Pimeys

Kohteesta Kontuwiki

Pimeys (engl. Darkness) on jotakin muuta kuin tavallinen "pimeys" silloin kun se kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, enemmän kuin valon puutetta tai kuvaannollisesti tajunnan menettämistä tai synkkiä ajatuksia, joista käytetään usein sanaa 'pimeys' (engl. darkness) samoin kuin jopa Ardan ulkopuolista "avaruutta".[1]

Aineistoa Pimeyden määrittelemiseksi

Ensimmäisen kerran Pimeys mainitaan Ainulindalëssa ennen maailman syntyä:

...ja ainurin yhä tuijottaessa näkyä otettiin se heiltä pois ja kätkettiin heidän näkyvistään; ja silloin he ikään kuin kokivat jotakin uutta, ja se oli Pimeys, jota he eivät ennen olleet tunteneet muuten kuin ajatuksissa.[2]

Tätä Pimeyttä ei selitetä sen tarkemmin, mutta tilanteen perusteella (Ilúvatar on antanut ainurille näkynsä, jonka hän lopettaa haluamallaan hetkellä) ei voi olettaa, että Pimeyteen vielä liittyisi mitään pahaa.

Ardassa Pimeys kuitenkin on läheisesti Melkoriin ja hänen tekoihinsa liittyvä käsite. Melkorin suhdetta Valoon (engl. Light) ja Pimeyteen selitetään Valaquentassa yleisellä tasolla ja Pimeyteen liitetään myös "tavallinen" pimeys, joka on tavallaan "käsitteellisen" pimeyden konkreettinen jatke:

Alkuaan hän [= Melkor] himoitsi Valoa, mutta kun hän ei voinut sitä yksin omistaa, laskeutui hän tulen ja vihan kautta suureen paloon, alas Pimeyteen. Ja pimeyttä hän enimmän käytti pahuuden töissä Ardassa ja hän täytti kaikki elolliset pimeän pelolla.[3]

Mutta myös "käsitteellinen" Pimeys muuttui Ardassa konkreettiseksi, kun Melkor ja Ungoliant tuhosivat Valinorin Kaksi puuta:

Silloin sammui Valo; mutta Pimeys joka sitä seurasi oli enemmän kuin valottomuutta. Tuo hetki synnytti Pimeyden joka ei ollut puute vaan oma ominaisuutensa: sillä se oli Valosta pahuuden kautta tehty ja se kykeni lävistämään silmät, tunkeutumaan sydämeen ja mieleen ja kuristamaan tahdon. – – Manwë katsoi korkealta istuimeltaan ja hänen katseensa läpäisi yön aina siihen asti kun hän havaitsi pimeyttä synkemmän Pimeyden jonka läpi hän ei enää nähnyt.[4]
Ja kun Pimeys oli poissa, oli jo myöhäistä: Melkor oli mennyt sinne minne halusi...[5]

Kertomuksen perusteella tämä Pimeys olisi syntynyt vasta Puiden tuhoamisesta, mutta jo sitä ennen Ungoliant oli käyttänyt pimeyttä (huom. pieni alkukirjain) kuin ainetta, josta se kutoi viitan suojaamaan itseään ja Melkoria:

Kun Melkor ja Ungoliant lähtivät, kutoi Ungoliant pimeyden viitan heitä verhoamaan. Se oli Epävalo [engl. Unlight] jossa kaikki mitä sen piiriin joutui ikään kuin katosi ja jota katse ei läpäissyt, sillä se oli tyhjyyttä.[6]

Tätä Epävaloa, joka muistuttaa suuresti aiemmin määriteltyä Pimeyttä, nimitetään ilmeisesti Pimeydeksi kuvattaessa Melkorin ja Ungoliantin pakoa Valinorista:

...[Tuomiopiiriin] saapui Formenosista viestintuojia – – He kertoivat että sokea Pimeys oli tullut pohjoiseen ja sen keskellä oli kulkenut nimetön kauhu josta Pimeys oli lähtöisin.[7]

Mutta sen jälkeen Pimeys on vähemmän konkreettinen, kun sitä verrataan jälleen Valoon: ...ja Yavanna itki kummun luona ja pelkäsi että Pimeys nielisi Valinorin Valon viimeiset säteet ikuisiksi ajoiksi.[8]

Pimeys kuvannee lähinnä Morgothia ja hänen olemustaan puhuttaessa Pimeyden palvonnasta: ...ja he [= alkuaikojen ihmiset] palvoivat Pimeyttä ja kuitenkin pelkäsivät sitä.[9]

