Musta kieli

Kohteesta Kontuwiki

Musta kieli (engl. Black Speech) on kieli, jonka Sauron laati Mustina vuosina yhteiskieleksi palvelijoitaan varten. Hän kuitenkin epäonnistui kielen vakiinnuttamisessa käyttöön; joitakin mustan kielen sanoja tosin kulkeutui örkkienkin puheenparteen, mutta kolmannella ajalla sitä käytettiin vain Barad-dûrissa ja Mordorin päällikköjen sekä olog-hain parissa. Muinaisessa muodossaan sitä osasivat Sauronin lisäksi ainoastaan nazgûlit.[1]

Mustasta kielestä tunnetaan joitakin sanoja, kuten ghâsh 'tuli', mutta ainoa yhtenäinen teksti on Sormusten sormukseen kaiverrettu pätkä haltiarunosta, niin kutsuttu Sormusruno.

Pitkä esittely (H.K. Fauskanger)

Suomennos (tekijän luvalla) Helge K. Fauskangerin artikkelin Orkish and the Black Speech luvusta II: The Black Speech. Englanninkielinen artikkeli on julkaistu Fauskangerin Ardalambion-sivustolla.

"Kerrotaan, että Sauron laati mustan kielen Mustina vuosina ja että hän tahtoi tehdä siitä kielen jota kaikki hänen palvelijansa käyttäisivät, mutta että hän epäonnistui."[2] Mustasta kielestä olivat kuitenkin peräisin monet kolmannella ajalla laajalti örkkien keskuuteen levinneet sanat, kuten ghâsh "tuli", mutta Sauronin ensimmäisen kukistumisen jälkeen tätä kieltä taisivat sen muinaisessa muodossa vain Nazgûlit. Kun Sauron jälleen nousi, tuli siitä taas Barad-dûrin ja Mordorin päälliköiden kieli. Hieman myöhemmin tekstissä todetaan että olog-hai, Sauronin kasvattama julma peikkorotu ei tuntenut muuta kieltä kuin Barad-dûrin mustan kielen. Nimitys olog-hai itse on mustaa kieltä. Termi "musta kieli" tuskin on Sauronin antama nimitys itse luomalleen kielelle, vaan ennemminkin muiden halveksuen antama nimi. Toisaalta, Barad-dûrin nimi mustalla kielellä on Lugbúrz, tarkoittaen "Mustaa tornia", aivan kuten sindarinkielinen nimitys, joten ehkäpä Sauron pitikin yhteydestä pimeyteen ja käytti mustaa virallisena värinään. Musta näyttää ehdottomasti olleen hänen sotilaidensa univormujen pääväri.

Tolkien itse ei lainkaan pitänyt mustasta kielestä. Eräs ihailija lähetti hänelle teräksisen juomamaljan, mutta hänen pettymyksekseen hän huomasi, että siihen oli "kaiverrettu samat karmeat sanat kuin Sormukseen. En ole tietenkään koskaan juonut siitä, mutta käytän sitä tuhkakuppina."[3] Hän selvästi yhtyi kolmannen ajan ihmisten ja haltioiden mielipiteeseen; nämä eivät pitäneet mustasta kielestä sen enempää kuin muistakaan örkkien käyttämistä kielistä: "Se oli niin täynnä karkeita ja vastenmielisiä äänteitä ja hirveitä sanoja, että muiden suissa se tuntui vaikealta puhua, ja tosiaan harva oli halukas yrittämään sitä".[4] Koska ei ole olemassa objektiivista määritelmää sanoille "karkeat ja vastenmieliset äänet" tai "vastenmieliset sanat", joten ilmaisujen täytyy olla subjektiivisia, heijastaen yleistä ennakkoasennetta kaikkeen örkkeihin liittyvään ja kaikkeen Sauronista peräisin olevaan (vaikkakin voidaan myös perusteellisesti sanoa, että nämä asenteet olivat ansaittuja). On vaikeaa määritellä tarkasti "karkeat ja vastenmieliset" äänteet. Mustassa kielessä esiintyvät klusiilit b, g, d, p, t, k, spirantit th, gh (ja mahdollisesti myös vain örkkinimissä esiintyvät f ja kh), lateraali l, vibrantti r, nasaalit m, n ja sibilantit s, z ja sh. Tunnetun sanaston pienuuden vuoksi luettelo ei välttämättä ole täydellinen. Vokaalit ovat a, i, o, u; vokaali o on Tolkienin mukaan harvinainen. Musta kieli ei näytä sisältävän vokaalia e. Pitkä â ja û mainitaan (jälkimmäinen on kirjoitettu myös ú, mutta An Introduction to Elvish, s. 166-167 on luultavasti oikeassa otaksuessaan että se on vain kirjoitusasun vaihtelua). On ainakin yksi diftongi, ai, sekä örkkinimessä esiintyvä au. (Koska ei ole varmuutta mihin kieleen kyseiset nimet kuuluvat, niitä ei käsitellä myöhemmin.)

