Keltavuoret

Kohteesta Kontuwiki

Keltavuoret[1] (engl. Yellow Mountains) oli pohjois-eteläsuuntainen vuoristo, joka Ambarkantan mukaan muodostui Keski-Maan eteläosan itälaidalle sen jälkeen, kun Melkor oli kaatanut Valarin lamput ja valar taivuttivat Keski-Maata itään päin turvatakseen paremmin Amanin, jonka he linnoittivat Melkoria vastaan. Samalla syntyi kolme muuta vuoristoa, Sinivuoret ja Punavuoret Keski-Maan pohjoisosaan ja Harmaavuoret Keski-Maan eteläosan länsireunalle.[2]

Legendariumin myöhemmissä versioissa tätä Keski-Maan muotoilua ei enää pidetä valarin aikaansaamana, eikä Keltavuoria enää mainita. Vuoristo näkyy ainoastaan Tolkienin piirtämässä kartassa, joka esittää Ardaa ennen Mahtien mittelöä.[3] Myöhemmässä, Mittelön jälkeistä maailmaa kuvaavassa kartassa Keltavuoria ei enää erotu lainkaan.[4]

Viitteet

  1. "Keltavuoret" on Kontuwikissä käytetty "epävirallinen suomennos", jota ei esiinny Tolkienin teosten painetuissa suomennoksissa.
  2. HoMe IV, s. 239, 255-256.
  3. The Ambarkanta: Map IV (HoMe IV, s. 249).
  4. The Ambarkanta: Map V (HoMe IV, s. 251).