Celon

Kohteesta Kontuwiki

Celon oli joki Itä-Beleriandissa. Se sai alkunsa Himringin vaaran tuntumasta ja virtasi lounaaseen Nan Elmothin pohjoispuolitse yhtyäkseen Doriathin kaakkoiskulmalla Arosiin.[1] Celonin alajuoksun itäpuolelle jäi Estolad, edainin varhainen asutusalue.[2]

Kun örkit hyökkäsivät Beleriandiin ensimmäisen kerran Morgothin paluun jälkeen, niillä oli leiri Celonin ja Gelionin välissä.[3] Myöhemmin Celon oli Celegormin ja Curufinin hallussaan pitämän Himladin itärajana.[4]

Nimestä

Nimi Celon on sindaria ja merkitsee Christopher Tolkienin Silmarillionin hakemistossa antaman selityksen mukaan 'vaaroilta virtaavaa jokea' (engl. stream flowing down from heights).[5] Tolkien itse selittää "Etymologioissa" sanan celon tarkoittavan yksinkertaisesti 'jokea'.[6]

Myöhemmissä kirjoituksissaan Tolkien aikoi muuttaa joen nimeksi Limhir tai Limhîr 'kirkas, säkenöivä joki', koska piti nimeä Celon liian latteana.[7] Tämä muutos ei kuitenkaan välittynyt painettuun Silmarillioniin.

Viitteet

  1. Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta, s. [karttaliite] / [sisäkannet].
  2. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 176, 182 / 138, 142.
  3. Silm. 10, Sindar, s. 115 / 87.
  4. Silm. 14, Beleriandista ja sen valtakunnista, s. 151 / 118, vrt. Silm. 16, Maeglin, s. 162-163, 166 / 126, 129.
  5. Silm., Hakemisto, s. 398 / 336 (s.v. Celon).
  6. Etymologies s.v. KEL- 'mennä, juosta (erit. vedestä)' (HoMe V, s. 363). Sana kelon on alun perin merkitty noldorinkieliseksi, mutta myöhemmin korjattu ilkorininkieliseksi.
  7. HoMe XI, s. 320, 326, 337.