Parma Eldalamberon 14

Kohteesta Kontuwiki
Parma Eldalamberon 14, kansi. Kansitaide: Adam Victor Christensen[1] Kuva:Tolkien Gateway

Parma Eldalamberon 14 on vuonna 2003 ilmestynyt Parma Eldalamberonin 136-sivuinen numero, joka sisältää tekstiedition kolmesta J. R. R. Tolkienin tekstistä: Early Qenya Fragments ("varhaisia qenyan fragmentteja", toim. Patrick H. Wynne ja Christopher Gilson), Early Qenya Grammar ("Varhainen qenyan kielioppi", toim. Carl F. Hostetter ja Bill Welden) ja The Valmaric Script ("valmarilainen kirjoitus", toim. Arden R. Smith).

Kaikki tekstieditiot on valmisteltu Christopher Tolkienin ohjauksessa ja Tolkien Estaten luvalla.

Early Qenya Fragments

Kokoelma Tolkienin taulukkoja ja nimiluetteloita, jotka liittyvät Kadonneitten tarujen kirjaan. Mukana on varhaisia haltioiden viikon ja valinorilaisen "kaksiviikkoisen" päivien nimiä, valarin sekä eri olentojen nimiä Tolkienin varhaisimman mytologian käsitysten mukaan. Mukana on myös qenyan säännöllisten verbien taivutustaulukkoja, jotka liittyvät Qenya Lexiconiin. Teksti on peräisin 1920-luvulta.

Early Qenya Grammar

Varhaisia kirjoituksia qenyan fonologiasta sekä varhaisin täydellinen qenyan kielioppi, jossa kuvaillaan artikkelin, substantiivien, adjektiivien, adverbien, lukusanojen, pronominien ja verbien muodot ja taivutus. Teksti on peräisin 1920-luvulta.

The Valmaric Script

Useita dokumentteja jotka liittyvät Tolkienin 1920-luvulla luomiin haltiakielen kirjoitusjärjestelmään. Mukana on erilaisia kirjoitusmerkkien äännetaulukkoja, joista käyvät ilmi Tolkienin kokeilut niiden muodoilla ja käyttotavoilla. Mukana on myös esimerkkejä valmarilaisesta kirjoituksesta, jota on käytetty sekä qenyan- että englannikielisissä teksteissä, kuten otteessa muinaisenglantilaisesta Beowulf-runosta. Editio on varustettu tekstien transkriptioilla sekä kommentaarilla dokumenttien kronologiasta ja niiden käsitteellisestä kehityksestä.

Sisällys[2]

 • The Creatures of the Earth (s. 5)
 • The Names of the Valar (s. 11)
 • Otsan and Kainendan (s. 16)
 • Matar and Tulir (s. 23)
 • The Qenya Verb Forms (s. 25)
 • Introduction (s. 37)
 • Qenya Grammar in Manuscript (s. 41)
 • Qenya Phonology (s. 60)
 • Qenya Grammar in Typescript (s. 71)
 • Introduction (s. 89)
 • Texts and Commentary (s. 97)
 • Acknowledgements (s. 135)
 • List of Abbreviations (s. 136)

Lähteet

Viitteet

 1. Parma Eldalamberon 14. 2003 (TolkienBooks.net; luettu 26.3.2020).
 2. Tolkien Gatewayn artikkelin Parma Eldalamberon 14 mukaan.

Aiheesta muualla