Sindar - jalo kieli/Artikkelit

Kohteesta Kontuwiki
← Sindarin rakenne Helge Fauskanger: Sindar – jalo kieli Substantiivi →

Quenyan tavoin sindar-kielestä puuttuu epämääräinen artikkeli (kuten englannin a, an). Määräisen artikkelin puuttuminen tarkoittaa että substantiivi on epämääräisessä muodossa. (Edhel = ”(eräs) haltia”.)

Määräinen artikkeli (kuten engl. the) on yksikössä i: aran = ”(eräs) kuningas”, i aran = ”(se tietty) kuningas”. Esimerkit olisivat voineet yhtä hyvin olla quenyaa. The Lays of Beleriand -kirjassa (s. 354) on kääntämätön teksti, jossa on ilmaisu ir Ithil. Jos tämä tarkoittaa *”(se) kuu”, näyttäisi olevan tarkoitus, että artikkeli saa muodon ir ennen i-alkuista sanaa, jotta vältyttäisiin perättäisiltä samoilta vokaaleilta. Toisaalta teorian esittämisen jälkeen on julkaistu uusi varteenotettava esimerkki. Sindarinkielisessä Isä meidän -rukouksessa on ilmaisu i innas lin ”sinun tahtosi”. Tässä on kuitenkin i, ei ir, vaikka seuraava sana on i-alkuinen. Lisäksi sana ”kuu”, Ithil, näyttää olevan sindarissa erisnimi, joten sen ei odottaisi saavan lainkaan artikkelia. Tämän vuoksi joidenkin mielestä ir ilmaisussa ir Ithil ei ole määräisen artikkelin variantti, vaan sillä on jokin muu merkitys.

Toisin kuin quenyassa ja englannissa, sindarissa on artikkelilla oma monikkomuoto, in. ”(Joitakuita) kuninkaita” on erain (muodostettu yksiköstä aran umlautilla, ks. Substantiivi: Vokaali A) ja ”(tietyt) kuninkaat” on in erain.

Sekä yksikössä että monikossa artikkeli saattaa esiintyä prepositioihin liitettynä suffiksina -n tai -in. Täten prepositio na ”johonkin, jollekin” (engl. to) saa muodon nan ”johonkin, jollekin (tiettyyn)” (engl. to the). Ben ”jossakin (tietyssä)” tai kirjaimellisemmin *”jonkin (tietyn) mukaan” (engl in the, according to the), sana joka esiintyy Kuninkaan kirjeessä, näyttäisi olevan prepositio be – jota ei tunneta ilman päätettä – yhdistettynä suffiksiin -n. Sindarin be olisi sukua quenyan sanalle ve ”kuten”. Prepositiosta nu (tai no) ”alla, alapuolella” tulee nuin ”(jonkin tietyn) alla”, kuten Silmarillionissa esiintyvässä nimessä Dagor-nuin-Giliath ”Taistelu tähtien alla” (Silm., s. 130 / ***). Kun artikkeli on muodossa -in, se saattaa laukaista fonologisia muutoksia sanassa, johon se liittyy. Or ”päällä, yläpuolella” (engl. over, on) muuttuu muotoon erin (engl. on the), i-vokaalin muuttaessa (umlaut-ilmiö) o:n e:ksi (ö:n kautta; sanan oltua varhemmin örin). Prepositiosta o ”-sta” (engl. from, of) tulee uin kun se saa artikkelisuffiksin, sillä sindarissa varhaisempi oi muuttui muotoon ui (vrt. Uilos vastineena quenyan sanalle Oiolossë). Voisi helposti luulla, että pääte -in liitettynä prepositioihin vastaisi monikon määräistä artikkelia in, joten sellaisia sanoja kuin erin tai uin käytettäisiin vain monikollisten sanojen kanssa. Kuninkaan kirje todistaa toisin. Siinä on käytetty näitä sanoja yksiköllisten sanojen kanssa: erin dolothen Ethuil ”Kevään kahdeksantena päivänä”, uin EchuirKoiton (engl. Stirring) -s päivä”. Oletettavasti -n ja -in prepositioiden suffikseina edustavat artikkelin obliikvisijojen muotoa, jota voidaan käyttää sekä yksikössä että monikossa olevien substantiivien edellä. Joissain tapauksissa tavallista itsenäistä artikkelia käytetään itsenäisen preposition jäljessä, vrt. Naur dan i ngaurhoth *”tuli ihmissusilaumaa vastaan” Gandalfin eräässä tuliloitsussa. Ilmaisua dan i ”jotakin (tiettyä) vastaan” ei ole korvattu yhdellä sanalla eli jollakin sanan dan ”vastaan” muodolla artikkelisuffiksin kera. Ehkä jotkut prepositiot eivät vain voi saada artikkelisuffiksia tai ehkä kielenkäyttäjän voi valita, sanoako nan vai na i(n) ”johonkin”, erin vai or i(n) ”yläpuolella” tai uin vai o i(n) ”jostakin”. Tätä ei tiedetä.

Genetiiviartikkeli: Sindar ilmaisee usein omistussuhdetta pelkästään sanajärjestyksellä, kuten Ennyn DurinDurinin ovet” ja Aran MoriaMorian ruhtinas” Morian länsiportin piirtokirjoituksessa. Mutta jos rakenteen toinen sana on yleisnimi eikä erisnimi, kuten näissä esimerkeissä, käytetään sanojen välissä genetiiviartikkelia en ”jonkun” (engl. of the), jos nomini on määräinen. Esim. paikannimissä kuten Haudh-en-Elleth ”Haltianeidon kumpu” (Silm., s. 272 / ***), Cabed-en-Aras ”Peuranhyppy” (engl. Deer’s Leap, *Leap of the Deer) (KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 193 / 175, vrt. UT 140), Methed-en-Glad ”Metsän Raja” (engl. End of the Wood) (KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 210 / 178, vrt. UT 153) tai ilmaisussa orthad en·Êl ”Tähden nousu” (engl. Rising of the Star) (HoMe X, s. 373). Vrt. myös Frodolle ja Samille Cormallenin kentällä annettua nimeä Conin en Annûn ”Lännen ruhtinaat” (engl. princes of the West). Genetiiviartikkeli esiintyy joskus myös lyhyemmässä muodossa e, esim. Narn e·Dinúviel ”Satakielen tarina” (engl. Tale of the Nightingale) (HoMe X, s. 373). Tästä asiasta lisää luvussa Konsonanttimutaatiot, jossa käsitellään tarkemmin tämän artikkelin eri ilmiasuja ja esiintymisympäristöjä. Vain harvoin perusmuotoinen artikkeli i korvaa genetiiviartikkelin e(n)- genetiivirakenteissa, mutta Kuninkaan kirjeessä on Condir i Drann ”Konnun pormestari”. Kuitenkin monikossa tavallista monikon artikkelia in käytetään yleisesti jopa omistusrakenteessa, vrt. Annon-in-Gelydh ”Noldorin portti” (KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 31 / 32, vrt. UT 18), Aerlinn in Edhil *”Haltioiden hymni” (engl. Hymn (of) the Elves) (RGEO 70 tengwar-kirjoituksella). Tunnetaan kuitenkin esimerkkejä genetiiviartikkelin en käytöstä myös monikossa: Bar-en-Nibin-noeg ”Vähäkääpiöiden asunto” (KTK 1.II, Narn i Hîn Húrin, s. 138 / 120, vrt. UT 100), Haudh-en-Ndengin ”Surmanmäki”, sananm. *”Surmattujen kumpu” (engl. Hill of Slain, *Hill of the Slain Ones) (Silm., s. 247 / ***). Tämä näyttäisi olevan kuitenkin harvinaisempaa.

Monissa tapauksissa artikkelit aiheuttavat seuraavan sanan ensimmäiseen konsonanttiin muutoksen (mutaatio). Näitä fonologisia hienouksia kuvaillaan luvussa Konsonanttimutaatiot. Artikkeli i aiheuttaa pääsanassa lenition eli pehmeän mutaation. Artikkelin in loppu-n katoaa usein nasaalimutaatioksi kutsutussa prosessissa ja sen sijaan pääsanan ensimmäinen konsonantti vaihtuu. Toisaalta prepositioon liitetyn artikkelisuffiksin -n tai -in nasaali ilmeisesti pysyy, vaikka se näyttää aiheuttavan sekamutaatioksi kutsumamme muutoksen seuraavassa sanassa.

Artikkeleita käytetään myös relatiivipronomineina (joka, mikä). Esim. Perhael (i sennui Panthael estathar aen) ”Perhael [= Samvais ’tyhmänpuoleinen’] (jota tulisi kutsua Panthaeliksi [’täysin viisaaksi’])” Kuninkaan kirjeessä ja nimi Dor Gyrth i chuinar ”Elävien kuolleiden maa”, sananm. ”Maa kuolleiden, jotka elävät”. (J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 522] (kirje 332) – tämä vastaa muotoa *Dor Gyrth in cuinar, esimerkkiä nasaalimutaatiosta. Dor Firn-i-Guinar (Silm., s. 235 / ***) käyttää yksikön artikkelia i relatiivipronominina, vaikka Firn on monikossa; muotoa Dor Gyrth i chuinar erittäin myöhäisessä kirjeessä vuodelta 1972 on pidettävä ensisijaisena.)

On huomattava, että Tolkien käyttää joskus, mutta ei aina, yhdysmerkkiä tai pistettä yhdistämään artikkelin pääsanaansa. Muodot ovat ilmeisesti valinnaisia. Tässä esityksessä genetiiviartikkeli e, en on yhdistetty pääsanaan yhdysmerkillä paitsi suorissa sitaateissa lähteistä. Muuten olisi vaikea erottaa se prepositiosta ed, e ”jostakin” (engl. out of). Muiden artikkeleiden kanssa yhdysmerkkiä ei käytetä.

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.