Briin ihmiset

Kohteesta Kontuwiki

Briin ihmiset (engl. Men of Bree, Breelanders) olivat ihmiskansa, joka asui Briimaassa, pienessä asutussa saarekkeessa Eriadorin autioilla mailla Pohjois-etelä-tien (Vihertien) ja Idäntien risteyksessä. Briimaassa asui sekä ihmisiä että hobitteja. Tämä järjestely oli ainutlaatuinen, mutta se toimi Briissä hyvin.

Kansan alkuperä

Briin ihmiset olivat "ruskeatukkaisia, rotevia ja aika lyhyitä; iloisia ja itsenäisiä", ja he olivat toisia ihmisheimoja suvaitsevaisempia ympärillä asuvia muita kansoja kohtaan. Heidän alkuperänsä on vaipunut historian hämäriin, mutta omien tarujensa mukaan heidän esi-isänsä olivat niitä ihmisiä, jotka ensimmäisinä vaelsivat Keski-Maan länsiosiin ensimmäisellä ajalla.[1] Kerrotaan myös, että he polveutuivat toisella ajalla Ered Nimraisin laaksoissa asuneista kansoista, joista osa muutti mustien vuosien aikana Sumuvuorten eteläisiin laaksoihin. Brii sai ihmisasumuksensa niistä siirtolaisista, jotka jatkoivat Sumuvuorilta matkaansa Hautakeroille saakka. Kun dúnedain saapuivat Keski-Maahan toisen ajan lopulla, he tapasivat Briin ihmiset (tosin lukumäärältään kovasti vähentyneinä) samoilta asuinsijoilta, joilla he pysyivät läpi kolmannen ajan. Briin ihmisistä tuli Arnorin alamaisia ja he omaksuivat westronin kielekseen.[2] Heidän kohtalonsa neljännellä ajalla ja uudelleen yhdistyneessä dúnedainin kuningaskunnassa on tuntematon.

Briin ihmiset kolmannen ajan lopulla

Kolmannen ajan lopulla Briimaan ympärillä ei ollut kiinteää ihmisasutusta. Ainoastaan samoojat vaelsivat erämaissa, mutta näiden kanssa Briin ihmiset olivat tekemisissä vain ohimennen eivätkä he tienneet näiden alkuperästä tai tekemisistä juuri mitään varmaa; samoojat kuitenkin välittivät Briimaahan uutisia kaukaisista maista ja kertoivat heille tarinoitaan menneisyydestä. Briiläiset itse eivät juuri matkustaneet oman maansa ulkopuolelle. Briimaan hobitit kävivät toisinaan Konnussa, mutta ihmiset tuskin jakoivat heidän kiinnostustaan läheiseen hobittiyhdyskuntaan.[1]

Yhteiskuntarakenteesta

Briimaan ihmisten tärkein asutuskeskus oli Briin kylä Briivuoren juurella. Ihmisten asunnot, noin sata taloa, olivat etupäässä vuoren länsipuolisilla alarinteillä Tien yläpuolella; ylärinteillä olivat hobittien asumukset. Kylän ympärillä oli parin virstan levyinen alue peltoja ja hoidettua metsää. Kylän tärkein kohtaamispaikka oli majatalo nimeltä Pomppiva poni, jonka isäntä (vuonna 3018 ka. tämä oli Viljami Voivalvatti) oli "tärkeä henkilö",[3] mutta hänellä ei liene ollut mitään virallista asemaa. Yhteisön hallintorakenteesta ei ole juuri minkäänlaisia tietoja. Otaksuttavasti alle tuhannen asukkaan Briimaassa ei liene ollut tarvetta kovin monimutkaiselle järjestelmälle. "Virkamiehistä" tunnetaan vain portinvartija Harri Selja, joka vartioi kylää ympäröivän pensasaidan länsiporttia ja asui majassa sen vieressä.[4]

Briimaassa oli myös kolme muuta kylää, Sokkeli, Notko ja Aarnila; näistä Sokkelin tiedetään olleen erityisesti hobittien asuttama.[1]

Briin ihmisten sukunimet

Briin ihmisillä oli yleensä "kasviopilliset nimet".[5] Seuraavat nimet tunnetaan (suluissa englanninkielinen nimi):

Sukunimien käyttö ei ollut Keski-Maassa yleistä, itse asiassa tiedetään vain Konnun ja Briin asukkaiden käyttäneen sukunimiä, joista oli tullut periytyviä ilmeisesti parisataa vuotta ennen Sormuksen sotaa.[7] Ihmisistä tiettävästi vain Briin ihmiset käyttivät sukunimiä.

Katso myös

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 TSH I/1.9., Pomppivan ponin majatalossa, s. *** / 139 / *** / *** / 161 / ***.
  2. TSH, liite F I, "Kolmannen ajan kielet ja kansat", s. *** / *** / *** / *** / 1167-1168 / ***; TSH I/1.9., Pomppivan ponin majatalossa, s. *** / 139 / *** / *** / 161 / ***; Unfinished Index (RC, s. 15): "...mustainmaalaiset, vanhan ihmiskansan jäännös (sukua briimaalaisille)" (tässä Breelanders).
  3. TSH I/1.9., Pomppivan ponin majatalossa, s. *** / 140 / *** / *** / 161-162 / ***.
  4. Katso artikkeli Harri Selja.
  5. TSH I/1.9., Pomppivan ponin majatalossa, s. *** / 144 / *** / *** / 167 / ***.
  6. TSH III/6.7., Kotiinpäin, s. *** / 859 / *** / *** / 1023 / ***.
  7. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1173 / ***.