Liite A

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Aragornin ja Arwenin taru)

Liite A: Annaalit kuninkaista ja hallitsijoista[1] (engl. Appendix A: Annals of the Kings and Rulers) on ensimmäinen Tarun Sormusten herrasta lopussa olevasta kuudesta liitteestä (liitteet A-F), ja siinä kerrotaan ihmisten ja kääpiöiden valtakunnista ja niiden hallitsijoista seuraavasti (alaotsikot vastaavat TSH:n alaotsikkoja, milloin alaotsikko puuttuu, se on hakasulkeiden sisällä):

[Johdanto]

Esitellään annaalien (kertomuksen sisäisiä) lähteitä sen lisäksi, mitä TSH:n Prologissa niistä on mainittu sekä valotetaan niiden yleistä sisältöä, päiväysten merkintätapaa ja todetaan, miten liitteisiin on valikoitu lähteistöstä vain pieni osa, joka liittyy erityisesti Sormuksen sotaan ja sen taustaan.

A I: Númenorilaiset kuninkaat

A I 1: Númenor

Tiivistelmä Númenorin historiasta sekä hallitsijoiden luettelo (ilman vuosilukuja). Lopuksi hieman laajempi katsaus Númenorin tuhoon, sen syihin ja seurauksiin.

A I 2: Maanpaon valtakunnat

Pohjoinen haara: Isildurin perijät

Arnorin ja Arthedainin kuninkaiden sekä dúnedainin päämiesten luettelo. Kunkin hallitsijan kuolinvuosi mainitaan. Merkki † vuosiluvun perässä tarkoittaa ennenaikaista kuolemaa.

Eteläinen haara: Anárionin perijät

Gondorin kuninkaiden ja hallitsevien käskynhaltijoiden luettelo. Vuosiluvut kuten edellä.

A I 3: Eriador, Arnor ja Isildurin perijät

[Johdanto]

Eriadorin kuvaus, joka on lainausmerkeissä ja näin ollen (johdannon mukaan) suora sitaatti jostakin pidemmästä annaalista tai tarinasta. Tarun Sormusten herrasta prologin mukaan "Rankkihovissa oli monia Eriadoria ja Rohanin historiaa käsitteleviä teoksia", joten tämä teksti saattaa olla lainaus jostakin niistä.[2]

Pohjois-Valtakunta ja dúnedain

Kronikka Arnorin ja Arthedainin sekä samoojien historiasta; sisältää myös mainintoja Konnun vaiheista. Tässäkin osuudessa on laajoja lainauksia aiemmista annaaleista. Myöhemmät lisäykset ovat hakasulkeiden sisällä. Koska näissä lainauksissa tarkastellaan tapahtumia selvästi hobittien näkökulmasta, esimerkiksi: "Hänestä tuli thain vuonna 379 meidän ajanlaskumme mukaan (1979)",[3] on selvää, että kyseessä ovat alun perin hobittien kokoamat kertomukset. Hakasulkeiden sisällä on lähinnä ilmeisesti Minas Tirithissä lisättyjä oppineita huomautuksia, kuten maininta siitä, kenen hautakummussa Sormuksen viejä oli vankina.[4]

A I 4: Gondor ja Anárionin perijät

[Kuninkaat]

Gondorin kuningaskunnan kronikka Eärnuriin saakka. Alkuosa on alkuteoksen toimittajan kirjoittama, suorat sitaatit annaaleista alkavat Sukuriidan ajasta.

Käskynhaltijat

Gondorin kronikka käskynhaltijoiden ajalta, ulottuu Sormuksen sotaan saakka.

A I 5: Tässä on katkelma Aragornin ja Arwenin tarusta

Erittäin mielenkiintoinen kuvaus Aragornin syntyperästä ja elämästä aina lapsuusvaiheista kuolemaan (1541 kl.) saakka. Kertomus on näin ollen syntynyt neljännellä ajalla. Sen lopussa mainitaan: "Tähän loppuu taru sellaisena kuin se on meille tullut etelästä; eikä Iltatähden poismenosta sanota enempää tässä vanhoista ajoista kertovassa kirjassa."[5] Voi vain arvailla, miltä Konnunlaskun vuosisadalta – tai jopa -tuhannelta – taru on peräisin. Joka tapauksessa se on kulkeutunut Kontuun Gondorista.

Runot ja laulut

A II: Eorlin huone

[Rohirrimin historia]

Kertomus ulottuu Eorlin päivistä vuoteen 2953 ka. saakka, jolloin Saruman otti Rautapihan omakseen. Tämänkin kertomuksen lähde saattaa olla yksi niistä Eriadoria ja Rohanin historiaa käsittelevistä teoksista, joita säilytettiin Rankkihovista (ks. yllä). On muistettava, että Hovin herra Meriadoc Rankkibuk oli erittäin läheisissä väleissä Rohaniin.

Markin kuninkaat

Ensimmäinen haara

Kuninkaat Eorlista Helm Vasarakouraan saakka: hallitusvuodet sekä lyhyt kertomus useimpien kuninkaiden teoista.

Toinen haara

Luettelo jatkuu Helmin sisarenpojasta Fréaláfista ja ulottuu Théodeniin saakka.

Kolmas haara

Aluksi kertomus Éomerin (ja Éowynin syntyperästä, minkä jälkeen luettelon viimeinen, Éomeriä esittelevä kohta. Tätä seuraa vielä kertomus Éomerin hallituskaudesta neljännellä ajalla.

A III: Durinin heimo

Kuten Liite A:n johdannossa mainitaan, tämä osuus perustuu kääpiö Gimlin kertomukseen. Kääpiöiden vaiheista kerrotaan aluksi Durinin herääminen ja siirtyminen Khazad-dûmiin, sen jälkeen hypätään lyhyen toista aikaa käsittelevän maininnan kautta kolmannen ajan puoliväliin ja Morian tuhoon. Sitä seurannutta aikaa, etenkin Azanulbizarin taistelua ja sen jälkeistä aikaa, selostetaan tarkemmin.

Kertomuksen lopussa on kaksi erillistä osuutta:

  • Maininta Dísistä, ainoasta tunnetusta kääpiönaisesta.
  • Kertomus Gimlin vaiheista Sormuksen sodan jälkeen sekä erillisellä otsikolla varustettu lisäys:

Tässä on yksi Punaisen kirjan viimeisistä merkinnöistä

Maininta siitä, että Legolas olisi mahdollisesti ottanut Gimlin mukaansa purjehtiessaan Valinoriin kuningas Elessarin kuoleman jälkeen.

(Otsikko on myös selvä viite siitä, että nämä kertomukset perustuvat suurimmaksi osaksi Länsikairan Punaiseen kirjaan).

[Ereborin kääpiöiden suku]

Hakasulkeissa oleva otsikko on itse asiassa osa reunahuomautusta sukupuuhun, jossa on mainittu (kaikki? tuskin!) Durin Kuolemattoman miespuoliset jälkeläiset Durin VI:sta Thorin III:een saakka, ellei sitten Náin II:ta edeltävissä sukupolvissa ole jätetty nuorempia poikia ja heidän sukuhaarojaan merkitsemättä – Náin II:n nuoremman pojan ja hänen jälkeläistensä mukaan ottamisen voi selittää sillä, että Gimli Haltiamieli kuuluu tähän sukuhaaraan; Dáin I:n kaikki pojat ovat mukana varmasti siksi, että Thorin III oli hänen nuorimman poikansa jälkeläinen ja Thorin III:ta edeltävät Durinin heimon kuninkaat olivat Dáinin vanhimman pojan jälkeläisiä.

Mainittu reunahuomautus kokonaisuudessaan kuuluu näin: "Ereborin kääpiöiden suku niin kuin sen esitti Gimli Glóinin poika kuningas Elessarille".

Sukupuun alla on lisäksi mainittu joitakin tärkeitä kääpiöiden historiaan liittyviä vuosilukuja.

Katso myös: Durinin huoneen sukupuu

Viitteet

Aiheesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia