Bolger

Kohteesta Kontuwiki

Bolger oli vanha kontulainen hobittisuku, jossa virtasi helokesiverta.[1] Suvun pääasiallinen asuinpaikka oli Bolgin kahlaamo (engl. Budgeford).[2]

Nimestä

Nimi Bolger on käännetty westronista englanniksi (Bolger ja Bulger ovat Englannissa käytössä olevia sukunimiä) ja se viittaa "lihavuuteen, pulleuteen".[2] Alkuperäinen hobittinimi oli Bolgra; sattumalta westronin bolg- on merkitykseltään samansuuntainen kuin englannin bulge "pullistuma, lihavuus", joten englantilaistettu muoto Bolger vastaa hyvin alkuperäistä.[3]

Bolgerit Tarussa Sormusten herrasta

Tarussa Sormusten herrasta Bolgerien suvusta esiintyy lähinnä Fredegar Bolger,[4] joka oli Frodo Reppulin pikkuserkun poika.[5] Myös Bilbon jäähyväisjuhlan vieraisiin kuului useita Bolgereita,[6] koska he olivat useiden avioliittojen kautta yhteydessä Reppulin sukuun.[7] Kahden nimettömäksi jääneen Bolgerin mainitaan myös Bilbon jäähyväisjuhlan jälkeen olleen Repunpäässä hakkaamassa reikiä erään kellarin seiniin Bilbon mahdollisia aarteita etsien.[8]

Bolgerit ja Reppulit

Reppulien sukupuusta[9] käy ilmi, että Reppulien ja Bolgerien välillä oli suunnilleen 1200-luvun kl. alun ja 1300-luvun kl. lopun välisenä aikana solmittu useita avioliittoja. Näitä olivat ainakin sukupuussa mainitut:

 • Orvokki Reppuli (s. 1212 kl.) ja Fastolf Bolger (s. 1210) – Fastolf oli Fredegarin isoisoisosetä, Orvokki oli Bilbon isotäti ja Frodon isoisotäti.
 • Belba Reppuli (1256-1356 kl.) ja Rudigar Bolger (1255-1348 kl.) – Rudigar oli Fredegarin isoisoisä, Belba oli Bilbon täti ja Frodon isoisän serkku.
 • Fosco Reppuli (1264-1360 kl.) ja Rubiini Bolger (s. 1264 kl.) – Rubiini oli Fredegarin isotäti, Fosco oli Bilbon isän serkku ja Frodon isoisä.
 • Prisca Reppuli (s. 1306 kl.) ja Vilibald Bolger (1304-1400 kl.) – Vilibald oli Fredegarin isoisän kolmannen asteen serkku, Prisca oli Bilbon pikkuserkku ja Frodon isän pikkuserkku.
 • Unikko Pönkeli-Reppuli (s. 1344 kl.) ja Filibert Bolger (1342-1443 kl.) – Filibert oli Fredegarin isän pikkuserkku, Unikko oli Bilbon serkuntytär ja Frodon kolmannen asteen serkku.

Bolgerit ja Rankkibukit

Kuten sukupuusta (alla) käy ilmi, myös Rankkibukien suku on monien avioliittojen kautta liittynyt Bolgereihin. Erityisen huomattavia ovat Adalgar Bolgerista ja Adaldrida Bolgerista (Gundahar Bolgerin lapsista) alkaneet sukuhaarat (Adaldridan puoliso Gorbadoc Rankkibuk, Bukinmaan herra, oli varsinainen patriarkka seitsemine lapsineen), jotka yhdistyvät uudestaan Estella Bolgerin ja Meriadoc Rankkibukin, neljännen asteen serkkujen, avioliitossa.

Bolgerien sukupuu[10]

Tämä sukutaulu oli vuonna 1955 jo valmiina painettavaksi alkuteoksen The Lord of the Rings kolmannen osan liitteeseen C, mutta se pudotettiin pois viime hetkellä.[11] Sukutaulu liitettiin vasta vuoden 2004 laitokseen; suomennoksissa se on ollut mukana vuonna 2007 ilmestyneestä Tarun Sormusten herrasta tarkistetun laitoksen yksiosaisesta niteestä lähtien.

Merkki ¤ tarkoittaa avioliittoa; sukunimi Bolger on jätetty Gundolfon jälkeisistä sukupolvista toistamatta, samoin muitakin sukunimiä nuorimmista sukupolvista.
Toisiin sukuihin kuuluneiden puolisoiden (ja jälkeläisten) omiin henkilöartikkeleihin johtaa linkki etunimestä; sukunimestä johtaa linkki ko. sukua esittelevään artikkeliin. Kaikki vuosiluvut ovat Konnunlaskun vuosilukuja; Kolmannen Ajan vuosiluvuiksi ne voi muuttaa lisäämällä niihin 1600 (vuoteen 1421 Kl. saakka) ja neljännen ajan vuosiksi vähentämällä niistä 1421 (vuodesta 1422 Kl. alkaen).

Sukupuussa on myös esitetty lyhyesti Frodo Reppulin suhde Bolgerien sukuun. Hänen nimensä on lihavoitu samoin kuin Frodon läheisten ystävien nimet.

Huom. Sukupuu ei näy oikein mobiililaitteissa eikä Kontuwikin ulkoasun oletusasetuksella Ajaton; sukupuun tarkastelua varten on vaihdettava asetuksista ulkoasuksi Vektori.

                 Gundolfo Bolger ¤ Alfrida Jeililäinen
                  (1131-1230)  |
                         |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                                         |       |
 Gundahar                                      Rudolf    Gundahad    
 (1174-1275)                                    (s. 1178)   (s. 1180)   
¤ Dina Kaivio                                  ¤ Cora Hyväkäs    |
   |                                         |       |
   --------------------------------------------------------              |       |
   |                           |              |       |
 Adalgar                        Adaldrida          Fastolf   Gundabald
(1215-1314)                       (s. 1218)          (s. 1210)   (s. 1222)
   |                         ¤ Marmadoc          ¤ Orvokki   ¤ Salvia
   |                         Rankkibuk          Reppuli   Rankkibuk
   |                         (1217-1310)         (s. 1212)   (s. 1226)
   |                           |              |       |
   ----------------------              -----------------------     |       |
   |      |    |              |     |     |     |       |
 Rudigar  Rudibert  Rubiini          Gorbadoc  2 tytärtä  Orgulas   useita   Theobald
(1255-1348) (s. 1260)  (s. 1264)         (1260-1363)      (s. 1268) jälkeläisiä  (s. 1261)       
 ¤ Belba  ¤ Ametisti ¤ Fosco          ¤ Mirabella        |           ¤ Nina
 Reppuli   Piipari   Reppuli           Tuk          |          Nopsajalka
(1256-1356)   |   (1264-1360)        (1260-1360)        |            |
   |      |    |              |           |            |
   |      |    ------------------     -------------      |            |
   |      |    |   |     |     |      |      |            |
 Herugar  Adalbert  Dora  Drogo   Dudo   Rorimac +kuusi muuta  Gorbulas        Vilibald
(1295-1390) (1301-1397) (1302- (1308-  (1311-   (1302-  lasta, joista (s. 1308)       (1304-1400)
¤ Jasmiini  ¤ Gerda   1406) 1380)  1409)   1408)  nuorin Esikko,  |          ¤ Prisca
 Boffin   Boffin     ¤ Esikko   |  ¤ Menegilda Frodon äiti, ks. |           Reppuli
 (s. 1297) (1304-1404)    Rankkibuk  |    Guld   vasemmalla   |          (s. 1306)
   |      |      (1320-1380)  |     |            |            |
   |      |        |     |     ------------      |     --------------------
   |      |        |     |     |     |      |     |     |    |
 Odovacar   Filibert    Frodo  Tuhatkauno Saradoc  Merimac   Marmadas  Vilimar Heribald  Nora
(1335-1431) (1342-1443)    (1368- (s. 1350)  (1340-   (1342-   (s. 1343) (s. 1347) (s. 1351) (s. 1360)
¤ Rosamunda  ¤ Unikko     "1421") ¤ Griffo  1432)   1430)     |
  Tuk   Pönkeli-Reppuli       Boffin ¤ Esmeralda  |      |
 (s. 1338)  (s. 1344)         (s. 1344)  Tuk     |     -------------------
   |                   |     |     |     |    |    |
   |                  Tosto    |    Berilac  Merimas  Mentha  Melilot
   --------------------------------  (s.1388)   |   (s.1380)  (s.1381) (s.1383) (s.1385)
   |               |        |       
 Fredegar             Estella ¤ Meriadoc
 (s. 1377)            (s.1385)  (s. 1382)

Viitteet

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia