Vihvilävalo

Kohteesta Kontuwiki

Vihvilävalo (engl. Rushlight) on Briin ihmisten sukunimi, joka on "kasviopillinen" niin kuin Briin ihmisillä yleensä. Yhtään suvun edustajaa ei tunneta; nimi mainitaan vain Briin esittelyn yhteydessä Sormusten herran luvussa "Pomppivan ponin majatalossa".[1]

Nimen kehityksestä

Nimi oli mukana briiläisten sukujen luettelossa jo luvun "Pomppivan ponin majatalossa" ensimmäisissä versioissa, jossa kaikki nimet ovat kuitenkin vielä hobittien sukunimiä.[2]

Nimen merkityksestä

Englannin sana rushlight tarkoittaa "kaislasydämistä kynttilää" eli kynttilää, joka on valmistettu kastamalla vihvilä (engl. rush[3]) tai kaisla taliin.[4]

Viitteet

  1. TSH I/1.9., Pomppivan ponin majatalossa, s. *** / 144 / *** / *** / 167 / 134.
  2. Ks. HoMe VI, s. 137.
  3. Ks. Juncaceae (Wikipedia [en]; luettu 3.1.2020); Vihviläkasvit (Wikipedia [fi]; luettu 3.1.2020).
  4. Ks. RC, s. 152 (jossa viitataan Concise Oxford English Dictionaryn selitykseen). Ks. myös Rushlight (Wikipedia [en]; luettu 3.3.2022).