Puhuessaan Númenorin viimeiselle kuninkaalle Ar-Pharazônille Sauron esitti oman käsityksensä Pimeydestä ja sen herrasta – mutta on muistettava, että Sauron valehteli kuninkaalle saadakseen tämän pauloihinsa, eikä hän välttämättä itsekään uskonut kaikkeen mitä sanoi:

[Sauronin mukaan] viimein maiden ja merien takana he [= ihmiset] kohtaisivat Iki-Pimeyden [engl. Ancient Darkness]. "Ja siitä on maailma tehty. Sillä vain Pimeys on palvomisen arvoinen, ja Herra voi siitä tehdä vielä monta maailmaa lahjaksi niille jotka häntä palvelevat, niin ettei heidän mahdillaan loppua ole."
Ja Ar-Pharazôn sanoi: "Kuka on Pimeyden herra? [engl. Lord of the Darkness]"[10]

Näiden esimerkkien perusteella voinee luoda jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä Pimeydellä Tolkienin legendariumissa tarkoitettiin. Käsite ei ole kiinteä eikä yksiselitteinen, mutta tavalla tai toisella se viittaa yleensä Morgothin mukana maailmaan tulleeseen pahuuteen.

Muita käsitteitä, joihin liittyy Pimeys

Nämä termit, samoin kuin Iki-Pimeys yllä lainatussa Sauronin puheessa, saattavat liittyä käsitteeseen "Pimeys" tavalla tai toisella. Joka tapauksissa niissä käytetään englanninkielisessä tekstissä sanaa Darkness isolla alkukirjaimella.

Manan pimeys (Nether Darkness)

Viitannee Ardan eteläreunaan ennen maailman muuttumista eikä liity Morgothin pahuuteen:

...dúnedain purjehtivat noina aikoina [= toisen ajan alussa] aina idässä eikä koskaan lännessä, pohjoisen pimeydestä etelän kuumuuteen ja etelän ohi Manan pimeyteen [engl. Nether Darkness] asti.[11]

Iäinen pimeys (Everlasting Dark[ness])

Epämääräinen käsite, mainitaan ainoastaan Fëanorin valan yhteydessä. Englanniksi Pimeys kahdessa eri sanamuodossa, Dark ja Darkness:

He [= Fëanor ja hänen poikansa] vannoivat valan – – ja Iäisen pimeyden [engl. Everlasting Dark] he kutsuivat päälleen jos he sen rikkoisivat.[12]
Maedhros: "Ja hulluudessamme me vannoimme Ilúvatarin nimeen, ja kutsuimme päällemme Iäisen pimeyden [engl. Everlasting Darkness], jos emme pidä sanaamme."[13]

pimentohaltiat (Elves of Darkness)

Sana moriquendi, pimentohaltiat, on englanniksi Elves of Darkness, jolloin Darkness tarkoittaa sitä, että nämä haltiat eivät nähneet Kahden puun valoa.[14]

Katso myös

Viitteet

 1. Vrt. "Melkor väijyi ulommassa pimeydessä...", engl. but Melkor brooded in the outer darkness (Silm. 1, Aikojen alku, s. 37 / 23).
 2. Silm., Ainulindalë, s. 19 / 8.
 3. Silm., Valaquenta, s. 33 / 19. Engl. ...and filled it with fear for all living things.
 4. Silm. 8, Valinorin pimeneminen, s. 90 / 68.
 5. Silm. 8, Valinorin pimeneminen, s. 91 / 68.
 6. Silm. 8, Valinorin pimeneminen, s. 87 / 66.
 7. Silm. 9, Noldorin pako, s. 93 / 70.
 8. Silm. 9, Noldorin pako, s. 94 / 70.
 9. Silm., Akallabêth, s. 323 / 267.
 10. Silm., Akallabêth, s. 339 / 279.
 11. Silm., Akallabêth, s. 328 / 270 (kirjoitusasu "Manan Pimeys" vuoden 1979 laitoksessa).
 12. Silm. 9, Noldorin pako, s. 99 / 73-74 (kirjoitusasu "Iäinen Pimeys" vuoden 1979 laitoksessa).
 13. Silm. 24, Eärendilin matka ja Vihan sota, s. 318 / 260 (kirjoitusasu "Iäinen Pimeys" vuoden 1979 laitoksessa).
 14. Silm. 3, Haltioiden tulo ja Melkorin vangitseminen, s. 61 / 42; Silm., Hakemisto, s. *** / 362 (s.v. pimentohaltiat).