Gamvilan Hamfast

Kohteesta Kontuwiki

Gamvilan Hamfast (s. 1160 kl.; engl. Hamfast of Gamwich) oli kontulainen hobitti Gamvilan kylästä, Gamgin suvun ensimmäinen tunnettu esi-isä. Hänen poikansa oli Viisas Gamvila (s. 1200 kl.), Samvais Gamgin isänisän isänisä.[1]

Nimestä

On huomattava, että Hamfastilla monien Gamgin suvun varhaisten jäsenten tapaan ei ollut sukunimeä, kuten hänen englanninkielinen nimensä Hamfast of Gamwich selvästi osoittaa. Nimi "Gamvilan Hamfast" (tai "Hamfast gamvilalainen") kertoo vain hänen kotipaikkansa. Hänen poikansa Viisas Gamvila oli isänsä kaima, mutta erotukseksi Gamvilan Hamfastista hän sai lisänimen "Viisas".

Sukunimen puuttuminen lienee Tolkienin tapa osoittaa, että Gamgin suku oli yhteiskunnallisesti alemmassa asemassa kuin esimerkiksi vauraat Reppulit, puhumattakaan Konnun mahtisuvuista, Tukeista ja Rankkibukeista.

Viitteet

  1. TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. [499] / 951 / 477 / [588] / [1143] / 941 (sukupuu "Mestari Samvaisin sukupuu").
  2. Ks. myös täsmennyssivu Hamfast.