Parma Eldalamberon 19

Kohteesta Kontuwiki
Parma Eldalamberon 19, kansi. Kansikuva: faksimile käsikirjoituksen Outline of Phonology ensimmäisestä sivusta.[1]

Parma Eldalamberon 19 on vuonna 2010 ilmestynyt Elvish Linguistic Fellowshipin julkaiseman Parma Eldalamberonin 108-sivuinen numero, jonka otsikkona on Quenya Phonology. Numero sisältää kolme Tolkien Estaten luvalla julkaistua J. R. R. Tolkienin quenyan fonologiaa käsittelevää dokumenttia, jotka on Christopher Tolkienin ohjauksella toimittanut Christopher Gilson.

Comparative Tables

Sarja taulukkoja, joissa esitetään Tolkienin 1930-luvun loppuun mennessä kehittämien eri kielien (valar, quenya, lindar, teleri, noldor, ilkor, dan, lemberin, taliska) äänteelliset vastaavuudet. Lisäksi mukana on Tolkienin muistiinpanoja kielten historiallisen kehityksen yleisistä foneettisista tunnuspiirteistä sekä niiden fonologisista tyypeistä niiden esikuvana olleisiin "todellisiin" kieliin verrattuna.

Outline of Phonetic Development

Yksityiskohtainen kuvaus niistä historiallisista äännemuutoksista, jotka johtivat alku-eldarista quenyaan. Tekstissä kuvaillaan quenyan eri kehitysvaiheiden murteiden foneettiset erot sekä lähisukukielten lindarin, telerin ja noldorin eri suuntiin johtaneet kehityskulut sekä niiden vaikutteet quenyan murteisiin. Teksti on ilmeisesti peräisin 1930-luvun lopulta tai 1940-luvulta.

Outline of Phonology

Edellisen tekstin (Outline of Phonetic Development) korjattu ja laajennettu versio, jossa quenyan fonologia kuvailllaan ensisijaisesti Valinorissa asuneen noldorin kieleksi, mutta edellisen version tapaan muotoiltuna. Tässä esitetään quenyan eri kehitysvaiheiden murteiden eroavaisuuksia ja sukukielten vanyarin ja telerin erkanevia kehityskulkuja.

Sisällys[2]

 • Foreword (s. 5)
 • Comparative Tables
  • Consonants (s. 18)
  • Vowels (s. 25)
  • General Characteristics (s. 26)
 • Outline of Phonetic Development (s. 29)
  • The Consonants (s. 30)
  1. General Developments in Isolation (s. 30)
  2. Initial Groups (s. 34)
  3. Medial Combinations (s. 38)
  4. Final Consonants (s. 52)
  • Development of the Vowels (s. 53)
  • Changes Produced in Hiatus (s. 62)
  • Final Syllables (s. 66)
 • Outline of Phonology (s. 68)
  • The Consonants (s. 69)
  1. General Development in Isolation (s. 69)
  2. Initial Consonant Groups (s. 74)
  3. Medial Combinations of Consonants (s. 81)
  4. Consonants Standing Finally (s. 102)
  • The Vowels (s. 105)
 • List of Abbreviations (s. 108)

Lähteet

Viitteet

 1. Takakannessa on myös faksimilekuva käsikirjoituksesta sekä Adam Victor Christensenin piirros (Parma Eldalamberon 19 [Tolkien Gateway; luettu 4.4.2020]).
 2. Tolkien Gatewayn artikkelin Parma Eldalamberon 19 mukaan.

Aiheesta muualla