The Later Quenta Silmarillion

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo Quenta Silmarillionin kesken jääneestä versiosta 1950-luvulta. Lukeaksesi sen muista versioista, katso Quenta Silmarillion (täsmennyssivu).

The Later Quenta Silmarillion ("myöhempi Quenta Silmarillion") on nimitys, jota Christopher Tolkien käyttää niistä The History of Middle-earth -sarjassa julkaisemistaan käsikirjoituksista, jotka sisältävät J. R. R. Tolkienin viimeisen, 1940-luvun lopusta 1950-luvun lopulle valmisteleman, mutta kesken jääneen version Quenta Silmarillionista. Kiihkeintä luomiskautta kesti kuitenkin vain 1950-luvun alkuun saakka. Tämän jälkeen yliopistotyön vaatimukset, vaivalloinen asunnon vaihtaminen ja etenkin Tarun Sormusten herrasta viimeistely ja sen julkaisemisen jälkeen seurannut "suunnaton keskustelua, selittämistä ja analyysia sisältänyt kirjeenvaihto" veivät hänen aikansa niin, että hän pääsi palaamaan Quenta Silmarillionin pariin vasta 1950-luvun lopulla, mutta tarinan taustan pitkällinen pohdinta oli tehnyt sen viimeistelyn hänelle ylivoimaiseksi.[1]

Tolkien oli jättänyt legendariuminsa työstämisen kesken vuonna 1937, kun hän alkoi kirjoittaa Tarua Sormusten herrasta. Kun hän oli kirjoittanut teoksen valmiiksi, hän paneutui taas Quenta Silmarillioniin, jonka hän halusi julkaistavaksi yhdessä Sormusten herran kanssa. Tämä suunnitelma kuitenkin kariutui. Silmarillionin viimeistelykin hiipui vähitellen: hän ei tehnyt enää juuri mitään muutoksia Berenin ja Lúthienin tarinaan ja sen jälkeisiin lukuihin.[2]

Käsikirjoitukset

Tämän vaiheen tekstit on julkaistu The History of Middle-earth -sarjan osissa 10 (Morgoth's Ring) ja 11 (The War of the Jewels). Tekstit perustuvat lähinnä kahteen käsikirjoitukseen. Tolkien työsti 1930-luvun lopun käsikirjoitusta (QS), johon hän teki korjauksia ja lisäyksiä. Tästä korjaillusta ja laajennetusta käsikirjoituksesta amanuenssi kirjoitti ilmeisesti vuosien 1951 ja 1952 aikana koneella kopion, jolle Christopher Tolkien on antanut nimen "Later Quenta 1" (LQ 1).[3]

Tolkien teki siihen puolestaan lisää korjauksia eri aikoina, josta ilmeisesti vuoden 1958 tienoilla toimitettiin koneella kirjoitettu kopio ja samanaikaisesti hiilipaperikopio. Tälle tekstille Christopher Tolkien on antanut nimen "Later Quenta 2" (LQ 2). Tolkien teki huolellisia korjauksia ensimmäiseen lukuun (Of the Valar), mutta tämän jälkeen vain hajanaisia merkintöjä.[4]

Seuraavaksi Tolkien ryhtyi kirjoittamaan uutta tekstiä ensimmäisen ajan tapahtumista ennen Valinorin vetäytymistä. Quenta Silmarillionin ensimmäinen luku "Of the Valar" koki suuria muutoksia, ja lopulta se irtautui Quenta Silmarillionista ja muuttui erilliseksi "teokseksi" ja sai nimen Valaquenta. Kuudes luku, "Of the Silmarils and the Darkening of Valinor" sekä seitsemännen luvun ("Of the Flight of the Noldor") puolestaan laajenivat niin, että niistä tuli viisi lukua.[5]

Sisällys

Ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana muokattujen tai kokonaan uusien osien sisällys näyttää suunnilleen seuraavalta:[6]

