Úlairi

Kohteesta Kontuwiki

Úlairi on sormusaaveista käytetty quenyankielinen nimitys. Se esiintyy kerran Akallabêthissä,[1] kolme kertaa kertomuksessa Mahtisormukset ja kolmas aika,[2] sekä Tarun Sormusten herrasta liitteiden luonnoksissa.[3]

Nimestä

Sana úlairi näyttää olevan monikollinen, mutta sen yksikkö (úlairo vai úlairë?) ja merkitys ovat epäselviä.[4]

Paul Strack arvelee, että nimen ensimmäinen elementti ú- on quenyan kieltoprefiksi[5] ja toinen elementti "muistuttaa substantiivin lairë 'kesä' monikkomuotoa, joten ehkä se tarkoittaa '*ei-kesää' ja viittaa niiden kylmään ja epäkuolleeseen olemukseen." Toisena mahdollisena vaihtoehtona Strack pitää "johdosta lähteissä esiintymättömästä primitiivisestä substantiivista *lay-ro 'elollinen, elossa oleva' juuresta √LAY, joka liittyy elämään,[6] joten nimi voisi tarkoittaa '*ei-elävää'", mutta Strack huomauttaa, että molemmat johdokset ovat "melko spekulatiivisia".[7]

Synergeettisenä tulkintana voidaan toki esittää nimen alkuosan olevan jälleen eräs (Tolkienia mahdollisesti tarjoamansa välikonsonantti L:n takia miellyttänyt) "henkiinherätys" 1910-luvun qenyasta; sama elementti kuin lyhytvokaalinen ul- qenyan muodossa ulkarma (vääryys, paha teko) — jonka olemassaoloa TSH-ajan muoto-opissa sopii perustella ú-etuliitteen muunnelman *úl- muodostumisella negatiiviprefiksien (a)la-, al- vaikutuksesta. Yhdistettynä jälkielementtiin airë (jokin pyhä asia) tai (yksikkötaivutuksessa) sen personifioituun adjektiivivastineeseen aira > *airo olisi aiottu merkitys tällöin oletettavasti (mielekäskin) "epäpyhä (olio)". — Vertaa esim. muotoihin ontaro, ontarë, joiden molempien monikko on ontari (vanhemmat).[lähde?]

Viitteet

 1. Silm., Akallabêth, s. 334 / 275: Kertoja: Ja kun úlairi, se on sormusaaveet, ilmaantuivat hänen palvelijoinaan,...
 2. Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. 369 / 306: Kertoja: Kerrotaan että sinne [=Mordoriin] palaisivat úlairi...
  Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. 374 / 310: Gandalf: "Tämä ei ole yksi úlairista niinkuin monet ovat pitkään luulleet."
  Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. 377 / 312: Kertoja: ...ja úlairi, hänen [= Sauronin] yhdeksän palvelijaansa, olivat menneet edeltä [Mordor]]iin valmistelemaan hänen tuloaan.
 3. HoMe XII, s. 153.
 4. Ks. esim. Quettaparma Quenyallo, hakusana Úlairi.
 5. Ks. esim. úmanyar 'amanittomat' (ú + amanyar); úvanimor 'hirviöt = 'ei-kauniit' (ú + vanimor).
 6. Ks. J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 159 (s.v. √LAY). Juuresta ovat peräisin quenyan sanat laika 'vihreä (lehdistä)', laire 'kesä', laiquë 'yrtti' (engl. herb), 'mikä tahansa vihreä, mutta erityisesti ruokana käytetty', laima 'kasvi'. – Vrt. myös Qenya Lexiconissa esiintyvä juuri LAẎA 'olla elossa, kukoistaa' (Parma Eldalamberon 12, 1998 (rev. 3. p. 2011), s. 52).
 7. Paul Strack, Eldamo, s.v. úlairi.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia