Egalmoth (Gondolin)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo gondolinilaisesta ruhtinaasta Kadonneitten tarujen kirjassa. Lukeaksesi samannimisestä Gondorin käskynhaltijasta, katso Egalmoth (Gondorin käskynhaltija).

Egalmoth oli Kadonneitten tarujen kirjan kertomuksessa The Fall of Gondolin yksi gondolindrimin kahdentoista huoneen päämiehistä. Hän oli Taivaallisen kaaren huoneen (House of the Heavenly Arch) herra[1] ja muiden huoneiden päämiesten kanssa kuninkaan neuvoston jäsen.[2]

Taivaallisen kaaren huonetta kuvataan hyvin varakkaaksi, ja Egalmothin kerrotaan käyttäneen sinistä viittaa, johon oli kirjottu kristallitähtiä. Hänellä oli myös ainoana noldolista käyrä miekka mutta hän luotti enemmän jouseensa, jolla hän pystyi ampumaan pidemmälle kuin kukaan muu miehistään.[1]

Elämä

Kun Melkon joukot hyökkäsivät Gondoliniin, Egalmoth puolusti muureja Tuorin kanssa, mutta joutui tästä eroon taistelussa[3] ja haavoittui myöhemmin. Hän oli kuitenkin mukana Tuorin johtamassa joukossa, joka pääsi pakoon Gondolinista ja vaelsi heidän mukanaan Sirionin suulle.[4] Siellä hän kuitenkin kaatui taistelussa, kun Melko koetti kaapata Elwingin.[5]

Tarinan muita versioita

Eräissä Kadonneitten tarujen kirjan viimeisiä osia käsittelevissä keskeneräisissä muistiinpanoissa mainitaan myös, että Egalmoth ja Galdor, Puun huoneen (House of the Tree) herra, olisivat johdattaneet noldolin takaisin Valinoriin Melkon tappion jälkeen, mutta tämä muistiinpano on ristiriidassa sen kanssa, että Egalmoth olisi kaatunut Sirionin suulla, eikä Tolkien enää työstänyt sitä varsinaiseksi kertomukseksi.[6]

Paljon myöhemmin Tolkien liitti Egalmothin Silmarillionin lukuun Maeglin. Eräässä hyvin myöhäiseessä käsikirjoituksessa[7] hän nimesi ne kolme ylimystä, jotka Turgon määräsi Aredhelin seuralaisiksi, kun tämä lähti Gondolinista.[8] Käsikirjoituksen mukaan nämä ylimykset olisivat olleet Ecthelion, Glorfindel ja Egalmoth. Käsikirjoituksessa on myös Tolkienin huomautus: "Nämä nimet ovat peräisin primitiivisestä F[all of] G[ondolinista], mutta kuulostavat hyvältä ja ne on julkaistu."[9] "Julkaisemisella" (...and have been in print) Tolkien viittaa Taruun Sormusten herrasta, jossa nimet esiintyvät; Egalmoth ja Ecthelion Gondorin käskynhaltijoiden niminä ja Glorfindel Rivendellin haltiaylimyksenä. Muista luvun käsikirjoituksista nimet kuitenkin puuttuvat, eikä Christopher Tolkien ottanut niitä mukaan painettuun Silmarillioniin.[10] Huomautukseen liittyy myös etymologinen selitys, josta enemmän alla.

Nimestä

Selitykset 1910-luvulla

Tolkien antaa nimelle Egalmoth tarinan The Fall of Gondolin nimiluettelossa (Name-list to The Fall of Gondolin) useita selityksiä. Aluksi hän toteaa:

"Egalmoth on suuri nimi, mutta kukaan ei tiedä tarkasti sen merkitystä – joidenkin mukaan sen kantaja sai nimensä siitä, että hän oli tuhannen haltian veroinen (mutta Rúmil sanoo ei) ja toiset, että se tarkoittaa tämän haltian (engl. Gnome) mahtavia hartioita, ja niin sanoi Rúmil, mutta kehties se oli sepitetty gondothlimin salaisella kielellä."[11]

Gnomish Lexicon selittää nimen samoin kuin Rúmil, ja se johdetaan sanasta alm 'selän leveys hartiasta hartiaan, selkä, hartiat', ja näin ollen Egalmoth tarkoittaisi 'leveähartiaista' (engl. Broadshoulder). Qenyankieliseksi nimeksi annetaan sekä Gnomish Lexiconissa että Qenya Lexiconissa Aikaldamor (engl. broad back Qenya Lexiconin mukaan). Qenya Lexiconissa aika on merkitykseltään 'leveä, suunnaton' ja vastaa goldogrinin sanoja eg, egrin. Nämä ovat puolestaan Gnomish Lexiconissa merkitykseltään 'kaukana, laaja, kaukainen' ja 'laaja, suunnaton, leveä'.[12]

Toinen selitys, "tuhannen haltian veroinen" liittynee sanaan moth, joka tarkoittaa 'tuhatta'.[13]

Selitykset 1960/70-luvulla

Myöhäisessä Maeglinin käsikirjoituksessa Tolkien toteaa, että nimi Egalmoth on "myöhäinen kansanomainen muoto" arkaaisesta nimestä Ægamloth; amloth ei hänen mukaansa ole ilmeisesti s[indaria]. Taustalla olisi quenyan sana ambalotse 'kohoava kukka' (uprising-flower), joka viittaa kypärän koristeena käytettyyn kukkaan tai kukkalaitteeseen. Näin ollen Tolkien antaa nimen merkitykseksi 'terävä kypäränharja' (pointed helm-crest).[9]

Katso myös

Viitteet

 1. 1,0 1,1 GT, Alkuperäinen tarina, s. 79 = HoMe II, s. 173.
 2. GT, Alkuperäinen tarina, s. 81-82 = HoMe II, s. 175.
 3. GT, Alkuperäinen tarina, s. 95-96 = HoMe II, s. 183.
 4. GT, Alkuperäinen tarina, s. 112 = HoMe II, s. 192, 215.
 5. HoMe II, s. 215, 258.
 6. HoMe II, s. 278-279.
 7. Maeglin B(i) (ks. tätä), peräisin ilmeisesti vasta vuoden 1970 tienoilta.
 8. Ks. Silm. 16, Maeglin, s. 161 / 125.
 9. 9,0 9,1 HoMe XI, s. 318.
 10. Ks. myös HoMe XI, s. 319. Ks. myös HoMe II, s. 212 [alaviite].
 11. HoMe II, s. 338.
 12. HoMe II, s. 338; Gnomish Lexicon s.v. Egalmoth (Parma Eldalamberon 11, 1995, s. 32); Qenya Lexicon s.v. 'AHA (Parma Eldalamberon 12, 1998, s. 29).
 13. HoMe II, s. 338, HoMe I, s. 270.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia