Alfrida Jeililäinen

Kohteesta Kontuwiki

Alfrida Jeililäinen (engl. Alfrida of the Yale) oli kontulainen hobitti, kotoisin Itäneljännyksen Jeilistä Valkovakolan ja Bolgin kahlaamon eteläpuolelta.[1] Alfrida oli Gundolfo Bolgerin (1131-1230 kl.) vaimo ja kolmen lapsen äiti:[1]

  1. Gundahar (1174-1275 kl.)
  2. Rudolph (s. 1178 kl.)
  3. Gundahad (s. 1180 kl.)

Alfrida oli Frodo Reppulin isänäidin isänisän äiti. Hän ja Gundolfo ovat ensimmäiset Bolgin kahlaamon Bolgereiden sukutaulussa mainitut hobitit. Kyseinen sukutaulu oli vuonna 1955 jo valmiina painettavaksi The Lord of the Rings -teoksen kolmannen osan liitteeseen C, mutta se pudotettiin pois viime hetkellä;[2] se julkaistiin ensimmäisen kerran LoTR:n 50-vuotisjuhlaeditiossa vuonna 2004 ja suomennettuna Tarun Sormusten herrasta vuoden 2007 yksiosaisessa laitoksessa.[1]

Nimestä

Alfridalla ei ollut varsinaista sukunimeä, "Jeililäinen" (engl. of the Yale) kertoo vain hänen kotipaikkansa. Ehkä useimmilla, varsinkin ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla Konnun hobiteilla oli sukunimi mutta ei läheskään kaikilla. Asuinpaikkaan viittaava lisänimi tunnetaan usean eri aikakaden hobittien nimistä. Esimerkiksi Bucca Nevalainen (engl. Bucca of the Marish) eli 300-luvulla kl., Alfrida 1100-1200-lukujen kl. vaihteessa ja Ylismäen Halfred (engl. Halfred of Overhill) 1300-luvulla kl.

Käännöksestä

Suomennosta Alfrida Jeililäinen käytettiin alun perin Kontuwikissä epävirallisena suomennoksena. Tarun Sormusten herrasta vuoden 2007 laitokseen Kersti Juva omaksui saman käännöksen viralliseksi muodoksi.[3]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. / / / / [1139] (sukupuu "Bolgin kahlaamon Bolgerit").
  2. HoMe XII, s. 88, 93.
  3. Juva toteaa saman teoksessaan Tolkienin tulkkina (2021), s. 175.