Harmaavuoret (Esiajat)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo esiaikojen Harmaavuorista. Lukeaksi kolmannen ajan Ered Mithrinistä, katso Harmaavuoret.

Harmaavuoret (engl. Grey Mountains) olivat yksi neljästä Keski-Maan pohjois-etelä-suunnassa kulkeneesta vuoristosta, jotka Ambarkantan mukaan muodostuivat Ardan alkuajoilla sen jälkeen, kun Melkor oli tuhonnut Valarin lamput ja valarin linnoittautuessa Amaniin he työnsivät Keski-Maata itään suojellakseen maataan. Legendariumin myöhemmissä versioissa, jotka toistuvat myös painetussa Silmarillionissa, tätä maailman muuttumista ei enää lasketa valarin toiminnan seuraukseksi eikä Harmaavuoria enää mainita nimeltä. Samoin unohtuivat Keltavuoret, mutta Sinivuoret ja Punavuoret (eli Orocarni) jäivät mukaan.

Vuoristo esiintyy nimeltä mainittuna myös eräässä Tolkienin karttaluonnoksessa (ks. The Ambarkanta: Map IV), joka kuvaa Ardaa Lamppujen kaatamisen jälkeen; myöhemmässä kartassa (The Ambarkanta: Map V), joka esittää Ardaa Mahtien mittelön jälkeen, Harmaavuoret ovat yhä olemassa Keski-Maan eteläosassa, mutta niitä ei ole enää nimetty.

Huomautus nimestä

Tähän vuoristoon viittaava suomennos "Harmaavuoret" ei esiinny missään painetuissa Tolkienin teosten suomennoksissa. On myös huomattava, että nämä vuoret ovat täysin eri vuoristo kuin Keski-Maan pohjoisosan Ered Mithrin, joka on myös käännetty Harmaavuoriksi (engl. Grey Mountains).

Lähteet

  • HoME IV, s. 239, 249 [kartta], 255-256, 258.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia