Uusi lasku

Kohteesta Kontuwiki

Uusi lasku (engl. New Reckoning) oli palautetussa kuningaskunnassa käytetty kalenteri, joka korvasi käskynhaltijain laskun. Uusi lasku otettiin käyttöön kuningas Elessarin hallituskaudella kaikissa hänen hallitsemissaan maissa paitsi Konnussa, jossa hobitit pitäytyivät konnunlaskussa.[1]

Uuden laskun sanotaan edustaneen paluuta kuninkaanlaskuun, jossa uusi vuosi oli kuitenkin siirretty kevääseen kuten eldarilaisessa kalenterissa.[1]

Tolkien ilmoittaa Tarun Sormusten herrasta liiteessä D, mitä "vanhaa laskua" (engl. old style) olevaa päivämäärää tietyt uuden laskun päivämäärät vastaavat. "Vanha lasku" näyttäisi tässä tarkoittavan kuninkaanlaskua, jonka muunnelma myös konnunlasku on – ei siis käskynhaltijain laskua, jonka uusi lasku korvasi. Esimerkiksi Frodo Reppulin syntymäpäivän syyskuun 22. päivänä sanotaan olevan sekä konnunlaskun[2] että vanhan laskun[3] mukainen päivämäärä.[4]

Uuden laskun vuosi alkoi vanhan laskun maaliskuun 25. päivästä Sauronin kukistumisen ja Sormuksen viejien tekojen kunniaksi. Kuukaudet alkoivat huhtikuusta ja alkoivat siten noin viisi päivää aikaisemmin kuin ennen. Kaikissa kuukausissa oli 30 päivää, ja vuoden keskellä syys- ja lokakuun välissä oli kolme kuukausiin kuulumatonta välipäivää (enderi), joista keskimmäinen oli nimeltään loëndë.[1] Vuosi alkoi käskynhaltijain laskun ja kuninkaanlaskun tavoin yestarëlla.[5] Lisäksi uudessa laskussa on täytynyt olla vielä yksi kuukausiin kuulumaton päivä, joka oli todennäköisesti aiempien kalenterien tavoin vuoden loppuun sijoittuva mettarë. Syyskuun 30. päivä (22. syyskuuta vanhaa laskua), Frodon syntymäpäivä, oli juhlapäivä nimeltä cormarë eli Sormuspäivä. Karkausvuosina cormarë kahdennettiin.[1]

Kalenterin muutos ja ajan vaihtuminen eivät tapahtuneet samanaikaisesti, sillä uusi lasku alkoi 3019 kolmatta aikaa, mutta neljännen ajan ensimmäinen vuosi alkoi päivänä, joka olisi ollut 25. maaliskuuta 3021 ka. vanhaa laskua.[1]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / 485–486 / *** / 1150 / ***.
  2. "Vain Konnunlasku ja sen mukaiset päiväykset ovat tarpeen Sormuksen Sodan tarinan seuraamiseksi" (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / 485 / *** / 1150 / ***); "Months and days are given according to the Shire Calendar" (LoTR Appendix B, alaviite otsikkoon "The chief days from the fall of Barad-dûr – –", ei suomennoksessa).
  3. Seuraava päivä oli ensimmäinen välipäivä uudessa laskussa ja 23. syyskuuta vanhaa laskua (TSH, liite D, "Kalenterit", s. *** / *** / 485 / *** / 1150 / ***).
  4. Käskynhaltijain laskussa syntymäpäivä olisi ollut 23. syyskuuta. Katso myös liitteen luonnos, jossa Barad-dûrin tuho sijoittuu kuninkaanlaskussa maaliskuun 25. päivälle ja käskynhaltijain laskussa 26. päivälle, ja ensin mainitun päiväyksen sanotaan olevan "vanhaa laskua" (HoMe XII, s. 133).
  5. TSH, liitteiden viitteet, s. *** / *** / 524 / *** / 1181 / *** (viite 66).