The Tale of Years

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo esiaikoja käsittelevästä tekstistä. Lukeaksesi muiden aikojen The Tale of Years -teksteistä, katso The Tale of Years (täsmennyssivu).

The Tale of Years eli 'Vuosien kirja'[1] oli J. R. R. Tolkienin jatkuvasti muokkaama käsikirjoitus, joka sisälsi ensimmäisen ajan kronologian. Hän käytti sitä apuvälineenä kirjoittaessaan esiaikojen annaaleja, ja siksi käsikirjoituksen kehitys on hyvin monipolvinen ja osin vaikeasti tulkittava.[2] Christopher Tolkien on julkaissut siitä osia The History of Middle-earth -sarjan yhdennessätoista osassa The War of the Jewels ja samalla selvittänyt sen muutosten historiaa.[3]

The Tale of Years on erityisen merkittävä siksi, että sen loppuosa käsittelee ensiajan viimeisen vuosisadan tapahtumia, ja se on käytännössä ainoa Tarun Sormusten herrasta ilmestymisen jälkeen kirjoitettu lähde tästä aikakaudesta.[4]

Käsikirjoitusten historia

Varhaisin The Tale of Years (1930–1937)

Varhaisin tätä nimeä kantava käsikirjoitus sisältää hyvin tiivistetyssä muodossa esiaikojen tärkeimmät tapahtumat. Sen vuosiluvut vastaavat lähes täysin vuosien 1930–1937 aikana kirjoitettuja[5] annaaleja The Later Annals of Valinor[6] ja The Later Annals of Beleriand,[7] ja Tolkien käytti sitä ilmeisesti apuvälineenä kirjoitustyössä. Tätä käsikirjoitusta Christopher Tolkien ei katsonut tarpeelliseksi julkaista, koska siinä ei ole mitään olennaisesti uutta sisältöä.[2]

Toinen versio (n. 1951–1952): Alkuosa

1950-luvun alussa Tolkien muokkasi annaaleja uudestaan. Tämän työn tuloksena syntyivät Amanin annaalit[8] ja Harmaat annaalit,[9] sekä Harmaita annaaleja osittain täydentävä The Wanderings of Húrin.[10] Christopher Tolkienin mukaan The Tale of Years oli hänen isänsä annaaleja kirjoittaessaan käyttämä "työkronologia", jota hän korjasi, täydensi ja kirjoitti uudestaan jatkuvasti, ja jonka hän lopulta kirjoitti koneella puhtaaksi.[2]

Lopulta puiden vuosia koskevan osuuden vuosiluvut asettuivat kuitenkin samaan muotoon kuin Amanin annaaleissa, joten sillä on Christopher Tolkienin mukaan "hyvin vähän itsenäistä arvoa".[2] Hän kiinnittää huomiota vain muutamien vuosien tapahtumiin:

 • 1125 pv.: nimestä Eglador, josta "Beleriand oli suuri osa" – hieman arvoituksellinen ilmaisu.[11]
 • 1150 pv.: käsikirjoituksessa nimi eglath on muutettu muotoon eglim ja koneella kirjoitetussa versiossa muotoon eglir – kumpikaan muoto ei ilmeisesti esiinny missään muualla.[12]
 • 1497 pv.: Kiinnittäessään huomiota siihen, miten lyhyt aika Morgoth paluusta ensimmäiseen hyökkäykseen Angbandista oli, Tolkien alkaa ilmeisesti kehitellä tarinaversiota, jonka mukaan Angbandia ei rakennettu Utumnon raunioille, vaan se oli erillinen, ammoisina aikoina rakennettu linnake. Tämä käy ilmi vuoden 1497 kohdalle kirjoitetuista merkinnöistä.[13]

Auringon vuosien ajalta The Tale of Years ei myöskään tarjoa juuri mitään uutta ennen 500-lukua av.. Kronologia vastaa lähes täysin Harmaiden annaalien vuosia. Christopher Tolkien kiinnittää huomiota vain vuoteen 495 av., johon Tolkien on lisännyt maininnan siitä, että Tuor asui vuoden Falasquilissa (Kadonneitten tarujen kirjan aikainen paikannimi), mutta viivasi nimen myöhemmin yli. Nimi ei myöskään esiinny myöhemmissä Tuoria koskevissa tarinoissa.

Toinen versio (n. 1951–1952): Loppuosa, 500-luku av.

Koska Harmaat annaalit päättyvät 500-luvun alkuun, The Tale of Years muodostaa erittäin tärkeän lähteen ensiajan viimeisestä vuosisadasta. Siksi Christopher Tolkien on dokumentoinut tämän osuuden tarkasti ottaen huomioon tekstin eri versioissa tapahtuneet muutokset.[4] Tässä artikkelissa ne esitetään selvyyden vuoksi taulukossa, joka on koottu The War of the Jewels -teoksen tekstistä.

Christopher Tolkien erottaa tekstissä neljä kehitysvaihetta, joille hän on antanut kirjainsymbolit:

 • A: Alkuperäinen käsikirjoitus, joka noudattaa pääpiirteissään The Tale of Years -tekstin ensimmäistä versiota. Teksti on julkaistu kokonaan.[14]
 • B: Käsikirjoitus korjausten, lisäysten ja muutosten jälkeen; vuosien 501–511 av. teksti on julkaistu kokonaan, myöhemmistä vuosista vain tiedot vuosilukujen muutoksista, sillä sisältöön ei ole juuri tehty muutoksia.[15]
 • C: Kolmannessa vaiheessa Tolkien viivasi yli koko käsikirjoituksen vuodesta 400 av. loppuun saakka ja kirjoitti sen uudestaan; vuosien 501–536 teksti on julkaistu;[16] uusi teksti loppuu vuoteen 542 av.[17]; näin ollen B on viimeisin versio tästä eteenpäin.[18]
 • D: Viimeinen, koneella kirjoitettu versio, joka päättyy vuoteen 503 av. Tämän jälkeen teksti jatkuu "hyvin karkeana käsikirjoituksena" vuoteen 527 av. Näin ollen C on viimeisin versio vuosilta 528–542 av.[19]
D-versiossa on lisäksi kaksi kynällä kirjoitettua mainintaa vuosilta 497 ja 500 av., jotka on otettu mukaan taulukkoon.[20]
Samaan aihepiiriin liittyy vielä erillisellä arkilla oleva huomautus Diorin syntymästä vuonna 470 av.[21]

Taulukko: The Tale of Years 500–590 (600) av., kronologian kehitys

Tapahtuma A B C D
Dior ottaa Nimlothin puolisokseen[22] 497[23]
Diorin kaksospoikien Elrúnin ja Eldúnin[24] syntymä 500[23]
Eärendilin syntymä 500 503 505 > 503 kevät 504 > 503?[25]
Húrinin paluu 501 501 501
Tuorin ja Idrilin häät 502 504 > 502 503 > 502?[26]
Nauglamír tehdään. Thingolin riita kääpiöiden kanssa. 501 502 502 502
Kääpiöt hyökkäävät Doriathiin. Thingol surmataan ja Doriath tuhoutuu. 502 503 503 503
Melian vie Nauglamírin Berenille ja Lúthienille 503 503 503
Melian palaa Valinoriin 502 503 503 503
Beren tuhoaa kääpiöt Rathlórielilla 502
Berenin asemesta Celegorm ja Curufin tuhoavat kääpiöt Rathlórielilla[27] 503 503 503
Dior menee Doriathiin 503 503 503 / 504[28]
Berenin ja Lúthienin kuolema. 505 kevät 505 > 503 503(?)[29]
Elwingin syntymä Ossiriandissa 503
Fëanorin pojat pitävät neuvoa kuultuaan, että Silmaril on Doriathissa. Maedhros yrittää hillitä veljiään. Diorilta vaaditaan Silmarilia, mutta hän ei vastaa. 505
Celegorm yllyttää veljiään hyökkäykseen, johon ryhdytään varoittamatta talvella 506
Toinen sukusurma 506 509 kevät 511 > 509 506-507[30]
Elrún ja Eldún[24] hylätään metsään; Elwing pakenee Sirionin suuhun Silmaril mukanaan. 511 > 509 506-507[31]
Ulmon viimeinen varoitus Gondolinille 509 511 > 509
Maeglin jää vangiksi ja pettää Gondolinin 511 > 509 509
Gondolinin tuho, Turgonin kuolema 507 511 keskikesä 512 > 510 510 keskikesä
Eloonjääneiden kokoontuminen Sirionin suuhun alkaa 508 511
Tuor ja Idril tuovat Eärendilin ja gondolinilaisten rippeet Sirionin suuhun 513 > 511 511
Fëanorin pojat kuulevat "Uusien satamien" menestyksestä ja siitä että Silmaril on siellä, mutta Maedhros kieltää valansa 512
Eärendilin ja Elwingin häät 527 > 530 525
Tuor ja Idril lähtevät Keski-Maasta 524 524 527 > 530 525
Maedhrosia ja hänen veljiään alkaa kiusata täyttämätön vala 527[32]
Eärendilin matkat alkavat 525 525 528 > 530 > 534 .
Elrosin ja Elrondin syntymä 528 > 532 .
Kolmas sukusurma 529 529 532 > 534 > 538 .
Elros ja Elrond vangitaan, Maedhros ottaa heidät hoiviinsa; Elwing vie Silmarilin Eärendilille linnun hahmossa 532 > 534 > 538 .
Eärendil saapuu Valinoriin 533 536 > 540 > 542 536 > 540 > 542 .
Viimeiset vapaat haltiat ja ihmiset pakenevat Balarin saarelle 540 540 . .
Valarin sotajoukko saapuu Lännestä. 547 545 . .
Vihan sota: Angband tuhotaan, Beleriand rikkoutuu, Morgoth sidotaan, viimeiset Silmarilit saadaan takaisin. 550-597 545-587 . .
Eärendil syöksee Ancalagonin maahan, kahta lukuun ottamatta lohikäärmeet tuhotaan 545-587 . .
Maedhros ja Maglor ottavat Silmarilit. Maedhros kuolee, Silmarilit hukkuvat tuleen ja mereen. 597 587 . .
Haltiat ja ihmisten isät lähtevät Keski-Maasta. Ensimmäinen aika päättyy. 600 590 . .
Morgoth heitetään Ardasta Ulompaan pimeyteen 590 . .