Ensimmäinen vaihe (1950-luvun alku) korjauksineen

 • 1 Of the Valar (LQ 1 ja siihen tehdyt muutokset, LQ 2 huomioitu kommentaarissa)[7]
 • 2 Of Valinor and the Two Trees (LQ 1 ja hyvin vähäiset muutokset, LQ 2 huomioitu kommentaarissa)[8]
 • 3 Of the Coming of the Elves (LQ 1 muutoksineen; kommentaarissa huomioitu LQ 2 sekä sitä ennen Tolkienin itse koneella kirjoittama teksti korjauksineen ("Text A"), joista myöhäisimmät on tehty LQ 1:n kirjoittamisen jälkeen, ja jotka eivät siten välittyneet LQ 2:een)[9]
 • 4 Of Thingol and Melian (LQ 1 muutoksineen; kommentaarissa LQ 2 ja "Text A":n myöhemmät korjaukset)[10]
 • 5 Of Eldanor and the Princes of the Eldalië (LQ 1 jonka pohjana vuoden 1937 käsikirjoitus QS korjauksineen (joista osa ei välittynyt myöhempiin teksteihin[11]); LQ 2 huomioitu kommentaarissa[12]
 • 6 Of the Silmarils and the Darkening of Valinor (Tolkien ei kiinnittänyt juuri huomiota QS:n vähäisten korjausten jälkeen tehtyyn LQ 1:een vaan kirjoitti luvun uudestaan QS-käsikirjoituksen lehtien kääntöpuolelle; tälle tekstille Christopher Tolkien antaa nimen LQ; LQ 2-sarjassa ei ole tämän luvun tekstiä)[13]
 • 7 Of the Flight of the Noldor (QS:n vähäisten korjausten jälkeen LQ 1, jossa ei ole korjauksia; LQ 2:ssa hieman muutoksia; Christopher Tolkien ei julkaise lainkaan tekstiä vaan luettelee tärkeimmät QS-käsikirjoitukseen tehdyt muutokset)[14]
 • 8 Of the Sun and Moon and the Hiding of Valinor (QS:n korjausten pohjalta tehty LQ 1, jota ei ole muutettu lainkaan, LQ 2-vaihe puuttuu. Vain QS:n tärkeimmät korjaukset lueteltu)[15]
 • 9 Of Men (Vain harvoissa kohdissa korjatun QS:n pohjalta LQ 1, johon ei korjauksia; LQ 2 tehty suoraan korjatusta QS:stä)[16]
 • 10 Of the Siege of Angband (LQ 1 ilman korjauksia, LQ 2 suoraan korjatusta QS:stä, tärkeimmät muutokset lueteltu)[17]
 • 11 Of Beleriand and its Realms (Suurin osa QS:n korjauksista LQ 1:ssä, osa vain LQ 2:ssa; tärkeimmät muutokset lueteltu)[18]
 • 12 Of Turgon and the Building of Gondolin (QS-käsikirjoitukseen liitetyillä kolmella käsikirjoitussivulla, puuttuu LQ 1:stä)[20]
 • 13 Concerning the Dwarves[21] (muutamia korjauksia QS:n 10. lukuun Of Men and Dwarfs ennen luvun perusteellista muokkaamista[22]).
  • Of the Naugrim and the Edain (kääpiöitä käsittelevästä osuudesta kokonaan uusi teksti alaotsikolla Concerning the Dwarves,[23] joka on liitetty QS-käsikirjoitukseen, tämän pohjalta LQ 1; vuonna 1958 mukaan liitetty uusi kertomus Aulësta ja kääpiöistä, tämän jälkeen LQ 2 ilman edainia käsittelevää osuutta. Edainia käsittelevä osuus alaotsikolla Of the Edain päättyy yhden kappaleen jälkeen.[24] Vuonna 1958 (?) täysin uusi teksti edainista, "Of the Coming of Men into the West", tämä LQ 2:een)[25]
 • 15 Of the Ruin of Beleriand and the Fall of Fingolfin (hieman korjauksia QS:ään)[26]
 • "The Last Chapters of the Quenta Silmarillion" (LQ 1-sarjan koneella kirjoitettu kopio, johon on korjattu vain muutamia konekirjoittajan virheitä, tästä LQ 2, johon vain hyvin vähän korjauksia)[27]

Toinen vaihe (1950-luvun loppu)

Viitteet

 1. HoMe X, s. ix-x.
 2. HoMe XI, s. 243.
 3. HoMe X, s. 141.
 4. HoMe X, s. 141-142.
 5. HoMe X, s. 142. Lukujen nimet ovat:
  "Of Finwë and Míriel"
  "Of Fëanor and the Unchaining of Melkor"
  "Of the Silmarils and the Unrest of the Noldor"
  "Of the Darkening of Valinor"
  "Of the Rape of the Silmarils"
  "Of the Thieves' Quarrel".
 6. Huom. Lukujen numeroinnista: HoMe X, s. 299. LQ 2:n luvuista: HoMe XI, s. 175, 176, 179, 196, 213.
 7. HoMe X, s. 141-152.
 8. HoMe X, s. 152-158.
 9. HoMe X, s. 158-173.
 10. HoMe X, s. 172-173.
 11. §40, 43, ks. HoMe X, s. 181, 183.
 12. HoMe X, s. 173-184.
 13. HoMe X, s. 184-193.
 14. HoMe X, s. 193-197.
 15. HoMe X, s. 197-199.
 16. HoMe XI, s. 173-175.
 17. HoMe XI, s. 175-180.
 18. HoMe XI, s. 191-198.
 19. HoMe XI, s. 180-191.
 20. HoMe XI, s. 198-201.
 21. HoMe XI, s. 201-215.
 22. HoMe XI, s. 201-202.
 23. HoMe XI, s. 203-206.
 24. HoMe XI, s. 206.
 25. Ks. alla "toisen vaiheen" kuvaus.
 26. HoMe XI, s. 238-243.
 27. HoMe XI, s. 243-247.
 28. HoMe X, s. 199-205.
 29. HoMe X, s. 205-207.
 30. HoMe X, s. 254-271.
 31. HoMe X, s. 207-253.
 32. HoMe X, s. 271-273.
 33. HoMe X, s. 273-282.
 34. HoMe X, s. 282-292.
 35. HoMe X, s. 292-295.
 36. HoMe X, s. 295-300.
 37. HoMe XI, s. 215-229.
 38. HoMe XI, s. 229-238.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia