Avarin kielet

Kohteesta Kontuwiki

Tämän avari-haltioiden kieliä esittelevän artikkelin on kirjoittanut Helge K. Fauskanger ja se on peräisin Ardalambion-sivustosta.[1] Suomennos on julkaistu tekijän suostumuksella.

Avari – kaikki kuusi sanaa

"Avari olivat ne haltiat, jotka tyytyivät Keski-Maahan ja kieltäytyivät Mahtien kutsuista; mutta he ja heidän monet salaiset kielensä eivät kuulu tähän kirjaan", kirjoitti Tolkien eräässä varhaisessa versiossa kieliä koskevaksi liitteeksi, jota hän valmisteli Tarua Sormusten herraa varten.[2] Tarkoittaako tämä sitä, että jotkut avari tarkoituksellisesti kehittivät tai jopa loivat uusia kieliä salailun vuoksi? Mutta jotkin avarin kielet muistuttivat ilmeisesti eldarin kieliä. Felagund tulkitsi nopeasti Bëorin kansan kielen ja yksi syy tähän oli se, että "nämä ihmiset olivat olleet kauan tekemisissä pimentohaltioiden kanssa vuorten itäpuolella ja oppineet heiltä heidän kieltään; ja koska kaikki quendin kielet olivat samaa kantaa, Bëorin ja hänen kansansa kieli muistutti haltiakieltä monilta sanoilta ja keinoilta."[3] Onkin sanottu, että "Vanhan maailman pohjois- ja länsiosissa [ihmiset] oppivat kielen suoraan ja valmiina haltioilta, jotka ystävystyivät heidän kanssaan heidän lapsuudessaan ja varhaisilla vaelluksillaan"[4] ja Faramir jopa väitti, että "kaikki ihmisten kielet tässä maailmassa ovat haltia-alkuperää".[5] Varhaisina aikoina tämä haltioiden vaikutus ihmisten kieliin saattoi olla peräisin yksinomaan avarilta.

Jopa kääpiöt näyttävät lainanneen muutamia sanoja eldariin kuulumattomilta haltioilta, luultavasti kauan ennen kuin he tapasivat eldaria Beleriandissa. Tolkien toteaa, että "kääpiökielen örkkejä tarkoittava sana Rukhs, mon. Rakhâs näyttää osoittavan sukulaisuutta haltiakielten sanoihin, ja periytyy luultavasti pohjimmiltaan avarin kielestä".[6] On sanottu, että avarin kielissä (kuten myös eldarilaisissa kielissä) oli monia johdoksia alkukantaisesta juuresta RUKU, joka on quenyan ja sindarin "örkkiä" merkitsevien sanojen lähde.[7]

Tolkien oli kiinnostunut haltiakieliperheen eldarilaisesta haarasta, ja hän vaikuttaa jättäneen avarilaiset kielet käytänössä kokonaan tutkimatta. Ainoat varsinaiset avarilaiset muodot, joita lainataan julkaistussa materiaalissa, ja hyvin luultavasti kaikki avarilaiset muodot, jotka Tolkien milloinkaan mainitsi, ovat Tolkienin luettelemat kuusi primitiivisen sanan kwendî (josta on peräisin quenyan quendi) jälkeläistä: kindi, cuind, hwenti, windan, kinn-lai, penni.[8] (On sanottu, että primitiivisen kwendîn seuraajia "tavattiin tuon tuostakin" avarilaisissa kielissä.) Sanotaan, että näitä avarilaisia muotoja "siteerasivat [eldarilaiset?] taruntietäjät", joilla ilmeisesti oli jonkin verran tieteellistä mielenkiintoa avarilaisia kieliä kohtaan. Kukin näistä muodoista kuuluu omaan avarilaiseen kieleensä, joten näitä kieliä oli ainakin kuusi, ja luultavasti paljon enemmän (HoMe XI, s. 410 mukaan avarilaisia murteita oli "lukuisa, ja usein ne erosivat toisistaan yhtä paljon kuin haltiakielen eldarilaisista muodoista"). Nämä avarilaiset sanat eivät itse asiassa merkinneet samaa kuin quenyan sukulaisensa quendi, eli "haltiat yleensä". Ne olivat nimiä, joita avari antoivat itselleen. Tolkien huomauttaa: "he kutsuivat ilmeisesti itseään yhä nimellä *kwendî "kansa", ja pitivät niitä jotka lähtivät pois [eli eldaria] pettureina".

Vertaamalla Tolkienin mainitsemia muotoja primitiiviseen muotoon *kwendî tavoitamme ehkä ainoat mahdolliset välähdykset avarilaisista äänteenmuutoksista:

 • Kindi on menettänyt w:n ja e on muuttunut i:ksi, ehkä assimiloitumalla monikon päätteeseen -i, joka kertoo meille myös, että alkuperäiset pitkät loppuvokaalit ovat lyhentyneet (kuten quenyassa, vrt. myös hwenti, penni alla).
 • Cuind (onko huomionarvoista, että Tolkien käyttää c:tä k:n asemesta?) on muuttanut alkuperäisen puolivokaalin w vokaaliksi u. Alkuperäinen pääte on kadonnut. Onko i vain alkuperäisen e-vokaalin myöhempi muoto vai onko se monikon sisäliite (ehkä jonkinlainen umlaut, jonka on aiheuttanut monikon pääte -î ennen katoamistaan?). Olisiko yksikkömuoto *cund??? (< *kuend < *kwend < kwende?).
 • Hwenti kertoo muutoksista kw > hw ja d > t sekä alkuperäisen pitkävokaalisen päätteen -î lyhenemisestä muotoon -i (kuten kindi yllä ja penni alla). Jos hw tarkoittaa samaa äännettä kuin quenyassa (soinniton w, kuten englannin wh murteissa, joissa which ääntyy selvästi eri tavalla kuin witch), tämä hw voi olla tulosta [x]:n (eli saksan ach-äänteen) kontaktista [w]-äänteeseen. Ehkä tämä avarin haara muutti alkuperäiset soinnittomat klusiilit spiranteiksi, kuten [k] > [x], ja soinnilliset klusiilit soinnittomiksi, kuten [d] > [t].
 • Windan on menettänyt alkuperäisen sananalkuisen k:n, muuttanut e:n i:ksi ja ilmeisesti vahvistanut alkuperäistä yksikön kwende päätettä -e > -a. Tämä avarilainen kieli näyttää ottaneen käyttöön uuden monikon päätteen -n, joka ei ole suoraan peräisin alkuperäisestä päätteestä -î. Se on luultavasti johdettu monikkoelementistä -m, joka esiintyi kantakielessä.[9] Joissakin quenyan sijamuodoissa on myös monikon tunnus -n, esim. monikon lokatiivin päätteessä -ssen; tämänkin täytyy olla peräisin primitiivisestä muodosta -m.
 • Kinn-lai saattaa olla peräisin sellaisesta avarilaisesta kielestä, joka on läheistä sukua kielelle, jossa on kindi (yllä); niissä näkyy sama muutos kwe- > ki-. Tässä sanassa nähdään lisäksi assimilaatio nd > nn. Viimeinen elementti lai ei varmasti ole peräisin primitiivisestä monikon päätteestä -î. Mieluummin se on sukua quenyan sanalle lië "kansa", joten tässä sanassa: "kinn-kansa". Juuri LI, quenyan sanan lië lähde, on voinut tuottaa muodon lai A-sisäliitteellä (josta on monia esimerkkejä kantakielessä).
 • Penni on muoto, jota Tolkien piti erityisen kiinnostavana. Siinä näkyy sama muutos kw > p kuin kantatelerissä (josta ovat peräisin sindar ja Amanin teleri), mikä viittaa siihen, että muutos "oli jo tapahtunut lindarin [telerin] parissa ennen eroamista".[8] Lisäksi huomaamme saman assimilaation nd > nn kuin sanassa kinn-lai, kun taas kantakielen monikkopäätteen -î seuraaja on yhä näkyvissä, vaikkakin lyhentyneenä kuten muodoissa kindi ja hwenti. Tolkien toteaa, että "muodon penni kerrotaan olevan peräisin Anduinin laaksojen salohaltiakielestä". Tämän vuoksi jotkut pitävät sitä nandorin sanana.

Näiden lisäksi tiedetään hyvin vähän. Pimentohaltia Eölin nimi, jota ei voi analysoida,[10] saattaa olla avarilainen. On vihjattu Eölin kuuluneen nandoriin,[11] joten tulkinta riippuu siitä, lasketaanko nandor (viherhaltiat) kuuluviksi avariin vai ei.

On sanottu, että vaikka alkuperäiset klaanit yhä muistettiin avarin parissa, "ei ole tietoa siitä, että he olisivat käyttäneet nimeä ñoldo [eli mitään kantakielen sanan ñgolodô suoraa seuraajaa] missään tunnistettavassa avarilaisessa muodossa".[12]

Ne jotka haluavat paneutua "fan fictioniin", voivat alkaa konstruoida avarilaisia kieliä, joihin sanat kindi, cuind jne. kuuluvat, johtamalla ne Tolkienin primitiivisestä quendistä.

Viitteet

 1. Avarin – All Six Words.
 2. HoMe XII, s. 29-30.
 3. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 174-175 / 137.
 4. HoMe XII, s. 30.
 5. HoMe IX, s. 159; HoMe XII, s. 63.
 6. HoMe XI, s. 391.
 7. HoMe XI, s. 389.
 8. 8,0 8,1 HoMe XI, s. 410.
 9. Ks. Etymologies, s.v. 3Ô- (HoMe V, s. 360).
 10. HoMe XI, s. 320.
 11. HoMe XI, s. 322.
 12. HoMe XI, s. 381.

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.