Julemath

Kohteesta Kontuwiki

Julemath (engl. Yulemath) on vuoden kahdennentoista kuukauden (joulukuun) nimi Briin kalenterissa. Sitä vastasi Konnun kalenterin julenala (engl. Foreyule).[1]

Kuten muutkin hobittien kuukaudennimet,[2] nimi julemath on kulunut muoto muinaisenglantilaisesta sanasta, mikä vastaa hobittien kuukaudenniminään käyttämiä "konservatiivisia jäännöksiä heidän aikaisemmasta kielestään ennen muuttoliikettä [Anduinin laaksosta länteen]"[2] suhteessa Sormuksen sodan aikaiseen westroniin, joka Tarussa Sormusten herrasta on käännetty nykyenglanniksi.

Nimen taustalla on muinaisenglannin sana gēol (n.), gēola (m.), joka tarkoittaa 'joulua, jouluaikaa' (vrt. Jule), ja siitä johdettu gēolmōnað 'joulukuu'[3]

Kuukaudennimeä julemath käytettiin Briin lisäksi Konnun Itäneljännyksessä (samoin kuin ensimmäisen kuukauden briiläistä nimeä frery ja neljännen kuukauden nimeä chithing).[1]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 TSH, liite D, "Kalenterit", s. / / / / / 945.
  2. 2,0 2,1 Nomenclature s.v. Lithe (RC, s. 780-781).
  3. RC, s. 731; Bosworth Toller Anglo-Saxon Dictionary online, s.v. GEÓL (luettu 11.8.2020). Konnun foreyulen taustalla on puolestaan toinen joulukuun muinaisenglantilainen nimi, ǣrra gēola.