyökyaalto" (PE 17,62), part. mon. falmali "monia aaltoja" (PE 17,73), allat. falmalinnar "vaahtoavilla aalloilla" Namáriëssa (NAM, RGEO 67); ilmauksessa an i falmalī (PE 17,74) näyttää olevan tämän parafraasi itsenäisen preposition kera allatiivin päätteen -nna asemesta (ks. an (1)). Yhdyssanoissa Falmari, telerin nimi, ja Mar-nu-Falmar "Koti/maa aaltojen alla", Númenorin nimi sen tuhon jälkeen. (Elem. falas) Falmari "aaltokansa", telerin nimi (PM 386). – Varhaisemmassa "qenyassa" falma sai selityksen "kuohu, vaahto" (LT 1,253, vrt. MC 213). Vrt. myös varhaisen "qenyan" sanoja falmar "aalto taittuessaan" (LT 1,2253), mon. falmari "aallot" (MC 216).
 • falmar, falmarin (falmarind- tai vain falmarin- kuten mon. falmarindi [tai falmarini]) subst. "merenhenki, nymfi" (PHAL/PHÁLAS).
 • falqua ("q") subst. "halkeama, vuorisola, rotko" (LT 2,341).
 • falquan ("q") subst. "iso miekka" (LT 2,341).

fan

 • fana subst. niitä "huntuja" tai "vaatteita" tarkoittava termi, joissa valar näyttäytyivät ruumiillisille olennoille; ruumiit, joihin he verhoutuivat, yleensä haltioiden (ja ihmisten) kaltaisina (RGEO 74, PE 17,173-180). PE 17,26 mukaan fana voi tarkoittaa "muotoa" valon ja valkoisuuden "lisämerkityksellä"; "sitä käytetään usein kun me saattaisimme käyttää sanaa 'näky' – jostakin kauniista tai ylevästä", kuitenkin ilman "epävarmuuden tai epätodellisuuden" sivumerkitystä.
 • fána, fánë (1) adj. "valkoinen" (Markirya – fánë yksikkömuotona voi olla lukuvirhe). Vrt. fanya.
 • fána (2) subst. "pilvi" (SPAN, VT 46,15). Vrt. fana.
 • fánë, vahva menn. aikam. verbistä fanta- (ks. tätä).
 • fanga subst. "parta" (SPÁNAG).
 • fangë subst. "pitkä parta" (GL 34); tämä on "qenyaa"; vrt. myöhempi fanga.
 • fanta- verbi "verhota, peittää" (VT 43,22), käytetään usein verhoista, joita heitetään loistavien tai aiemmin kirkkaampien ja eläväisempien esineiden ylle (PE 17,174); Tolkienin mukaan yleensä vahva menn. aikam. fánë ja perf. afánië olivat käytössä, mutta myöhemmin myös fantanë menn. aikam. (ja sitten ehkä *afantië perfektissä?) (PE 17,179-180). Vrt. halya- (ks. tätä), vartalo, johon Tolkien vertasi tämän verbin vartaloa (PE 17,84).
 • fantarcenya ("k") adj. "tarkkanäköinen, näkönsä tai ymmärryksensä puolesta läpitunkeva" (PE 17,176).
 • Fantur mask. nimi "pilvivaltias", Mandosin lisänimi (SPAN, TUR).
 • fanwa subst. "verho, kaihdin" (PE 17,176.180).
 • fanwos subst. "mielen kuva ilmestyksestä unessa", mahd. ohimenevä sanan indemma (ks. tätä) variantti (PE 17,174). Tavallisesti quenyan fonologia näyttää estävän sellaiset äänneyhtymät kuin wo.
 • fanya subst. "(valkoinen) pilvi" (käännetty "taivas" FS:ssä); mon. fanyar Namáriëssa (Nam, RGEO 67). Käytetään "vain valkoisista pilvistä, auringon tai kuun valaisemista, tai niiden takaa tulevan valon reunoiltaan kultaamista tai hopeoimista", ei "myrskypilvistä tai valon himmentävistä pilvipeitoista" (PE 17,174). Vrt. lumbo, ks. tätä. VT 46,15 mukaan fanya oli Etymologioissa ensin adjektiivi "valkoinen", LR:ssä painetussa versiossa annetaan virheellisesti ymmärtää, että sekä fanya että fána merkitsevät "pilveä", kun itse asiassa edellinen oli tässä vaiheessa tarkoitettu adjektiiviksi "valkoinen" ja fána on sekä substantiivi "pilvi" että adjektiivi "valkoinen". Namárië ja myöhemmät korjaukset Etymologioiden hakusanaan SPAN osoittavat kuitenkin, että Tolkien piti myöhemmin sanaa fanya "pilveä" tarkoittavana substantiivina ja ehkä antoi sille saman kaksoismerkityksen kuin sanalla fána: "pilvi" ja "valkoinen". PE 17,26 mukaan fanya oli alun perin adjektiivinen muoto "valkoinen ja loistava", jota kuitenkin käytettiin usein substantiivina, joka "liitettiin moniin asioihin, etenkin valkoisiin auringon tai kuun valaisemiin pilviin". Namáriëssa sanaa käytetään runollisesti viittauksena Vardan käsiin (hän kohotti kätensä ve fanyar "kuin pilvet").
 • Fanyamar paikannimi joka viittaa "yliseen ilmaan" (SPAN), kirjaimellisesti "Pilvimaa".
 • fanyarë subst. "taivaat" [engl. the skies] (ei "hengellinen" taivas tai taivaankansi – yliset ilmat ja pilvet). Huomaa, että englanninkielisen selityksen monikkomuotoisuudesta huolimatta fanyarë on yksikössä ja siihen liittyvä adjektiivi/partisiippi on siksi yksikössä, kuten fanyarë rúcina "raunioituneet taivaat" Markiryassa (ks. MC 220 [viite 8] tästä käännöksestä).

far

 • fára subst. "ranta" (VT 46,15).
 • fárë subst. "riittävyys, täyteys, kaikki mitä halutaan" (myös farmë) (PHAR).
 • faren adv. "tarpeeksi" (VT 46,9).
 • fárëa adj.? "riittävä" (oletettavasti adjektiivi, kun taas adverbi on faren); ufárëa "riittämätön" (FS). Etymologioissa on farëa "tarpeeksi, riittävä" (PHAR).
 • farinyë, menn. aikam. verbistä farya-, ks. tätä.
 • farma subst.? "matto" (selityksen lukutapa hyvin epävarma; toista käsikirjoituksessa esiintyvää selitystä ei voi tulkita varmasti, vaikka toimittajat ehdottavatkin "nauha" [engl. string] tai "eksynyt" [engl. stray].
 • farmë subst. "riittävyys, täyteys, kaikki mitä tarvitaan" (myös fárë) (VT 46,9).
 • farnë (1) subst. "lehvästö", arkaainen muoto faznë (VT 46,9). Ei saa sekoittaa sanaan farnë verbin farya- (ks. tätä) menn. aikamuotona.
 • #farnë (2) subst. "asumus" sanassa orofarnë (tämä käännös: Kirjeet 282, mutta toisissa Tolkienin muistiinpanoissa sana oli selitetty "mikä tahansa kasvava asia tai kasvi", PE 17,83).
 • farya- verbi "riittää", menn. aikam. farnë (PHAR). Toinen menn. aikam. muoto farinyë VT 46,9; erittäin epätavallinen muodostelma.

fas

 • fas (?fats-), fatsë subst. "tupsu" (GL 34).
 • fásë subst. "aukko, juopa" (GL 36).
 • fassë subst. "pörröinen tukka, takkuinen kihara" (PHAS).
 • fasta- verbi "sekoittaa, sotkea" [engl. tangle – itr. vai tr.?] (PHAS).

fat

 • fatanyu subst. "helvetti" (GL 51).
 • fatsë, fas (vartalo *fats-?) subst. "tupsu" (GL 34).

fau

 • fauca ("k") adj. "janoinen" (PHAU; alkuperäiset selitykset "janoinen, rutikuiva; sananm. suu auki oleva", VT 46,9).
 • fauta- verbi *"sataa lunta" (itse asiassa selitys fauta = "[nyt] sataa lunta") (GL 35).

faw

 • fáwë verbi "sataa lunta" (GL 35; ennemmin lossë Tolkienin myöhemmässä quenyassa).

fay

faz

 • faznë sanan farnë, ks. tätä, arkaainen muoto.

fe

fea

 • fëa subst. "henki" (mon. fëar tunnetaan, MR 363). On sanottu, että ruumiillistuneiden olentojen on välttämätöntä elää hroan (ruumis) ja fëan liitossa (WJ 405). Sanoissa Airëfëa subst. "Pyhä Henki", Fëanáro mask. nimi "Tulenhenki" (quenyan ja sindarin hybridimuoto: Fëanor), Fëanturi subst. "Henkien isännät", kahden valan Mandosin ja Lórienin nimi (Elem. tur), fëafelmë subst. "henki-yllyke", (hengestä lähtevät yllykkeet kuten rakkaus, sääli, suuttumus, viha) (VT 41,19 vrt. 13, VT 43,37). Eräässä lähteessä sanotaan, että fëa tarkoittaa erityisesti "ruumiissa asuvaa henkeä" eli "sielua" (PE 17,124), mikä on ristiriidassa käsitteiden Airefëa ja Fëanturi kanssa. Vrt. fairë.
 • fëalócë ("k") subst. "kipinälohikäärme" (LOK).
 • Fëanáro mask. nimi "Tulenhenki", sindarisoidussa muodossa Fëanor (Elem. nár, PHAY, MR 206). Sana sisältää ilmeisesti maskuliinipäätteen -o. Vrt. fëa, nár.

fel

 • #fel-, ks. felmë.
 • felca, ks. felco.
 • felco subst. "luola, kaivos, maanalainen asumus" (PE 17,118); myös felca, felehta.
 • felehta, ks. felco.
 • felya subst. "luola" (PHÉLEG), "kaivos, aukko, tunneli, maanalainen asum[us]" (PE 17,118).
 • felmë subst. "yllyke, tunne" (VT 41,19; tämä viittaa verbin #fel- "tuntea" olemassaoloon). Yhdyssanoissa fëafelmë, hroafelmë.
 • felu subst. "paha taikuus" (QL 38).

fen

 • fen (feng-) subst. "ruoko" (QL 38, vartalo feng-, myös GL 34).
 • fenda subst. "kynnys" (PHEN).
 • fenna subst. "ovi" (PE 17,45.181).
 • fenumë subst. "lohikäärme" (LT 2,341 – mutta lócë on tavallinen sana TSH-tyylisessä quenyassa).

fer

 • feren (vartalo fern-, kuten mon. ferni) subst. "pyökki". Myös fernë (BERETH, PHER/PHÉREN).
 • férima, myös ferina adj. "valmiina käsillä, (nopeasti) saatavilla" (PE 17,181).
 • ferinya adj. "pyökkinen, pyökki-" (PHER/PHÉREN).
 • ferna subst. "pyökinpähkinät" (PHER/PHÉREN).
 • fernë subst. "pyökki" (mon. ferni tunnetaan). Myös feren (PHER/PHÉREN).
 • ferya- verbi "saada valmiiksi (ripeästi)" (PE 17,181).

feu

 • feuya- verbi "tuntea vastenmielisyyttä jtk. kohtaan, kammota jtk." (PHEW, VT 46,9).

fi

fif

 • fifíru- verbi; tämä on ilmeisesti frekventatiivimuoto (ks. sisíla-) verbistä fir-; MC 233 mukaan merkitys "haipua hitaasti"; partisiippi fifírula Markiryassa (käännetty "haipuva").

fil

 • filit (filic- ("k"), kuten mon. filici), subst. "pikkulintu" (PHILIK).

fim

 • *fimbë (vartalo fimbi-) adj. "solakka" (PE 17,23).

fin

 • finca adj. "nokkela" (pikkumaisesti) (PE 17,119). Myös erillinen muoto, sindarin sanalle fineg sukua oleva finca mainitaan, mutta kumpaakaan ei ole selitetty selvästi. Kyseinen sanaryhmä liittyy hiuksiin (PE 17,17).
 • finda (1) adj. "jolla on hiuksia, -tukkainen" (Tolkienin selitys "-tukkainen" tarkoittaa ilmeisesti, että sanaa finda voi käyttää yhdyssanoissa kuten *carnifinda "punatukkainen") (PM 340).
 • finda (2) adj. "hieno & sirosti tehty" (PE 17,181).
 • Findaráto mask. nimi *"Hius-sankari" [engl. Hair-champion], sindarisoitu muotoon Finrod (Elem. ar(a)).
 • findë (1) subsst. "tukka / hius" [engl. hair] (PM 340); "hiuspalmikko" (PM 345); "hiuspalmikko, kihara" (SPIN).
 • findë (2) subst.? (vähemmän todennäköisesti adj.) "oveluus" (LT 1,253; tämä "qenyan" sana jäi mahdollisesti pois käytöstä yllä olevan (1) vuoksi).
 • Findecáno ("-káno") mask. nimi *"Hius-päällikkö"; sindarisoitu muotoon Fingon (PM 344).
 • findel adj. "kaunistukkainen" (PE 17,119); mahdollisesti sana on tarkoitettu sindarinkieliseksi.
 • findelë subst. "palmikko, kihara" (PE 17,119); ilmeisesti sanan findë (1), ks. tätä, synonyymi.
 • findessë subst. "tukka, henkilön hiukset kokonaisuudessaan" (PM 345). Vrt. findilë.
 • findilë subst. "tukka". Vrt. findessë (PE 17,17).
 • findl subst. "hiuskihara, palmikko" (mutta muualla findil – TSH-tyylisessä quenyassa mikään sana ei voi päättyä -dl). (LT 2,341).
 • finë (1) (vartalo *fini-, koska kantakielen muoto on ¤phini) subst. "hius" (PM 340, PE 17,17) tai "lehtikuusi" (SPIN).
 • finë (2) subst. "kätevyys, näppäryys, taitavuus" (PE 17,119, sukua taitoa merkitseville sanoille).
 • finëa adj. "kätevä, näppärä, taitava" (PE 17,119), myös finwa, ks. tätä.
 • finië subst.? "oveluus" (LT 1,253).
 • finta- (1) verbi "valmistaa, viimeistellä tai koristella jtk. hienotekoisella työllä" (PE 17,17).
 • finta- (2) verbi "osoittaa taitavuutta" (PE 17,119).
 • #fintalë subst. "temppu", tunnetaan monikko fintaler (PE 17,119).
 • finwa adj. "kätevä; 'nokkela', hieno, hienotekoinen" (PE 17, 119.181); samanlainen sana on selitetty "tarkkanäköiseksi" hyvin varhaisessa aineistossa (LT 1,253).
 • Finwë mask. nimi, ilmeisesti sisältää yleisen päätteen - liitettynä vartaloon, joka tavallisesti liittyy hiuksiin, mutta nimen merkitys on epäselvä (ks. Tolkienin pohdintoja PM 340-341). Myös Etymologioissa (PHIN, WEG). VT 46,9 mukaan Finwë oli myös tengwa n:o 10:n nimi esiklassisessa tengwar-järjestelmässä, jonka olemassaolo edellytetään Etymologioissa, mutta myöhemmin Tolkien antoi n:o 10:lle nimen formen.
 • finya (1), myös leptafinya, adj. "näppärä(sorminen)" (PE 17,17).
 • finya- (2) verbi "tehdä jtk. / valmistaa jtk. (hienosti)" (PE 17,181).

fio

 • fion (1) (fiond- tai vain fion- kuten mon. fiondi tai fioni) subst.? "haukka" (selityksen lukutapa epävarma; Christopher Tolkienin mukaan luonnollisin selitys olisi "kiire" [engl. haste], mutta tällä sanalla ei olisi monikkoa) (PHI, VT 46,9).
 • fion (2) subst. "malja, pikari" (LT 1,253).
 • Fionwë mask. nimi; eräs maia; myös Eönwë, ks. tätä (PHI, (WEG) ).

fir

 • fir- verbi "kuolla, haipua" (vrt. fifíru-); aoristi (?) fírë "heittää henkensä"; augmentiton perfekti fírië, käännetty "hän [engl. she] on heittänyt henkensä" (mutta mitään fem. subjektia tarkoittavaa elementtiä ei ole mukana) (MR 250.470, VT 43,34).
 • firië subst. "kuoleminen, kuolema" (verbin fir- gerundi) (VT 43,34).
 • firë subst. "kuolevainen mies" (PHIR), mon. firi tunnetaan (jälkimmäistä ei ole selvästi selitetty, ja kyseessä voi olla myös arkaainen muoto, josta firë on johdettu, sillä sananloppuinen lyhyt *i muuttui quenyassa e:ksi – mutta jos kyseessä olisi arkaainen muoto, voisi ennemmin odottaa kirjoitusasua *phiri; näin ollen firi on parempi katsoa sanan firë monikkomuodoksi.
 • Fíriel fem. nimi, "nainen joka huokasi" tai "nainen joka kuoli"; Mírielin myöhempi nimi (MR 250).
 • fírima adj. "kuolevainen" (PHIR; firima lyhyellä i:llä VT 46,4); käytetään myös substantiivina: Fírima, mon. Fírimar "kuolemaan taipuvaiset", "kuolevaiset", haltioiden kuolevaisille ihmisille antama nimi (WJ 387). Tämä adjektiivi on myös yksiselitteisen substantiivin lähde, henkilöitynä #Fírimo = kuolevainen (mies). Mon. Fírimor (VT 49,10-11), mon. dat. fírimoin "ihmisille" Fírielin laulussa; vrt. myös mon. allat. fírimonnar (VT 44,35).
 • #Fírimo subst. "kuolevainen", ks. fírima.
 • firin adj. "kuollut" (luonnollisesta syystä) (PHIR). Tämä on saattanut syrjäyttää aiemman "qenyan" sanan firin "auringonsäde" (LT 2,341).
 • firinga subst. "kaulakääty, kaulaketju" (LT 2,346, GL 36).
 • Firya, mon. Firyar subst. "kuolevaiset", haltioiden kuolevaisista ihmisistä käyttämä nimi (WJ 387). Etymologioissa on firya "ihminen", kirjaimellisesti *"kuolevainen" (PHIR).
 • Firyanor paikannimi, Hildórienin toinen nimi; siellä kuolevaiset ihmiset heräsivät ensimmäisen kerran kuten haltiat Cuiviénenilla (PHIR).

fo

 • huudahdus "ei"; juuri √PHŌ/Ū on määritelty "mielipahaa/erimielisyyttä ilmaisevaksi huudahdukseksi" (PE 17,181).

foa

 • foa (1) subst. "henkäys" (VT 47,35.36).
 • foa (2) subst. "aarre" (LT 2,340; ehkä jäänyt pois käytöstä yllä olevan (1) vuoksi).
 • foalócë ("k") subst. "aarretta vartioineen käärmeen nimi" (LT 2,340).

foi

 • foina adj. "kätketty" (LT 2,340).

fol

 • fólë subst. "salailu, salaisuus" (LT 2,340; "qenyan" kirjoitusasu fôlë).
 • fólima adj. "salaileva, salaperäinen" (LT 2,340; "qenyan" kirjoitusasu fôlima).
 • Follondië, ks. Forolondië.

for

 • forma subst. "oikea käsi" (VT 47,6). Vrt. formaitë, forya.
 • formaitë adj. "oikeakätinen, kätevä" (PHOR, VT 49,9.31). Vrt. ataformaitë.
 • Formen subst. "pohjoinen" (Elem. men), myös tengwa n:o 10:n nimi (Liite E, PHOR, MEN; korvasi hylätyn muodon Tormen). Nimessä Formenos paikannimi "Pohjoinen linnoitus" (Elem. formen). Allatiivi formenna VT 49,26.
 • formenya adj. "pohjoinen" (PHOR).
 • forna adj. "pohjoinen" (PE 17,18).
 • Forolondië (myös lyhennettynä ja assimiloituneena Follondië) paikannimi "Pohjois-satamapaikka", Arnorin vanha nimi, kokonaisuudessaan Turmen Follondiéva "Pohjois-satamapaikan valtakunta" (PE 17,28). Vrt. Hyaralondië.
 • Forostar paikannimi, Númenorin "Pohjoismaa" (KTK 228).
 • fortë (vartalo *forti-, koska kantakielen muoto ¤phoroti) adj. "pohjoinen (PHOR).
 • forya adj. "oikea" (PHOR), "oikeanpuoleinen" (VT 46,10).

fu

fui

 • Fui subst. "Yö" (PHUY) – variantti Hui, muoto jota on luultavasti pidettävä parempana sen Tolkienin myöhemmän käsityksen valossa, että sukulaissana fuinë (ks. alla) on itse asiassa teleriä, ja varsinainen quenyan muoto on huinë.
 • fuinë subst. "syvä varjo" (PHUY; vrt. "qenyan" fuin "yö", MC 221). VT 41,8 mukaan fuinë ei ole lainkaan quenyaa, vaan teleriä ja vastaa quenyan sanaa huinë (mutta kiistämättä sanaa fuinë pidetään quenyan muotona tietyissä aikaisemmissa lähteissä; vrt. myös Fuinur alla – ehkä voimme olettaa, että fuinë lainattiin quenyaan teleristä ja se oli siten yhtä aikaa käytössä muodon huinë kanssa?
 • Fuinur (painovirhe "Fuinar" Silmarillionin hakemistossa) mask. nimi, ilmeisesti johdettu sanasta fuinë "varjo" (Silm; vrt. vartalo PHUY Etymologioissa).

fum

 • fúmë subst. "uni" [engl. sleep] (LT 1,253). Luettava ehkä *húmë TSH.n kanssa yhteensopivassa quenyassa, koska Tolkien päätti myöhemmin, että fu- muuttui yleensä > hu-.
 • fúmella subst. "unikko" (myös fúmellot) (LT 1,253). Luettava ehkä *húmella TSH:n kanssa yhteensopivassa quenyassa, koska Tolkien päätti myöhemmin, että fu- muuttui yleensä > hu-.
 • fúmellot subst. "unikko" (myös fúmella) (LT 1,253). Luettava ehkä *húmellot TSH:n kanssa yhteensopivassa quenyassa, koska Tolkien päätti myöhemmin, että fu- muuttui yleensä > hu-.

fun

 • #funda- merkitykseltään epävarma vartalo, joka esiintyy "qenyankielisessä" tekstissä, mutta tarkoittaa mahdollisesti "ukkosta" (katso toimittajan kommentit PE 16,59). Jos sana säilyi (Tolkienin käsityksissä), se olisi kolmannen ajan quenyassa *hunda-, koska Tolkien päätti, että fu- muuttui yleensä > hu-. Tästä voisi johtaa sellaisia sanoja kuin *hunda- verbi "ukkostaa", gerundi *hundië (joka voisi ilmaista "ukkostamista, ukkosta" substantiivina).

fur

 • fur- verbi "salata, valehdella" (LT 2,340). Luettava ehkä *hur- TSH:n kanssa yhteensopivassa quenyassa, koska Tolkien päätti, että fu- muuttui yleensä > hu-.
 • furin adj. "kätketty, salattu" (myös hurin, jota olisi ehkä pidettävä parempana muotona TSH:n kanssa yhteensopivassa quenyassa) (LT 2,340).
 • furu subst. "valhe" (LT 2,340, GL 36). Luettava ehkä *huru TSH:n kanssa yhteensopivassa quenyassa, koska Tolkien päätti, että fu- muuttui yleensä > hu-.

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.