Rómennan lahti

Kohteesta Kontuwiki

Rómennan lahti (engl. bay of Rómenna)[1] tai Rómennan vuono (engl. firth of Rómenna)[2] oli merenlahti Númenorin itäosassa. Se jäi Orrostarin ja Hyarrostarin niemimaiden väliin ja ulottui Arandoriin asti muodostaen Mittalmarin ainoan yhteyden merelle.[3] Rómennan satamakaupunki sijaitsi lahden pohjukassa sen etelärannalla.[4]

Númenorin kartassa[4] näkyy Orrostarin ja Hyarrostarin yhtymäkohdassa lahti, joka on itäpäästään kapeahko, levenee länteen mentäessä ja kapenee jälleen päättyäkseen pienempään lahteen tai vuonoon. Rómennan lahdella tarkoitetaan mahdollisesti koko lahtea ja Rómennan vuonolla sen läntisintä osaa, jonka rannalla Rómennan kaupunki sijaitsi.

Lahden mitoista

Númenorin rannat olivat eteläisiä osia lukuun ottamatta yleensä jyrkät,[5] mikä saattoi pitää paikkansa myös Rómennan lahdella. Lahti leveni ja rannat karkasivat kauemmas Rómennasta itään mennessä. Heti kapeikon jälkeen lahti laajeni yli 30 virstan levyiseksi. Keskellä purjehtiessa rannat näyttivät olevan jo melko kaukana (n. 20 km).

Vasta noin 70 virstan päässä Rómennasta aukeni lahti avoimeksi ja avomeri jatkui siitä itään. Huonolla säällä saattoi siis mennä jopa vuorokausi, ennen kuin Rómennasta päästiin avomerelle.

Meneltarman, Taivaan pylvään, sanottiin hyvällä säällä näkyvän sormena yli horisontin, kun muu Númenorin kamara oli jo kadonnut näkyvistä. Vuoren on täytynyt olla todella korkea näkyäkseen 200 virstan päähän.

Viitteet