The Ambarkanta: Map V

Kohteesta Kontuwiki

The Ambarkanta: Map V ("Ambarkanta: Kartta V") on yksi The History of Middle-earth -sarjan neljännen osan (The Shaping of Middle-earth) viidennen luvun (The Ambarkanta) karttaluonnoksista, jotka kuvaavat Tolkienin varhaista mielikuvaa Ardasta. Viides kartta (Map V)[1] on lyijykynällä nopeasti tehty luonnos huolellisesti piirretyn neljännen kartan (katso: The Ambarkanta: Map IV) takasivulla. Neljäs kartta esittää maailmaa ennen Mahtien mittelöä, viides kartta ajalta sen jälkeen.

Christopher Tolkien toteaa, että tämä kartta on paikoitellen vaikea tulkita: viivojen merkitys on epävarma – erityisesti Läntisillä mailla (Western Lands – [Outer Lands, 'Ulommat maat']) – ja siitä puuttuu monia piirteitä, kuten etelän "Jääsalmi" (Straits of Ice), ja on vaikea sanoa puuttuvatko ne tarkoituksella vai sattumalta (Tol Eressëan puuttuminen Lumotuilta saarilta vaikuttaa ennemmin sattumalta). Christopher Tolkien uskoo, että Kartta V on hyvin karkea luonnos eikä sitä pidä tulkita liian tiukasti.[2]

Kartan nimistö

Christopher Tolkien toteaa, että osa nimistä on vaikeasti luettavissa; hän esittää luettelon kaikista kartasta erottamostaan nimistä.[3] Seuraavan luettelon tulkinnat perustuvat Christoper Tolkienin luetteloon ellei toisin mainita. Nimet on suomennettu; alkuperäiset englantilaiset nimet ovat sulkumerkkien sisällä kursiivissa. Kursivoimattomat nimet sulkumerkkien sisällä ovat samoin itse kartassa. Kaikki karttaan varsinaisesti kirjoitetut nimet on lihavoitu. Hakasulkeiden sisällä on karttaa koskevia kommentteja.

Otsikkoteksti

  • "Jumalien sodan jälkeen (Arvalin heitettiin Suuren meren yli vuorten juureen)" ("After the War of the Gods (Arvalin was cast up by the Great Sea at the foot of the Mts.") [kartan oikeassa yläkulmassa]

Läntinen meri

Läntiset maat

Läntisten maiden läpi pohjoisesta etelään kulkee pitkä vuorijono, josta lähtee pohjoisessa kaksi haaraa luoteeseen, etelässä yksi haara lounaaseen. Vuoriston pohjoisosa on yhtenäinen mutta eteläosa näyttää kulkevan kahtena harjanteena, joiden väliin jää kapea nimeämätön alue.

Läntinen meri

Keski-Maa

Keski-Maa jakautuu kartassa kahteen päämantereeseen, joista pohjoisempi (merkitty kartassa yhteisnimellä Tämänpuoleiset maat [Hither Lands]) jakautuu vielä pohjoiseen ja eteläiseen. Pohjoinen manner on merkitty kirjaimella N. (p[ohjoinen]) ja eteläinen kirjaimella S. (e[telä]). Keski-Maassa näkyy neljä vuoristoa. pohjoisella mantereella kaksi pohjois-eteläsuuntaista vuorijonoa lännessä ja idässä Sisämeren molemmin puolin sekä länsi-itäsuuntainen vuorijono äärimmäisessä pohjoisessa. Eteläisellä mantereella on yksi pohjoisesta etelään lännen kautta kaarevasti kulkeva vuorijon. Vuoristoja ei ole nimetty tässä kartassa. Lisäksi Tämänpuolisten maiden eteläpuolella on Itäisen meren erottamana maailman eteläreunaan asti ulottuva manner nimeltään Pimeä maa (Dark Land).

Keski-Maan luoteisosa

Keski-Maan keski- ja eteläosat

Itä

Viitteet

  1. HoMe IV, s. 251.
  2. HoMe IV, s. 258.
  3. HoMe IV, s. 250.

Aiheesta muualla

Tolkien Gateway on julkaissut kuvan kartasta.


Ambarkanta: kaaviot ja kartat (diagrams and maps)
Kaavio I (Diagram I)Kaavio II (Diagram II)Kaavio III (Diagram III)Kartta IV (Map IV)Kartta V (Map V)

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia