Perhael

Kohteesta Kontuwiki

Perhael on sindariksi käännetty hobittinimi Samvais, joka esiintyy kerran Tarussa Sormusten herrasta sekä näkyvämmin teoksesta pois jätetyssä epilogissa.

Sormuksen viejien ylistys

Sormuksen viejien ylistyksessä Cormallenin kentällä nimi on muodossa Berhael (alkukonsonantin soinnillistuminen p > b johtuu sindarille tyypillisestä "pehmeästä mutaatiosta"):

Daur a Berhael, Conin en Annûn! Eglerio![1]

Ylistyksen sanat Conin en Annûn tarkoittavat "Lännen ruhtinaita", joiksi Frodo Reppulia (sindariksi Daur tai Tolkienin vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan Taur) ja Samvais Gamgia tässä kutsutaan. Eglerio tarkoittaa "Ylistäkää (heitä)".[2]

Tolkienin muistiinpanoista käy ilmi, että mutaation p > b nimessä Perhael oli tarkoitus johtua edeltävästä sanasta a 'ja'. Tarkka selitys osoittautui kuitenkin vaikeaksi muotoilla, sillä a ei aiheuta mutaatiota Morian portin kaiverruksen sanoissa a minno 'ja astu sisään'.[3]

Sormusten herran epilogi

Teoksessa Sauron Defeated julkaistun Tarun Sormusten herrasta epilogin viimeisessä versiossa Samvais kertoo tyttärelleen Elanorille, että häntä puhutellaan kuningas Elessarin kirjeen sindarinkielisessä osassa sanoilla "mestari Perhael, jota tulisi kutsua Panthaeliksi", ja selittää nimien tarkoittavan 'puoliviisasta' (nimen Samwise merkitys) ja 'täysviisasta'.[4]

Viitteet

Aiheesta muualla

Konjunktion "ja" aiheuttamista mutaatioista:

Kumpaakaan artikkelia ei oltu vielä tammikuussa 2008 päivitetty ottamaan huomioon PE 17:n tietoja.