Esipuhe (Hobitti)

Kohteesta Kontuwiki

Hobitin esipuheen[1] otsikkona on riimuilla kirjoitettu kirjan nimi HOBITTI / ELI / SINNE IA TAKAISIN (engl. THE HOBBIT / OR / THERE AND BACK AGAIN).[2]

Suomennetussa esipuheessa kerrotaan, että suomen kieli korvaa "ennen vanhaan" käytetyt kielet ja kirjaimet; sanaan örkki (engl. orc) kiinnitetään erityistä huomiota: "Se esiintyy kirjassa pari kertaa, mutta yleensä se on suomennettu sanalla hiisi [engl. goblin]. Örkki on hobittien muoto nimestä jolla noita otuksia kutsuttiin tarinamme aikoihin."

Esipuheen loppuosassa esitellään kirjassa käytettyjä riimuja, joita lähinnä kääpiöt käyttivät, mutta joiden tilalla "on tässä kirjassa käytetty germaanisia [engl. English runes] riimuja, joita harvat enää tuntevat." Throrin kartan riimut, salaovesta kertova teksti[3] ja Elrondin lukemat kuuriimut[4] annetaan vielä erikseen ja kiinnitetään huomiota kartassa salaoven kohdalla olevaan (ovea, engl. door, merkitsevään) D-riimuun (joka on myös suomennoksessa D eikä O).

Suomennoksesta puuttuvat luonnollisesti alkuteoksen esipuheen maininnat, että sanasta dwarf 'kääpiö' kirjassa käytetään monikkomuotoa dwarves (eikä dwarfs) ja sanan dwarfish 'kääpiömäinen, kääpiö-' asemesta käytetään sanaa dwarvish.

Alkuteoksen esipuheessa esitellään ainoa riimu, joita ei löydy kartasta, eli X-kirjainta vastaava. Suomennoksessa tämän asemesta esitellään kirjaimia Ö, B, C, F, G, W ja Y vastaavat riimut – käännetty esipuhe on siis täysin sovellettu suomen kielen oloihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että Q:lle ei ole riimua (sen sijaan käytetään yhdistelmää KV, alkuteoksessa CW); myöskään Z:lle ei ole olemassa riimua, sen asemesta kehotetaan käyttämään vastaavaa kääpiöriimua. Alkuteoksessa todetaan, että J:n ja V:n merkitsemiseen käytetään I:tä ja U:ta vastaavia riimuja. Suomennoksesta maininta puuttuu, mutta käytäntö on sama. Samoin alkuteoksessa mainitaan riimut, jotka vastaavat kahta kirjainta (alkuteoksessa th, ng, ee) ja esimerkkien kera annetaan vielä ea ja st, suomennoksessa kahden kirjaimen yhdystelmistä esitellään vain th ja ng, mutta riimukirjaimin kirjoitetuissa teksteissä käytetään ä-kirjaimen merkitsemiseen riimua, joka alkuteoksen mukaan vastaa äännettä ea.[5]

Esipuheen lopussa huomautetaan vielä, että kartassa ilmansuunnat on merkitty kääpiöiden tapaan itä ylhäällä.

Viitteet

  1. Hobitti, s. 5-6 / 5-6 / 5-6 / 5-6 / 5-6.
  2. Suomennoksen riimuista tarkemmin, katso artikkeli Suomennetut riimu- ja tengwar-kirjoitukset.
  3. Riimukirjaimilla lukee teksti: "OUI KAKSI IA PUOLI KYYNÄRÄÄ IA KOLME UOI KÄYDÄ RINNAN þ þ". Huom. þ þ = TH TH = Th(ror), Th(rain).
  4. Riimukirjaimilla lukee teksti: "SEISO HARMAAN KIUEN LUONA KUN RASTAS KOPUTTAA NIIN DURININ PÄIUÄN AURINKO LUO UIIME SÄTEENSÄ AUAIMENREIKÄÄN þ". Huom. þ = TH = Th(ror) [tai Th(rain)].
  5. Kyseessä on anglosaksilainen futhorc-riimu ear (ks. Ear (rune), Wikipedia [en]) jonka äännearvo on varsinaisesti [æ(ː)ɑ]; Aesc-riimua, jolla merkittiin varsinaiseti ä-äännettä (ks. Ansuz (rune), Wikipedia [en]), käytetään a-kirjaimen merkkinä sekä alkuteoksessa (myös silloin kun se äännetään [æ] = ä tai muulla tavalla, esim. sanoissa back, again) että suomennoksessa.

Aiheesta muualla