Ainulindalë (Morgoth's Ring)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo J. R. R. Tolkienin kirjoittaman kertomuksen versioista 1940-luvun lopulta. Ainulindalën muista merkityksistä, katso Ainulindalë (täsmennyssivu).

Ainulindalë on teoksen Morgoth's Ring ensimmäinen osa, jossa Christopher Tolkien käsittelee J. R. R. Tolkienin legendariumiin kuuluvan kertomuksen Ainulindalë versioita 1940-luvun lopulta.[1] Kertomuksen edellinen versio 1930-luvulta on julkaistu teoksessa The Lost Road.[2] Painetussa Silmarillionissa vuonna 1977 (suom. 1979) julkaistu Ainulindalë[3] perustuu tässä esiteltäviin 1940-luvun käsikirjoituksiin, erityisesti niistä viimeiseen (Ainulindalë D).

Johdanto

Aluksi Christopher Tolkien tarkastelee käsikirjoituksia ja niiden ajoitusta sekä keskinäisiä suhteita.[4] Käsikirjoitusten tekstien vertailun, Tolkienin ja Katherine Farrerin vuonna 1948 käymän kirjeenvaihdon[5] sekä vuonna 1951 päivätyn nimiluettelon[6] pohjalta hän päätyy seuraavaan lopputulokseen:

 • Uuden version pohjana on 1930-luvulla kirjoitettu versio Ainulindalë B.
 • Tolkienin papereista löytyneen käsikirjoitussivun puolikkaan perusteella Tolkien kirjoitti uuden raakaversion kertomuksesta vuonna 1946.[7]
 • Tämän raakaversion Tolkien kirjoitti puhtaaksi koneella ja lähetti Katherine Farrerille luettavaksi vuonna 1948 (Ainulindalë C*) yhdessä vanhan version (Ainulindalë B) kanssa; Tolkien kirjoitti C*-tekstiin huomautuksen "Round World Version" 'pyöreän maailman versio' ja B-tekstiin "Flat World Version" 'litteän maailman versio'.
 • Saatuaan tekstit takaisin Farrerilta (joka piti enemmän "litteän maailman versiosta") Tolkien teki B-tekstiin runsaasti muutoksia, osin liuskojen kääntöpuolelle. Näin muodostui B-tekstin kanssa samaan käsikirjoitukseen uusi teksti, jota Christopher Tolkien kutsuu nimellä Ainulindalë C. Samalla Tolkien teki C*-tekstiin joitakin muutoksia C-tekstin pohjalta.[8]
 • Vuoden 1951 nimiluettelossa esiintyviä muutoksia ei ole vielä viimeiseksi jääneessä versiossa (Ainulindalë D), joten sekin on kirjoitettu ennen vuotta 1951.[9]

C-käsikirjoitus

Tämän jälkeen Christopher Tolkien antaa C-käsikirjoituksen tekstin kokonaisuudessaan.[10] ja jakaa sen numeroituihin kappaleisiin (§1-§40) helpottaakseen viittausten tekemistä.[11]

Tekstin jälkeen seuraavat loppuviitteet[12] ja Christopher Tolkienin kommentaari otsikolla "Commentary on the Ainulindalë text C".[13] Kommentaarin alussa on havainnollinen taulukko, jossa Christopher Tolkien vertailee B- ja C-käsikirjoitusten rakennetta.[14]

D-käsikirjoitus

C-tekstin jälkeen Christopher Tolkien käsittelee viimeistä, D-käsikirjoitusta,[15] jonka hän sanoo olevan "epätavallisen loistelias käsikirjoitus".[16] Hän toteaa, että tekstiä on korjailtu jonkin verran useassa eri "kerroksessa", ensin huolellisesti ja myöhemmin karkeammin.[17] Koko käsikirjoituksen tekstiä ei julkaista. Alkuosan (§1-§31) erot C-käsikirjoitukseen ovat sen verran vähäiset, että Christopher Tolkien antaa vain luettelon olennaisista muutoksista.[18] Kappaleen 31 ensimmäisen kolmanneksen jälkeen muutokset ovat sen verran suuria, että D-käsikirjoituksen teksti annetaan kokonaan kappaleen §34 alkuun asti;[19] Tämän jälkeen §34 loppuosa puuttuu D:stä ja jatkuu §35:n alusta: Christopher Tolkien antaa muutokset §35-§36 luettelona[20] ja julkaisee sitten kokonaan kappaleen §37 ja seuraavan kappaleen, joka pohjautuu C-käsikirjoituksen kappaleen §34 loppuosaan.[21] Seuraava (numeroimatta jätetty) kappale[22] puuttuu kokonaan C-käsikirjoituksesta;[23] se on otettu lähes sellaisenaan B-käsikirjoituksesta.[24] Tämän jälkeen seuraavat kokonaisuudessaan D-käsikirjoituksen kappaleet §38-§40.[25]

Lopussa on Christopher Tolkienin kommentaari otsikolla "Commentary on the Ainulindalë text D".[26]

C*-käsikirjoitus

Seuraavaksi käsitellään käsikirjoitusta C*. Johdannossa[27] Christopher Tolkien toteaa, että ainoastaan muutama kappale on tarpeen julkaista kokonaisuudessaan (kommenttien saattelemana). Nämä kappaleet ovat §23 (loppuosa) - §24,[28], §31,[29] §38 (osa),[30] §40 (loppuosa).[31] Lopuksi Christopher Tolkien esittää kokoavia huomautuksia tekstien C ja C* eroista.[32]

Katso myös

 • Ainulindalë (Silmarillion) – Artikkelissa käsitellään myös painetussa Silmarillionissa julkaistun tekstin suhdetta tässä artikkelissa esiteltyihin lähteisiinsä

Viitteet

 1. HoMe X, s. 1-44.
 2. Ks. artikkeli Ainulindalë (The Lost Road).
 3. Ks. artikkeli Ainulindalë (Silmarillion).
 4. HoMe X, s. 1-8.
 5. Christopher Tolkien antaa kahden kirjeluonnoksen tekstin (HoMe X, s. 5). Lopullinen kirje on julkaistu kokoelmassa Kirjeet: J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 166-167 (kirje 115) (päivätty 15. kesäkuuta [vuosi ei ole tiedossa; mahdollisesti 1948]).
 6. Nimiluettelon otsikko: Alterations in last revision 1951 (HoMe X, s. 7).
 7. HoMe X, s. 4, 6.
 8. HoMe X, s. 6.
 9. HoMe X, s. 7.
 10. HoMe X, s. 8-22.
 11. HoMe X, s. 7. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa kappaleita ei ole numeroitu.
 12. HoMe X, s. 22-23.
 13. HoMe X, s. 23-29.
 14. HoMe X, s. 23-25.
 15. HoMe X, s. 29-39.
 16. HoMe X, s. 29-30. Käsikirjoituksen ulkoasun kuvailusta tarkemmin, ks. artikkeli Ainulindalë D.
 17. HoMe X, s. 30.
 18. HoMe X, s. 30-31.
 19. HoMe X, s. 32-33.
 20. HoMe X, s. 34.
 21. HoMe X, s. 34-35. Eli kyseessä on se osuus kappaleesta §34, joka jäi pois D-käsikirjoituksesta ja on siirretty tähän kohtaan.
 22. HoMe X, s. 36.
 23. HoMe X, s. 36.
 24. HoMe V, s. 160-161. Ks. Christopher Tolkienin kommentti HoMe X, s. 36.
 25. HoMe X, s. 36-37.
 26. HoMe X, s. 37-39.
 27. HoMe X, s. 39-40.
 28. HoMe X, s. 40-41.
 29. HoMe X, s. 41-42.
 30. HoMe X, s. 42.
 31. HoMe X, s. 42-43.
 32. HoMe X, s. 43-44.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia