Harlindon

Kohteesta Kontuwiki

Harlindon oli Lhûnin lahden eteläpuolelle jäävä osa Lindonia, joka idässä rajoittui Sinivuoriin.[1] Harlindonin pohjoisosassa, Lhûnin lahden etelärannikolla, oli satama nimeltään Harlond.[2]

Nimi Harlindon esiintyy Tarussa Sormusten herrasta vain sen yleiskartassa.[2] Tämän lisäksi nimi mainitaan Keskeneräisten tarujen kirjan viitteessä "erääs[een] julkaisemattomaan aineistoon liittyv[ään] huomautuks[een]", jossa Tolkien toteaa, että "Harlindonin eli Lunin eteläpuolisen Lindonin haltiat olivat enimmäkseen sindarilaista alkuperää ja että alue oli läänitys ja Celebornin alainen".[3] Kyseinen viite selittää kohtaa tekstissä Galadrielista ja Celebornista, jossa kerrotaan Vuosien kirjan mukaan Celebornin asuneen toisella ajalla jonkin aikaa Lindonissa Lunin eteläpuolella,[4] Näin ollen Celeborn piti Harlindonia läänityksenään ennen kuin muutti Eriadoriin puolisonsa Galadrielin kanssa jo toisen ajan alkupuolella.[5]

Lisäksi esseessä Of Dwarves and Men Tolkien mainitsee, että "Forlindonin [Lunin pohjoispuolisen Lindonin] ja Harlindonin alueilla asui haltioita, ja ne olivat Gil-galadin kuningaskunnan tärkeimmät osat.[6] Esseen viitteissä Christopher Tolkien sanoo, että Gil-galadin väki oli etupäässä noldoria mutta (kuten yllä mainitaan) Harlindonin asukkaat olivat etupäässä sindarilaista alkuperää [7]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Harlindon alkuosa har- on prefiksi 'etelä-',[8] loppuosana on nimi Lindon.

Viitteet