Carnen

Kohteesta Kontuwiki
Carnen. Kuva © Mithgaraf / Śródziemie Wiki.

Carnen eli Punavuo (engl. Redwater) oli joki, joka virtasi Rautavuorilta Celduiniin eli Vuolaaseen virtaan.[1]

Carnenin ja Celduinin välinen alue oli vanhastaan pohjalaisten asuinseutua;[2] joki mainitaan kerrottaessa Sormuksen sodan pohjoisrintaman tapahtumista: Laakson kuninkaan Brandin "rajoja kauan uhannut Sauronin liittolaisten sotajoukko" ylitti joen ja hyökkäsi Laakson kimppuun – tämän perusteella Carnen oli tuohon aikaan Laakson kuningaskunnan itäraja.[3]

Carnen kuului myös niiden Keski-Maan luoteisosien rajalinjaan, joiden "asukkaista tai puhuvista kansoista suurinta osaa ei Morgoth eikä Sauron onnistunut turmelemaan".[4]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Carnen alkuosa on peräisin sindarin sanasta caran 'punainen';[5] jälkiosa nen tarkoittaa 'vettä'.[6]

Joen nimi tuli mukaan Tarun Sormusten herrasta yleiskarttaan vasta Keskeneräisten tarujen kirjan myötä: Christopher Tolkien lisäsi tuolloin julkaistuun Keski-Maan karttaan muiden aiemmista kartoista puuttuneiden nimien ohessa myös Carnenin.[7]

Käännetty nimi Punavuo esiintyy ainoastaan Tarun Sormusten herrasta yleiskartassa[8] ja liitteessä A nimen Carnen selityksenä. Jälkimmäisessä tapauksessa nimi on käännettynä Punavesi vuoden 2002 kolmiosaiseen laitokseen saakka.[9]

Viitteet

  1. TSH, Karttaliite (kartta: Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla).
  2. TSH, liite A III, "Durinin heimo", s. 465 / 926 / 439 / 541 / 1109 / ***.
  3. TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. *** / *** / *** / *** / 1133 / ***. Vrt. myös Glóinin sanat Rivendellissä lokakuussa 3018 ka.: "[Brand] on voimakas kuningas ja hänen valtakuntansa ulottuu nykyään pitkälle etelään ja itään Esgarothista." (TSH I/2.1., Kohtaamisia, s. *** / *** / *** / *** / 241 / ***).
  4. Tämä jokseenkin epämääräinen rajalinja kulki Carnenia myöten "Celduinin yhtymäkohtaan, siitä Núrnenille ja Etelä-Gondorin muinaisille rajoille". KTK 4.II, Istari, s. 544 / 455.
  5. Ks. esim. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 432 / 375 (s.v. caran). Vrt. esim. Carnil, Carnimírië.
  6. Ks. esim. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 438 / 382 (s.v. nen). Vrt. esim. Bruinen, Núrnen.
  7. KTK, Esipuhe, s. 23 / 28.
  8. TSH, Karttaliite (kartta: Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla); suomennoksen ensimmäisen laitoksen karttaan joen nimeä ei ole merkitty lainkaan.
  9. "Punavesi": TSH, liite A III, "Durinin heimo", s. 465 / 926 / 439 / / / ***; "Punavuo": TSH, liite A III, "Durinin heimo", s. / / / 541 / 1109 / ***.