Harlindon

Kohteesta Kontuwiki

Harlindon oli Lhûnin lahden eteläpuolelle jäävä osa Lindonia, joka idässä rajoittui Sinivuoriin.[1] Harlindonin pohjoisosassa, Lhûnin lahden etelärannikolla, oli satama nimeltään Harlond.[2]

Nimi Harlindon esiintyy Tarussa Sormusten herrasta vain sen yleiskartassa.[2] Tämän lisäksi nimi mainitaan Keskeneräisten tarujen kirjan viitteessä "erääs[een] julkaisemattomaan aineistoon liittyv[ään] huomautuks[een]", jossa Tolkien toteaa, että "Harlindonin eli Lunin eteläpuolisen Lindonin haltiat olivat enimmäkseen sindarilaista alkuperää ja että alue oli läänitys ja Celebornin alainen". Kyseinen viite selittää kohtaa tekstissä Galadrielista ja Celebornista, jossa kerrotaan Vuosien kirjan mukaan Celebornin asuneen toisella ajalla "jonkin aikaa Lindonissa Lunin eteläpuolella",[3] Näin ollen Celeborn piti Harlindonia läänityksenään ennen kuin muutti Eriadoriin puolisonsa Galadrielin kanssa jo toisen ajan alkupuolella.[4]

Lisäksi esseessä Of Dwarves and Men Tolkien mainitsee, että "Forlindonin [Lunin pohjoispuolisen Lindonin] ja Harlindonin alueilla asui haltioita, ja ne olivat Gil-galadin kuningaskunnan tärkeimmät osat.[5]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Harlindon alkuosa har- on prefiksi 'etelä-',[6] loppuosana on nimi Lindon.

Viitteet