Taistelut Rautkymin Kahlaamolla (KTK)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli käsittelee Keskeneräisten tarujen kirjan lukua. Lukeaksesi taisteluista, katso Taistelut Rautkymin kahlaamolla.

Taistelut Rautkymin Kahlaamolla (engl. The Battles of the Fords of Isen) on Keskeneräisten tarujen kirjan kolmannen osan viides luku.[1] Siinä esitetään yksityiskohtainen kuvaus Rautkymin kahlaamoilla käydyistä taisteluista rohirrimin ja Sarumanin joukkojen välillä 25. helmikuuta ja 3. maaliskuuta 3019 ka.[2] loppuviitteisiin sijoitettujen kommenttien kera.[3] Tekstin jälkeen seuraa kaksi liitettä, jotka ovat erillisiä rohirrimia käsitteleviä tekstejä.

Christopher Tolkien toteaa Keskeneräisten tarujen kirjan esipuheessa, että teksti "kuuluu yhteen muiden myöhäisten historiallisten pohdintojen kanssa" eikä siinä itsessään "juuri ollut vaikeuksia ja se on keskeneräinen sanan tavanomaisimmassa merkityksessä".[4]

Sama koskee myös kahta liitettä, joista Christopher Tolkienin esipuheessa esittämän luonnehdinnan[4] mukaan ensimmäinen on "selostus rohirrimin sotavoimien organisaatiosta".[5] ja toinen kertoo "Rautapihan historiasta".[6] Liitteissä Christopher Tolkien on liittänyt isänsä tekstiin tekemät huomautukset sekä omat kommenttinsa alaviitteisiin.

Suomennoksesta: puuttuva loppuviite

Alkuteoksessa loppuviitteitä on 17 kappaletta, suomennoksessa 16 kappaletta. Suomennoksesta on jätetty viitteiden 5 ja 6 välissä oleva viite (alkuteoksen viite 6), joka olisi tekstissä s. 489 lauseen "Mutta lähellä ratsutien ja Syvänteeseen vievän tien risteystä..." sanan "Syvänteeseen" kohdalla. Viite käsittelee nimeä Syvänne (engl. The Deeping) ja se on jätety pois, koska se liittyy erityisesti nimen englanninkieliseen kirjoitusasuun:[7]

Syvänne [engl. Deeping] on kirjoitettu näin ja selvästi oiken, koska se esiintyy myöhemminkin. Isäni huomautti toisaalla, että Syvänteensola [engl. Deeping-coomb] (ja Syvänteenvirta [engl. Deeping-stream]) pitäisi kirjoittaa näin ennemmin kuin Deeping Coomb, 'sillä Deeping ei ole verbaalipääte vaan ilmaisee suhdetta: coomb eli syvä sola, joka kuuluu Syvänteeseen [engl. Deep] (Helmin syvänteesen [engl. Helm's Deep]), jonne se johti'. (Huomautuksia nimistöstä [engl. Notes on Nomenclature] kääntäjien avuksi, ulkaistu teoksessa A Tolkien Compass, toim. Jared Lobdell, 1975, s. 181).[8]

Viitteistä on huomattava myös, että suuri osa niistä on "tekijän huomautuksia" eli J. R. R. Tolkienin omia alaviitteitä.[9]

Viitteet

  1. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin Kahlaamolla, s. 485-511.
  2. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin Kahlaamolla, s. 485-497. Taistelujen päivämäärät: TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. *** / *** / *** / *** / 1131.
  3. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin Kahlaamolla, s. 497-500.
  4. 4,0 4,1 KTK, Esipuhe, s. 20.
  5. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin Kahlaamolla, s. 501-505.
  6. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin Kahlaamolla, s. 505-511.
  7. UT 3.V., s. 365 [viite 6].
  8. Julkaistu myös: Nomenclature s.v. Deeping Coomb (RC, s. 768). Kyseessä on siis Sormusten herran alkuteoksen kirjoitusasu Deeping Coomb, jonka Tolkien olisi halunnut korjata.
  9. Suomennoksen viitteet 2, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 15, 16.

Aiheesta muualla