Mittalmar

Kohteesta Kontuwiki

Mittalmar eli "Sisämaa" (engl. Inlands), oli yksi Númenorin kuudesta alueesta, saaren keskiosa, eikä siihen kuulunut muuta rannikkoa kuin Rómennan satamakaupunki Rómennan lahden pohjukassa.[1]

Mittalmariin kuului Númenorin keskellä kohoava korkea vuori Meneltarma, josta laski kaksi jokea, Siril ja Nunduinë.[1] Meneltarmasta lähti viisi pitkää harjannetta, joita kutsutaan nimellä Tarmasundar, "Pylvään juuret". Harjanteiden nimiä ei ole mainittu, mutta lounais- ja kaakkoisjuuren välissä oli Noirinanin laakso, jossa olivat Númenorin kuninkaallisten haudat.[2]

Mittalmarista oli erotettu erikseen Arandor, "Kuninkaanmaa", saaren tiheimmin asuttu alue, jossa sijaitsivat sekä Meneltarma että kuninkaiden kaupunki Armenelos ja satamakaupunki Rómenna.[1]

Mittalmarin lounaisosa oli kumpuilevaa seutua, jossa oli nurmien peittämiä mäkiä. Siellä oli toinen erillinen alue, Emerië, lammaspaimenten maa, jossa oli myös Erendisin asunto.[2]

Nimestä

Tolkienin nimelle Mittalmar antama käännös Inlands ei ole täysin varmasti selitettävissä. Paul Strackin mukaan[3] quenyankielinen nimi Mittalmar koostuu elementeistä mitta 'välissä' (engl. between)[4] ja mar (< már) 'koti, asuinpaikka'.[5] Niiden väliin jäävä -l on Strackin mukaan lisätty ehkä eufonian vuoksi.[3]

Strackin analyysi ei kuitenkaan ota huomioon käännöksen Inlands monikkomuotoa sen lisäksi, että siinä oletetaan hieman epämääräisesti nimen keskellä oleva -l- "eufonian vuoksi" lisätyksi.

Nimessä Mittalmar näyttää esiintyvän quenyan monikon pääte -r[6] samoin kuin muissa Númenorin alueiden nimissä ja niiden käännöksissä[7] poikkeuksena Arandor "Kingsland".[8]

Quenyan alma on kuitenkin vaikeasti sovitettavissa nimen loppuosaksi, sillä sen merkitys on joko 'hyvä onni, hyvinvointi, vauraus' tai 'kukka',[9] ellei nimen merkitystä ymmärretä kuvaannolliseksi: '(niemimaiden) välissä (sijaitsevat) rikkaudet / vauraat seudut'.

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 KTK 2.I, Númenorin saari, s. 228 / 195; Kartta: Númenorin saari.
  2. 2,0 2,1 KTK 2.I, Númenorin saari, s. 229 / 196; Kartta: Númenorin saari.
  3. 3,0 3,1 P. Strack, Eldamo s.v. Mittalmar (luettu 20.9.2019).
  4. Vinyar Tengwar 43, 2002, s. 30.
  5. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. *** / 375 (s.v. bar); J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 106.
  6. Ks. Quenyan lyhyt kielioppi : Monikko.
  7. Andustar "Westlands", Forostar "Northlands", Hyarnustar "Southwestlands", Hyarrostar "Southeastlands", Orrostar "Eastlands".
  8. Ks. Kartta: Númenorin saari.
  9. 1930-luvulla kirjoitetuissa "Etymologioissa" sana alma johdetaan juuresta GALA- 'menestyä' (HoMe V, s. 357). Myöhemmissä etymologisissa muistiinpanoissa tätä juurta ei mainita; sen sijalla ovat juuri ALA- 'hyvä siunattu, onnekas' (J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 146) ja GAL- 'kasvaa, kukoistaa' (J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 153), josta alma 'kukka' on peräisin. Tolkien sanoo myös (ALA-, s. 146), että nämä kaksi juurta sekoittuivat keskenään.