Parma Eldalamberon 20

Kohteesta Kontuwiki
Parma Eldalamberon 20 - kansi

Parma Eldalamberon 20 on vuonna 2012 ilmestynyt Elvish Linguistic Fellowshipin julkaiseman Parma Eldalamberonin 160-sivuinen numero, joka sisältää J. R. R. Tolkienin taulukkoja ja muistiinpanoja vuoden 1931 tienoilta. Otsikolla The Qenya Alphabet julkaistut 40 dokumenttia käsittelevät sen kirjoitustavan varhaisinta versiota, jota Tolkien myöhemmin nimitti "Fëanorin tengwariksi", ja joka esiteltiin Tarun Sormusten herrasta liitteessä E. Tolkienin esimerkit kirjoituksesta on julkaistu faksimilenä. Tekstit on Christopher Tolkienin opastuksella ja Tolkien Estaten luvalla toimittanut Arden R. Smith.

Mukana on eri versioita yksityiskohtaisista ohjeista kirjaimiston käytöstä englanninkielisen tekstin kirjoittamiseen sekä foneettisesti että englannin kirjoitusasun mukaan.

Osa dokumenteista on Tolkienin qenyan kirjaimistoilla kirjoittamia tekstejä. Niistä käy ilmi yksittäisten kirjainten käyttötavan ja foneettisten arvojen muuttuminen. Tekstilajit ovat hyvin vaihtelevia muodollisesta "kirjatyylistä" nopeasti kirjoitettuun kursiiviin.

Useimmat esimerkeistä ovat englantia, mutta mukana on myös latinaa, muinaisenglantia ja muinaisyläsaksaa. Editioon kuuluvat myös esimerkkien transkriptiot ja toimittajien kommentaari.

Lähteet

Aiheesta muualla