Minkä haltiat sitten mielsivät epämieluisaksi? Todetaan että örkit käyttivät kitalaki-r:ää, saksassa ja ranskassa yleisen R:n tapaista äännettä, ja eldarin mielestä tämä äänne oli epämiellyttävä. On ehdotettu että tämä oli r:n normaali äänneasu muinaisessa mustassa kielessä.[5] Mustassa kielessä oli myös muutamia konsonanttiryhmä joka ei esiintynyt sen aikaisessa sindarissa: ensiksi sn, thr, sk ja lisäksi rz sekä zg. Mikä onkaan syynä siihen, että kieli miellettiin yleisesti erityisen karkeaksi? Kun Gandalf lausui Sormuksessa olevan kaiverruksen Elrondin neuvonpidossa, "velhon ääni muuttui hämmästyttävästi. Äkkiä siitä tuli uhkaava, voimallinen, kova kuin kivi. Korkealla paistavan auringon editse tuntui käyvän varjo, ja kuisti pimeni hetkeksi. Kaikki värisivät ja haltiat tukkivat korvansa"[6] – melkoinen reaktio! Päätelmä että tämä johtui suurelta osin vihaan kaikkeen "Varjon alla" olevaan ennemminkin kuin johonkin mustassa kielessä olevaan luonnolliseen rumuuteen näyttää väistämättömältä.

Mistä mustan kielen sanasto tuli? Varmasti Sauron ei rakastanut sanoja tai asioita sen enempää kuin palvelijansa, ja voidaan ajatella että hän keksi sanat sattumanvaraisesti. Tämä voi olla joissain tapauksissa totta, mutta ilmenee että hän myös poimi sanoja muista kielistä, jopa haltiakielistä. "(Kerrotaan että,) mustassa kielessä, jonka Sauron keksi yhteiskieleksi alamaisilleen, esiintyvän sanan uruk Sauron luultavasti lainasi haltiakielistä."[7] Uruk voi olla rinnastettavissa quenyan sanaan urco, orco tai sindarin orch:iin, mutta se on identtinen muinaisen haltiakielisen muodon *uruk kanssa (variantit *urku, *uruku, josta quenyan urco ja *urkô, josta ehkä sindarin orch). Mutta kuinka Sauron osasi primitiivistä kantaquendia? Hänkö huolehti Morgothin Cuiviéneniltä vangitsemista haltioista, ja olisiko hän jopa vastuussa haltioiden "geneettisestä muokkauksesta" joka muutti heidät örkeiksi? Maiana hän olisi hyvinkin voinut tulkata heidän kielensä.[8] Ensimmäisille haltioille Morgoth ja hänen palvelijansa voisivat olla *urukî "kauhut", sanan alkuperäinen merkitys oli tämä hämärä, ja Sauron on voinut nauttia kertoessaan haltioille että heistä itsestään tulee *urukî. Sana selvästi jäi hänen mieleensä.

Mustan kielen sanastolle oli muitakin lähteitä. Sana nazg "sormus" oli hyvin samanlainen kuin valarin kielessä oleva sana mâchananaškâd 'Tuomiosormus'.[9] Maiana Sauron tuntisi valarin kielen; se voisi tosiaan olla hänen "äidinkielensä", käyttääksemme ainoaa käytettävissä olevaa termiä. Jos tuntuu herjaavalta ehdottaa, että jumalten kieli voisi olla Sauronin mustan kielen aines, kielen "täynnä karkeita ja vastenmielisiä äänteitä ja hirveitä sanoja", täytyy muistaa että luottaen Pengolodhiin "valarin kieli ei miellyttänyt haltioiden korvia".[10] Morgothin, joka teknisesti katsoen oli vala, on täytynyt tuntea valarin kieli (tai ainakin oppia se Valinorissa vankina ollessaan). Tekstikohdan HoME V, s. 178 mukaan hän opetti sen orjilleen "vääristyneessä" muodossa. Näin ollen valarin kielen naškâd "sormus" on voinut tuottaa sanan nazg yhteen toisen ajan örkkimurteeseen, josta Sauron sen otti.

Mitä mustalle kielelle tapahtui Sauronin häviön jälkeen? Se on voinut jäädä elämään joksikin aikaa jopa vielä huonommissa muodoissa joidenkin hänen entisten alaisten keskuudessa. Edes tänään se ei ole täysin kuollut.

Kielen korpus analysoituna

Tarun Sormusten herrasta Liite F kertoo: "Sormuksen kaiverrus oli muinaista mustaa kieltä, mutta Mordorin örkin sadattelu oli Grishnákhin johtamien Mustan tornin sotilaitten käyttämää väännöstä. Tuolla kielellä sharkû merkitsee vanhaa miestä."[11] (Tarkoittaako "tuo kieli" mustaa kieltä vai väännöstä? Sanamuoto ei ole täysin selvä, mutta luultavasti jälkimmäistä. Tarun Sormusten herrasta luvun Konnun puhdistus alaviitteessä sanan sharkû – Sarumanin lempinimen Sarkku alkuperän – sanotaan olevan "örkkikieltä".[12])

Ainoa esimerkki puhtaasta mustasta kielestä on Sormuksessa oleva kaiverrus: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul 'Yksi sormus löytää heidät, se yksi heitä hallitsee, se yksi heidät yöhön syöksee ja pimeyteen kahlitsee.'[13] Nazg on "sormus", myös sanassa Nazgûl 'Sormusaave(et)'. Ash on numero 'yksi', agh on konjuktio 'ja', huomioitavan samanlainen skandinaavisten og:in ja och:in kanssa. Burzum on 'pimeys', selvästi yhteydessä samaan elementtiin búrz, burz- 'pimeä' kuten Lugbúrz 'Torni-pimeä', mustan kielen nimi sindarin Barad-dûrille. Näin ollen sanan burzum loppuosan -um täytyy olla abstrakti suffiksi '-ys, -us', kuten suomen vastaavassa sanassa 'pimeys'. Sanalla burzum on suffiksi ishi 'jnk sisällä'. Transkriptiossa se on erotettu sanasta burzum yhdysviivalla, mutta Sormuksen tengwar-kaiverruksessa ei ole vastaavaa merkkiä, joten tämän voidaan katsoa olevan joko postpositio tai lokativiin pääte. (Se on huomiota herättävän samankaltainen kuin quenyan pääte -ssë, mikä voi tukea Robert Fosterin esittämää teoriaa, että musta kieli pohjautui osittain quenyaan ja oli sen jonkinlainen vääristelty muoto.[14] Elementti burz- 'pimeä' muistuttaa myös hämärästi haltiakielen juurta MOR 'musta'.) Vaikka burzum-ishi on käännetty in the darkness, ilmaisussa ei näytä olevan mitään englannin määräistä artikkelia the vastaavaa, ellei se sitten sisälly sanaan ishi. Mutta selvästi musta kieli ei tee eroa määräisen ja epämääräisen substantiivin välillä; katso alempaa.

Sanassa durbatulûk to rule them all morfeemit voidaan erottaa durb-at-ul-ûk to-rule-them-all (vaihtoehtoisesti durb-a-tul-ûk, mutta rakenteen vokaali-konsonantti-suffiksit luovat siistimmän järjestelmän; käsiteltävä kieli on kuitenkin rakennettu kieli). Vastaavasti ilmaisut gimb-at-ul find-to-them, thrak-at-ul-ûk bring-to-them-all ja krimp-at-ul bind-to-them. Kaikki -at-loppuiset verbit on käännetty englannin perusmuotoon: durbat, gimbat, thrakat, krimpat to rule, to find, to bring, to bind (suom. 'hallita', 'löytää', 'tuoda', 'sitoa'). Näin ollen -at-päätteisten verbien voidaan sanoa olevan perusmuodossa, joskin muoto voi olla myös erikoistunut "intentiivimuoto" ilmaisemaan merkitystä 'jhk tarkoitukseen': Sormus tehtiin hallitsemaan, löytämään, tuomaan ja kahlitsemaan muita mahtisormuksia. Musta kieli ei käytä vain suffiksia -ul ilmaisemaan 'heitä', vaan myös toista (ja merkille pantavampaa) suffiksia itsenäisen sanan sijasta ilmaisemaan 'kaikki': -ûk.

Tunnemme myös Mordorin örkin kiroilun: Uglúk u bagronk sha pushdug Saruman-glob búbhosh skai.[15] teoksessa The Peoples of Middle-earth se on käännetty 'Uglúk likakaivoon, sha! sontatörky; suuri Saruman-typerys, skai!' (engl. Uglúk to the cesspool, sha! the dungfilth; the great Saruman-fool, skai!".[16] (On myös toinen käännös, katso alempana.) Tämän sanotaan olevan "huonontunut" muoto mustasta kielestä, mutta on tietysti vaikeaa sanoa kuinka se eroaa Sauronin alkuperäisestä kielestä. Äännettä o käytetään kolmesti, vaikka kerrotaan että "[alkuperäisessä?] mustassa kielessä o oli harvinainen".[17] Koska äännettä u käytetään viidesti (pois lukien ihmisnimi Saruman), kyseessä ei voi olla u:n muuttuminen o:ksi tässä örkkimurteessa. Tolkien ei sanonut että o puuttuu mustasta kielestä (vertaa sanaa Olog-hai, katso ylempänä).

Seuraavat huomautukset voidaan tehdä: Sha ja skai ovat selvästi vain halveksivia huudahduksia; niitä ei ole käännetty. Kahdesta substantiivista koostuvissa yhdyssanoissa pääelementti on viimeisenä, aivan kuten quenyassa (ja suomessa): siten 'Saruman-typerys' on Saruman-glob ennemmin kuin **glob-Saruman. (Näin ollen bag-ronk = 'lika-kaivo' ja push-dug = 'sonta-törky', yhdyssanojen elementit eroteltuna tavalla joka näyttää todennäköisimmältä – mutta tietysti ne voivat olla myös ba-gronk tai bagr-onk, pushd-ug tai pu-shdug). Adjektiivit seuraavat kuvailemaansa substantiivia: 'suuri Saruman-typerys' on Saruman-glob búbhosh ennemmin kuin *búbhosh Saruman-glob (vertaa myös Lugbúrz *"Torni-pimeä", *Lug Búrz kirjoitettuna yhdeksi sanaksi.) Käännös sisältää kolmasti artikkelin the, mutta sillä ei ole vastinetta örkkikielisissä sanoissa (u:n täytyy vastata englannin prepositiota to 'johonkin'). Tämä viittaa siihen, että musta kieli ei tee eroa määräisten ja epämääräisten substantiivien välillä (mikä ei ole itsessään virhe, sillä sama tilanne vallitsee myös suurissa kielissä kuten venäjässä ja kiinassa [sekä suomessa]). On epätodennäköisempää että substantiivin vartalo on aina määräinen, sillä siinä tapauksessa ash nazg pitäisi kääntää englanniksi the one ring, eikä one ring. (Toisaalta Gandalf sanoo Sormuksen kaiverruksen käännöksestä että "yhteiskielellä se kuuluu jotakuinkin näin",[18] sanamuoto joka ilmaisee että käännös ei ole täysin tarkka. Teoriassa se on kaiken lisäksi käännös käännöksestä, sillä Tolkien käänsi myöhemmin Punaisen kirjan yhteiskielisen version englanniksi...) Huomataan, että prepositiota u on käytetty, eli musta kieli sisältää prepositioita aivan kuten suffiksoituneita postpositioita kuten ishi (vai onko tämä yksi kohdista joissa mustan kielen "huonontunut" muoto eroaa Sauronin kirjoitustavasta? Voiko to the cesspool olla *bagronk-u puhtaalla sauronilaisella mustalla kielellä?).

Melko erilainen käännös örkkikiroilusta on julkaistu Vinyar Tengwarissa: 'Uglúk sontakaivoon haisevan Saruman-saastan kanssa, sian-suolet, gah!'[19] Tämä käännös näyttää olevan myöhempi kuin aiemmin mainittu. Näyttää siltä että Tolkien on unohtanut aikaisemman käännöksen ja yksinkertaisesti tehnyt uuden. Pidettäköön kuitenkin The Peoples of Middle-earth -teoksessa julkaistua versiota ensisijaisena, vaikka tämä valinta on eittämättä mielivaltainen.

Sormuksen kaiverruksen ja örkkikielisen kiroilun lisäksi korpus sisältää myös sanat olog-hai ja uruk-hai, tarkoittaen että rodut ovat erityisen lujia ja sodasta pitäviä olentoja, jotka Sauron on kehitellyt ja ruokkinut: toiset olivat peikkojen ja toiset örkkien muunnoksia. Hai ilmeisesti tarkoittaa kansaa tai rotua.

On huomioitava, että sanaa nazgûl käytetään sekä yksikköä että monikkoa ilmaistaessa. Ehkä yksinkertainen substantiivi ei ole yksikkö eikä monikko, mutta sillä on hyvin yleinen tai yleisnimellinen merkitys, ja jotkut määreet kuten ash 'yksi' tai hai 'kansa' lisätään, jos ilmaisun kohteena on erikoistunut asia. Joten kerrottaessa sormusaaveista yleensä voidaan ehkä sanoa vain Nazgûl, mutta yksi tietty sormusaave on *ash Nazgûl (ehkä tarkoittaa sekä 'tietty sormusaave' että 'yksi sormusaave'). Koko sormusaaveiden "rotu" tai luokka voisi olla *Nazgûl-hai. Mutta tämä on pelkkää spekulaatiota. Sanaa Nazgûl ei ole nähty yhteydessä mustaan kieleen.[20]

Käännös: Elemmakil

Viitteet

 1. TSH, liite F I, "Kolmannen ajan kielet ja kansat", s. *** / 972 / *** / *** / 1169-1170.
 2. TSH, liite F I, "Kolmannen ajan kielet ja kansat", s. *** / 972 / *** / *** / 1169.
 3. J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 529 (kirje 343).
 4. HoME XII, s. 35.
 5. An Introduction to Elvish, s. 166.
 6. TSH I/2.2., Elrondin neuvonpito, s. *** / *** / *** / *** / 267.
 7. HoME XI, s. 390.
 8. HoME XI, s. 406.
 9. HoME XI, s. 401; kirjoitusasu hieman poikkeava.
 10. HoME XI, s. 398.
 11. TSH, liite F I, "Kolmannen ajan kielet ja kansat", s. *** / *** / *** / *** / 1170.
 12. TSH III/6.8., Konnun puhdistus, s. *** / *** / *** / *** / 1048.
 13. TSH I/2.2., Elrondin neuvonpito, s. *** / *** / *** / *** / 267.
 14. R. Foster, The Complete Guide to Middle-earth, s. 48 s.v. Black Speech.
 15. TSH II/3.3., Uruk-hai, s. *** / *** / *** / *** / 462.
 16. HoME XII, s. 83.
 17. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 497 / *** / ***.
 18. TSH I/1.2., Menneisyyden varjo, s. *** / *** / *** / *** / 62.
 19. Engl. Uglúk to the dung-pit with stinking Saruman-filth – pig-guts gah! (Vinyar Tengwar 26, 1992, s. 16.
 20. Mustan kielen kieliopin puolueeton artikkeli: katso Craig Danielin A Second Opinion on the Black Speech.

Katso myös:

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia