Keijukaiset (fays)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo "keijukaisista" englannin sanan fay, fays käännöksenä sekä olennoista nimeltään fays Tolkienin varhaisissa, suomentamattomissa teksteissä. Lukeaksesi keijuista sanan fairy, fairies käännöksenä, katso artikkeli Keijut (fairies).

Keijukaiset (eng. fays) mainitaan kerran Tolkienin teosten suomennoksissa.

Tuor ja keijukaiset

Todennäköisesti vuonna 1951[1] kirjoitetussa keskeneräiseksi jääneessä tarinassa "Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin" (Keskeneräisten tarujen kirja), joka julkaistiin uudestaan kirjassa Gondolinin tuho otsikolla "Viimeinen versio" Tuor saavuttuaan Lammothiin Drengistin vuonon päähän kuulee ensimmäisen kerran lokin huudon tietämättä "mikä olento sen päästi". Hän sanoo ääneen ensin: "Se on keijukaisen ääni"[2] (engl. It is a fay-voice). Emme voi tietää, millaista olentoa Tuor ajatteli mielessään; ilmeisesti ihmisten tai haltioiden perimätiedossa tunnettiin erilaisia henkiolentoja, joihin fays kuuluivat; tämän aikakauden teksteissä ei esiinny muita mainintoja.

Fays Tolkienin varhaisissa kertomuksissa

Kadonneitten tarujen kirjassa ei vielä tunnettu ainurin jakoa valariin ja näitä vähäisempiin maiariin; maiar mainitaan ensimmäisen kerran ilmeisesti vasta 1950-luvun alussa kirjoitetuissa Amanin annaaleissa.[3] Sen sijaan kertomuksissa mainitaan monia ainuria vähäisempiä henkiä, joista käytetään eri nimityksiä ja nimiä. Yleisimmältä nimitykseltä vaikuttaa fay, joka itse asiassa tarkoittaa suunnilleen 'keijua' tai 'haltiaa' nykyenglannissa.[4] Tällaisia olentoja ovat esimerkiksi:

Tinfang Warble

Tinfang Warble oli huilua soittava henkiolento (quaint spirit) joka on puoliksi fay of the woods and dells ("metsien ja laaksojen keijukainen") ja puoliksi a Gnome or a Shoreland Piper ("maahinen tai teleri-haltia).[5]

Wendelin / Gwendeling

Wendelin (aikaisemmalta nimeltään Tindriel) oli hahmo, josta myöhemmin kehittyi Melian maia, esiintyy Kadonneitten tarujen kirjassa musisoivana henkenä, fay.[6]

Myöhemmin kerrotaan kertomuksessa "The Tale of Tinúviel" Tinúvielista (myöhemmin Lúthien), jonka äiti oli fay Gwendeling (Wendelinin uusi nimi), joka oli "jumalien [= valarin] tytär" (a daughter of the Gods).[7] Tarinan toisessa versiossa hän oli "Lórienin lapsi" (a child of Lórien).[8]

"Divers of the fays"

"Keijukaisten sukeltajat" olivat tarkemmin tuntemattomia olentoja, jotka yhdessä "haltiasukeltajien" (elfin divers) kanssa uivat valtameren onkaloissa.[9]

(aikaisemmalta nimeltään Túvo) oli fay, jota kutsuttiin taitavaksi velhoksi (wizard),[10] ja jonka eräässä tarinaversiossa sanotaan suojelleen ihmisiä ja haltioita Melkon hirviöiltä ja "pahoilta keijukaisilta" (evil fays).[11]

"Shadow Folk"

Hísilomëen saapuneiden haltioiden kerrotaan joutuneen vaikeuksiin siellä asuneen ikivanhan "varjokansan" (Shadow Folk) kanssa, jonka nimi eräässä käsikirjoituksessa on fay-people,[12] ja jota toisessa käsikirjoituksessa nimitetään "keijukaisiksi" (fays), joiden alkuperää ei tunnettu; ne eivät kuuluneet valariin eivätkä Melkolle, mutta niiden arveltiin tulleen ulommasta tyhjyydestä ja alkupimeydestä (outer void and primeval dark), kun maata vasta muotoiltiin.[13] Varjokansasta käytettiin myös oletettavasti qenyankielistä nimitystä úvalear.[12]

Tevildo

Melkon mahtavan palvelijan Tevildon (josta myöhemmin kehittyi Sauronin hahmo) kerrotaan olleen an evil fay in beastlike shape.[14]

"Evil fays"

Lukemattomien kyynelten taistelun jälkeen Melkon kerrotaan lähettäneen Hithlumiin jääneitä haltioita vastaan "örkkejä ja lohikäärmeitä ja evil fays".[15]

Maan henget

Kadonneitten tarujen kirjan tarinassa The Coming of the Valar and the Building of Valinor esitellään valar ja heidän mukanaan Ardaan saapuneet vähäisemmät henget. Näihin vähäisempiin henkiin kuului monia luonnonhenkiä, jotka seurasivat Aulëa ja Palúrienia eli Yavannaa: "Heidän mukanaan matkasi suuri joukko, jotka ovat puiden ja lehtojen (woods), laaksojen ja metsien (forest) ja vuorenrinteiden henkiä (sprites), tai jotka laulavat ruohikossa aamulla ja veisaavat viljankorsissa illalla".[16] Tarkemmin erittelemättä, mihin ympäristöön kuuluvat, niiden nimiksi annetaan nermir, tavari, nandini ja orossi, joita kuvaillaan vielä englanninkielisillä nimityksillä brownies, fays, pixies, leprawne, and what else are they not called, "sillä niiden lukumäärä on hyvin suuri".[16]

Erikseen todetaan vielä, ettei näitä olentoja saa sekoittaa eldariin, "sillä ne syntyivät ennen maailmaa ja ovat vanhempia kuin sen vanhimmat, eivätkä ole siitä peräisin".[16]

Näiden henkien goldogrininkieliset nimet löytyvät Tolkienin vuoteen 1917 mennessä laatimasta goldogrinin sanaluettelosta Gnomish Lexicon.[17] Nimien englanninkielisissä selityksissä käytetään sanaa fay:

Gnomish Lexiconissa on myös erisnimiä, jotka kuuluvat näille hengille:

Gnomish Lexiconista puuttuu kuitenkin goldogrininkielinen vastine nimelle orossi ("vuorenrinteiden henget"). Sen sijaan Tolkienin runossa Nieninqe mainitaan oromandin, Tolkienin käännöksenä wood-spirits, "metsänhenget".[25]

Qenyankieliset nimet mainitaan selityksineen myös Qenya Lexiconissa.[26]

Myöskään Qenya Lexiconissa ei mainita "vuorenrinteiden henkeä", orossi.

Vielä yksi tämän aikakauden lähde on "The Creatures of the Earth", nimiluettelo, joka liittyy läheisesti Kadonneitten tarujen kirjan kohtaan, jossa kerrotaan luonnonhengistä. Tässä luettelossa nermir, tavari, nandini ja orossi kuuluvat erikseen ryhmään fays:[30]

 • nandini – laaksojen keijukainen (fay of the valleys)
 • nermir – niittyjen keijukainen (fay of the meads)
 • orossi – vuorien keijukainen (fay of the mountains)
 • tavāri – metsien keijukainen (fay of the woods)

Yhteenveto

Eri lähteiden vertailusta saa kuvan, että luonnonhenkien ryhmän nimet ja kuvaukset muuttuivat jonkin verran; kuitenkin luonnonhengistä erottuu neljän ryhmä, jota luonnehditaan usein sanalla fay; sen suomennoksena "keijukainen" saattaa olla hieman harhaanjohtava, paremmin vastaava olisi kenties "henki" (vrt. sprite).

Viitteet

 1. Ks. KTK, Esipuhe, s. 11 / 18.
 2. GT, Viimeinen versio, s. 167 = KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 38 / 38Keskeneräisten tarujen kirjan vuoden 1986 laitoksessa suomennos: "Se on haltiaääni".
 3. Ks. Amanin annaalit §4 (HoMe X, s. 49) ja Christopher Tolkienin kommentti HoMe X, s. 56 [viite 4].
 4. Ks. esim. The Free Dictionary s.v. fay (luettu 1.3.2021).
 5. HoMe I, s. 94, 108. – Eräässä varhaisessa käsikirjoituksessa hän on leprawn (tämänkin sanan voisi suomentaa "halti(j)aksi").
 6. HoMe I, s. 120, 132.
 7. HoMe II, s. 10.
 8. HoMe II, s. 43. Ks. myös HoMe II, s. 76, 96, 233 (fay-wisdom). – Valaquentassa sanotaan, että Melian oli sen maian nimi, joka oli palvelijattarena sekä Vánalle että Estëlle; hän asui pitkään Lórienissa (Silm., Valaquenta, s. *** / 18).
 9. HoMe I, s. 215; HoMe II, s. 274.
 10. HoMe I, s. 232, 234.
 11. HoMe I, s. 236.
 12. 12,0 12,1 HoMe I, s. 237.
 13. HoMe I, s. 239; HoMe II, s. 64 [alaviite].
 14. HoMe II, s. 29, 54.
 15. HoMe II, s. 77.
 16. 16,0 16,1 16,2 HoMe I, s. 66.
 17. Gnomish Lexicon: Parma Eldalamberon 11, 1995, s. 17-75 = GL.
 18. GL s. 59: fay of the country.
 19. GL s. 60: a fay that haunts meadows and riverbanks.
 20. GL s. 69: a wood fay. Vrt. myös Tavros.
 21. GL s. 66: the fire-fay (q[enyaksi) Sãya).
 22. GL s. 69: Chief wood fay "the Blue Spirit of the Woods.
 23. GL s. 70: a flower fay who dwelt in a poppy.
 24. GL s. 70: the fluter (lisänimeltä Gwarbilin, linnunvartija), keijukainen. Ks. myös yllä Tinfang Warble.
 25. J. R. R. Tolkien, A Secret Vice (toim. Dimitra FimiAndrew Higgins), 2016, s. 30.
 26. Qenya Lexicon: Parma Eldalamberon 12, 1998 (korjattu 3. painos 2011), s. 29-112 = QL.
 27. QL s.v. NAŘA-, s. 64: dryad.
 28. QL s.v. NESE-, s. 66: a field-spirit.
 29. QL s.v.TAVA ? TAFA, s. 90: dale-sprites.
 30. Alkuperäistä lähdettä ei ole nähty, mutta katso Fairy and Elves in Tolkien and Traditional Literature (Helios De Rosario Martínez, Mythlore 28.3, 2010, s. 78 (alaviite 8); osia luettelosta siteerataan tai referoidaan artikkelissa. – Ks. myös Paul Strack, Eldamo s.v. nandin, nermi, orossi, tavar (tavarn-)

Tämä artikkeli kokonaisuudessaan tai osa sen sisällöstä on todettu virheelliseksi, huonosti muotoilluksi tai selvästi korjausta kaipaavaksi.
Voit auttaa Kontuwikiä korjaamalla tämän artikkelin sisältöä.