The Ambarkanta: Diagram I

Kohteesta Kontuwiki

The Ambarkanta: Diagram I ("Ambarkanta; Kaavio I") on Ambarkantan liitteinä olevista, käsikirjoituksena säilyneistä kartoista ensimmäinen;[1] se esittää Ardan poikkileikkausta ajalta ennen Maailman muuttumista toisen ajan lopulla.[2] Sekä Ambarkanta että sen liitteenä olevat kartat ovat myöhäisempiä kuin pääosin vuonna 1930 kirjoitettu Silmarillionin versio Quenta, ehkä jopa useita vuosia myöhäisempiä.[3]

Kaavion sisällys

Otsikko

Kaavion alapuolella on kartan huolellisesti kirjoitettu otsikko, Ilu "Maailma",[4] joka on viivattu yli ja korvattu lyijykynällä kirjoitetulla pienellä tekstillä Arda. Otsikon alla lukee: "The World: From Númen (West) to Rómen (East)".[5]

Uloimmat osat: Kúma ja Vaiya

Kaaviossa Arda on Maailman muurien (Ilurambar[6]) pyöreän kehän sisällä. Sen ulkopuolelle on kirjoitettu ylä- ja alareunaan Ava-kúma "Ulompi tyhjyys / Ulompi pimeys" (engl. ava- 'outer, exterior'), vasempaan ja oikeaan ylä- ja alakulmaan Kúma "Tyhjyys, Pimeys" (engl. Dark; myös darkness, void).[7]

Maailman muurien sisällä on vasemmalla ja oikealla kärjen muodostava ellipsi, jonka sisään jäävät Ardan sisemmät kerrokset, Ilmen, Vista sekä varsinainen maa, Ambar. Näiden kerrosten ja Maailman muurien välissä on Vaiya, "Ulko-Ulappa".[4]

Sisemmät osat: Ilmen ja Vista

Maan yläpuolella on vielä kaksi Vaiyan alista kerrosta. Ulompi näistä on nimeltään Ilmen "Taivas" ja sisempi Vista "Ilma".[8] Kerrokset erottaa toisistaan puolikaaren muotoinen katkoviiva, jonka päät ovat läntisen ja itäisen mantereen sisemmissä kärjissä. Nimi Ilmen on kirjoitettu kaavioon kerroksen vasempaan ja oikeaan reunaan, nimien molemmin puolin sekä kerroksen yläkärkeen on piirretty tähti. Keskimmäisen tähden molemmin puolin on sana Tinwe-malle "Tähtitie" (engl. Star-street) ja heti Ilmenin yläpuolelle (myöhempänä lisäyksenä) sana Elenarda "Tähtien valtakunta" (engl. Stellar Kingdom).[4]

Ilmenin ja Ambarin väliin jäävä "kupu" on saanut kartassa suurin kirjaimin kirjoitetun nimen Vista sekä sen pienemmin kirjaimin nimen Vista yläpuolelle Fanyamar "Pilvikoti" (engl. Cloudhome) ja alapuolelle Aiwenórë "Lintumaa" (engl. Birdland).[9] Vistaan on lisäksi piirretty pilviä ja kaksi linnun hahmoa.

Keskusta: Ambar – Maa

Ambar, "Maa" on alareunastaan rosoinen ja noudattelee Ilmenin ja Vaiyan rajaa niin, että sen ja Vaiyan väliin jää pieni kerros Ilmeniä. Ambarin alaosaan on kirjoitettu sana Martalmar "Maan juuret" (engl. The roots of the Earth).[10] Lisäksi Tolkien on myöhemmin lisännyt kaavioon Martalmarin alapuolelle Vaiyan yläreunaan sanat Hidden Half "Kätketty puolisko".[11]

Ambarin pinta on suunnilleen Ardan puolivälissä, mutta se ei ole aivan vaakasuora vaan aaltoileva, se on keskeltä korkeampi ja laskeutuu loivasti kahdeksi syvänteeksi, jotka kohoavat ensin reunoilla kahdeksi kärjeksi ja laskeutuvat sitten viistosti kohti Ilmenin ulkoreunaa. Nämä kohoumat muodostavat keskellä olevan Pelmarin, "Ympäröidyn asumuksen" (engl. Enclosed Dwelling)[4] eli Endorin, sekä reunoilla kohoavat Valinorin (lännessä) ja Auringon maat (idässä), joita ei kuitenkaan ole nimetty tässä kaaviossa. Läntisen ja itäisen mantereen kohdalle on merkitty ainoastaan sanat Númen "Länsi" ja Rómen "Itä". Lisäksi Pelmarin alapuolelle Ambariin on kirjoitettu nimi Ambarendya, "Keski-Maa", "jonka keskimmäinen kohta on Endor", kuten Tolkien sanan ambar-endya selittää.[4]

Keski-Maan ja läntisen sekä itäisen mantereen väliin jäävät syvänteet on merkitty vaakasuoralla viivalla veden peittämiksi ja kumpaankin mereen[12] on kirjoitettu nimi Ear "Meri".

Karttaan on myös piirretty myöhempänä lisäyksenä (pois pyyhityn merkin päälle) iso A-kirjain Pelmarin keskikohdan yläpuolelle. Kirjaimen merkitys on epäselvä.[11]

Huomautukset

Paljon myöhemmin kaavion laatimisen jälkeen Tolkien kirjoitti sen alalaitaan kaksi huomautusta. Oikeassa alakulmassa oleva teksti on niin himmeä, että siitä voidaan lukea vain ensimmäiset sanat Alter story of Sun, "Muuta Auringon tarina"; vasemmassa alakulmassa lukee (suomennettuna) "Tee maailma aina pallonmuotoiseksi mutta suuremmaksi kuin nykyään. Idän ja lännen vuoret estävät ketään menemästä Kätketylle puoliskolle [engl. Hidden Half]".[11]

Kaavion edeltäjät ja seuraajat

Ambarkantan ensimmäisen kaavion edeltäjänä voinee pitää legendariumin varhaisimpaan vaiheeseen, Keskeneräisten tarujen kirjan aikakauteen liittyvää poikkileikkauskuvaa maailmasta. Tämä otsikolla I Vene Kemen varustettu kaavio esittää maailmaa purjelaivan muotoisena.[13]

Tolkien laati myös kaksi muuta maailman poikkileikkausta, jotka ovat Ambarkantan liitteinä. "Kaavio II" on tyyliltään samanlainen kuin ensimmäinen kaavio, mutta hieman yksinkertaisempi ja poikkeaa siitä lievästi muodoiltaan sekä vuoristojen esitystavan osalta. "Kaavio III" puolestaan esittää maailmaa Maailman muuttumisen jälkeen.

Tiettävästi Tolkien ei näiden kaavioiden jälkeen enää laatinut vastaavia piirroksia maailmastaan.

Viitteet

 1. HoMe IV, s. 243 [kaavio], 242 [selitykset].
 2. Katso myös: tähän kaavioon perustuva yksinkertaisempi kaavio artikkelissa Ambarkanta.
 3. HoMe IV, s. 235.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Vrt. Tolkienin laatima Ambarkantan sanasto, HoMe IV, s. 241.
 5. Alleviivaukset kuten Tolkienilla. Vapaasti suomennettuna: "Maailma: Lännestä (Númen) itään (Rómen)."
 6. Nimi Ilurambar on kirjoitettu karttaan kahdesti, toinen nimistä on myöhemmin korjattu muotoon Earambar.
 7. Käännökset: HoMe IV, s. 241; Tolkien kääntää nimen Kúma ensisijaisesti Dark, mutta lisäksi hän antaa sanan merkityksiksi darkness, void. – Kahdesti esiintyvä Ava- on myöhempi lisäys (HoMe VI, s. 242).
 8. Käännökset, ks. HoMe IV, s. 241. Nimi Ilmen on korjattu muodoista Ilma ja Silma, Vista muodosta Wilwa (HoMe IV, s. 242).
 9. Käännökset sanastossa (HoMe IV, s. 241). Nimi Aiwënórë oli alun perin ilman loppu-e:tä (HoMe IV, s. 242).
 10. Sanastossa (HoMe IV, s. 241) annetaan kaksi samanmerkityksistä nimeä: "Mar-talmar tai Talmar Ambaren".
 11. 11,0 11,1 11,2 HoMe IV, s. 242.
 12. Katso myös artikkeli Sisämeret.
 13. Ks. artikkeli I Vene Kemen.

Aiheesta muualla

Tolkien Gateway on julkaissut kuvan kaaviosta.


Ambarkanta: kaaviot ja kartat (diagrams and maps)
Kaavio I (Diagram I)Kaavio II (Diagram II)Kaavio III (Diagram III)Kartta IV (Map IV)Kartta V (Map V)

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia