Nólimon

Kohteesta Kontuwiki

Nólimon on nimi, joka annettiin Vardamirille, Elrosin pojalle, "koska hän ennen muuta rakasti muinaista taruntietoa".[1]

Nimestä

Quenyankielisen nimen Nólimon alkuosa nóli- viittaa ilmeisesti sanaan nólë 'pitkä opiskelu, taruntuntemus, tieto'.[2] Pääte -mon sisältää ilmeisesti tekijää tai vain 'henkilöä' ilmaisevan suffiksin -mo, joka tunnetaan myös useista nimistä.[3]

Viitteet

  1. KTK 2.III, Elrosin perilliset: Númenorin kuninkaat, s. 299 / 252-253.
  2. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 435 / 378 (s.v. gûl). Vrt. myös q(u)enyan nólemë 'viisaus' (Qenya Lexicon s.v. ÑOLO- 'tietää', Parma Eldalamberon 12, 1998, s. 67; HoMe I, s. 263). Ks. myös Etymologies s.v. ÑGOL- 'viisas, viisaus, olla viisas' (HoMe V, s. 377.
  3. Ks. HoMe XI, s. 400. Vrt. esim. Curumo, Estelmo, Irmo, Súlimo, Ulmo.