Liite: "Huomautus painetun Silmarillionin luvusta 22 Doriathin tuho"

Christopher Tolkienin itsekriittistä pohdiskelua ratkaisuista, joita hän teki muotoillessaan Doriathin tuhoa käsittelevän luvun Silmarillioniin epätäydellisistä, ristiriitaisista ja eri-ikäisistä lähteistä.[33] Tätä kysymystä käsitellään laajasti artikkelissa Doriathin tuho (Silmarillion).

Viitteet

 1. Tarun Sormusten herrasta liite B on myös nimeltään The Tale of Years (suom. "Vuosien kirja").
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 HoMe XI, s. 342.
 3. The War of the Jewels, kolmas osa, luku V (HoMe XI, s. 342–356).
 4. 4,0 4,1 HoMe XI, s. 344–345.
 5. HoMe V, s. 107–108.
 6. HoMe V, s. 109–123. Ks. myös Valinorin annaalit.
 7. HoMe V, s. 125–154. Ks. myös Beleriandin annaalit.
 8. HoMe X, s. 47–138.
 9. HoMe XI, s. 3–170.
 10. Tämän käsikirjoituksen suhteesta Harmaisiin annaaleihin ks. erit. HoMe XI, s. 251, vrt. s. 252–258.
 11. HoMe XI, s. 343–344.
 12. HoMe XI, s. 344, vrt. HoMe X, s. 85.
 13. HoMe XI, s. 344.
 14. HoMe XI, s. 345.
 15. HoMe XI, s. 346–347.
 16. HoMe XI, s. 347–348.
 17. Alun perin 536 av., muutosten jälkeen 540 > 542 av.
 18. HoMe XI, s. 347; kommentit: HoMe XI, s. 349.
 19. HoMe XI, s. 350–352; kommentit HoMe XI, s. 353–354.
 20. HoMe XI, s. 349.
 21. HoMe XI, s. 350.
 22. Alun perin tässä luki: "Dior ottaa puolisokseen [tyhjä tila] viherhaltioista" (HoMe XI, s. 349).
 23. 23,0 23,1 Kuulakynällä kirjoitettu merkintä.
 24. 24,0 24,1 Painetussa Silmarillionissa nimet muodossa Eluréd ja Elurín.
 25. "[Tuorin ja Idrilin häistä (503 tai 502)] seuraavan vuoden keväällä syntyi Gondolinissa Eärendil Puolhaltia" – mutta koko kappale on myöhemmin viivattu yli ja varustettu sanoilla "Täytyy sijoittaa vuoteen 502" (HoMe XI, s. 351).
 26. "Tänä vuonna tai toisten mukaan edellisvuonna..." – mutta koko kappale on myöhemmin viivattu yli ja varustettu sanoilla "Täytyy sijoittaa vuoteen 502" (HoMe XI, s. 351).
 27. Christopher Tolkien muutti kuitenkin tarinaa painetussa Silmarillionissa ja palautti Berenin hyökkääjäksi, koska J. R. R. Tolkien oli kirjeessään vuonna 1963 (J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 418–421 (kirje 247)) kertonut tarinasta version jossa entit osallistuvat tapahtumiin ja Beren pysäytti kääpiöarmeijan näiden avulla. Ks. HoMe XI, s. 353.
 28. 503 koneella kirjoitetussa osuudessa (D1). Myös käsin kirjoitetussa osuudessa (D2) on (laajempi) maininta Diorin paluusta Doriathiin, mutta vuoden 504 kohdalla.
 29. Berenin ja Lúthienin kuolemaa ei suoraan mainita, mutta kerrotaan että Dior saa Silmarilin. Tämä on viimeinen koneella kirjoitettu merkintä (D1) ja tästä alkaa käsin kirjoitettu osuus (D2) (HoMe XI, s. 351).
 30. Edellisiä laajempi kertomus (HoMe XI, s. 351).
 31. "Heidän [Diorin lasten] kohtalostaan ei tiedetä mitään varmaa, mutta jotkut sanovat että linnut auttoivat heitä ja johdattivat heidät Ossiriin." Tässä Elwingin mukana on Diorin puoliso (jonka nimi oli vielä Lindis) ja he pakenevat ensin Ossiriin Nauglamírin ja Silmarilin kanssa ja siirtyvät sieltä Sirionin satamiin. Marginaalissa on lisäksi merkintä: "Katuva Maedhros etsii turhaan Diorin lapsia" (HoMe XI, s. 351).
 32. Viimeinen merkintä D-versiossa.
 33. HoMe XI, s. 354-356.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia