Wold

Kohteesta Kontuwiki

Wold (engl. the Wold of Rohan) eli Rohanin ylänkö oli tuulien tuivertama ruohoinen ylätasanko Rohanissa,[1] Itäemnetin pohjoisosassa.[2]

Seudun asukkaista tunnetaan vain yksi, Rohanin ratsastaja Wídfara.[3] Entit tuhosivat siellä Anduinin yli tulleen örkkiarmeijan Sormuksen sodassa.[4] Rohanin ensimmäinen kuningas Eorl kaatui siellä taistelussa itäläisiä vastaan.[5]

Nimestä

Wold on käsitettävä erisnimeksi vain puolittain. Se kirjoitetaan yleensä isolla alkukirjaimella, mutta englannin sana wold tarkoittaa varsinaisesti viljelemätöntä ylätasankoa, ja sitä käytetään myös yleisnimenä, esimerkiksi Ruskeita maita kuvailtaessa:

The Brown Lands rose into bleak wolds, over which flowed a chill air from the East.[6]

Suomennoksesta

Tarun Sormusten herrasta suomennoksissa Wold oli aluksi selkeä erisnimi, mutta uusimmissa laitoksissa sen yhteyteen on lisätty lähinnä "Rohanin ylänköön" viittaavia määritteitä, mutta ei aivan johdonmukaisesti:

 • Ensimmäisessä nimityksen "the Wold of Rohan" esiintymässä, Kolmen ajomiehen matkan kuvauksessa, koko sana/nimi Wold on kierretty (kaikissa laitoksissa sama käännös):
Ahead and eastward they saw the windy uplands of the Wold of Rohan...[7]
Idässä ja edessäpäin olivat Rohanin tuuliset ylängöt...[8]
 • Seuraavaksi Kolme ajomiestä tarkastelevat örkkien jälkiä. "Woldin" asemesta on vuoden 2007 nidotussa kolmiosaisessa laitoksessa (mutta ei yksiosaisessa) "Wold Rohanin ylänkö":
and there they met the other trail – – coming down from the East out of the Wold.[9]
ja siellä he kohtasivat toiset jäljet – – jotka tulivat idästä, Woldista.[10]
ja siellä he kohtasivat toiset jäljet – – jotka tulivat idästä, Woldista Rohanin ylängöltä.[11]
 • Tavallisesti "Woldiin" on lisätty "(Rohanin) ylänkö" kahdessa uusimmassa laitoksessa, kuten tässä:
in the Wold of Rohan...[12]
Rohanin Woldissa...[13]
Rohanin ylängöllä Woldissa...[14]
 • Samoin Wídfaran kertoessa kotipaikastaan "Wold" on muutettu muotoon "Woldin ylänkö" uusimmissa laitoksissa:
I live upon the open Wold in days of peace[15]
Rauhanaikana asun aukeassa Woldissa[16]
Rauhanaikana asun aukealla Woldin ylängöllä[17]
 • Puuparta kertoo miten entit taistelivat örkkejä vastaan Woldin ylängöllä ("Woldissa" on muutettu muotoon "ylängöllä Woldissa" uusimmissa laitoksissa):
And these same foul creatures were more than surprised to meet us out on the Wold[18]
Ja samaiset iljettävät olennot – – tapasivat meidät Woldissa[19]
Ja samaiset iljettävät olennot – – tapasivat meidät ylängöllä Woldissa[20]
 • Eorlin tullessa Gondorin avuksi ("Wold" muotoon "Wold, Rohanin ylänkö" uusimmissa laitoksissa):
...the northern army of Gondor – – [d]efeated in the Wold – – the invaders of the Wold were also thrown into panic...[21]
Gondorin pohjoinen armeija – – oli lyöty Woldissa – – myös Woldin miehittäjät joutuivat pakokauhun valtaan...[22]
Gondorin pohjoinen armeija – – oli lyöty Woldissa, Rohanin ylängöllä – – myös Woldin miehittäjät joutuivat pakokauhun valtaan...[23]
Eorl fell in battle in the Wold – – [Brego] drove the enemy out of the Wold...[24]
Eorl kaatui taistelussa Woldissa – – [Brego] ajoi vihollisen Woldista...[25]
 • Vuosien kirjassa suomennoksen ensimmäisten laitosten "Wold" on korvattu kokonaan "Rohanin ylängöllä" – mutta vain uusimmassa, vuoden 2007 yksiosaisessa laitoksessa:
2545 Eorl falls in battle in the Wold.[26]
2545 Eorl kaatuu taistelussa Woldissa.[27]
2545 Eorl kaatuu taistelussa Rohanin ylängöllä.[28]

Viitteet

 1. TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. 36 / 377 / 31 / 36 / 446 / ***; TSH, Karttaliite (Keski-Maan läntiset osat kolmannen ajan lopulla).
 2. Unfinished Index (RC, s. 343).
 3. TSH III/5.3., Rohanin kutsunta, s. 144 / 728 / 128 / 155 / 864 / ***.
 4. TSH III/6.6., Jäähyväisiä, s. 342 / 848 / 312 / 385 / 1009 / ***.
 5. TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. 460 / 923 / 433 / 534 / 1104 / ***; TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. 482 / 938 / 459 / 567 / 1125 / ***.
 6. LoTR I/2.9., s. 3812004,2005; suom. "Ruskeat maat kohosivat kolkoiksi nummiksi joiden yli puhalsi idästä kylmä viima" (TSH I/2.9., Suuri virta, s. *** / *** / *** / *** / 398 / ***).
 7. LoTR II/3.2., s. 4292004,2005.
 8. TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. 36 / 377 / 31 / 36 / 446 / ***
 9. LoTR II/3.2., s. 4402004,2005.
 10. TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. 51 / 386 / 44 / / 456 / ***.
 11. TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. / / / 54 / / ***.
 12. LoTR III/5.3., s. 8042004,2005.
 13. TSH III/5.3., Rohanin kutsunta, s. 99 / 701 / 87 / / / ***.
 14. TSH III/5.3., Rohanin kutsunta, s. / / / 103 / 832 / ***.
 15. LoTR III/5.3., s. 8362004,2005.
 16. TSH III/5.3., Rohanin kutsunta, s. 144 (Rauhan aikana) / 728 / 128 / / / ***.
 17. TSH III/5.3., Rohanin kutsunta, s. / / / 155 / 864 / ***.
 18. LoTR III/6.6., s. 9792004,2005.
 19. TSH III/6.6., Jäähyväisiä, s. 342 / 848 / 312 / / / ***
 20. TSH III/6.6., Jäähyväisiä, s. / / / 385 / 1009 / ***.
 21. LoTR III, Appendix A II, s. 10642004,2005.
 22. TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. 455-456 / 920 / 428 / / / ***. Vrt. myös KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. 409 / .
 23. TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. / / / 527 / 1099 / ***. Vrt. myös KTK 3.II, Cirion ja Eorl, s. / 343.
 24. LoTR III, Appendix A II, s. 10682004,2005.
 25. TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. 460 / 923 / 433 / 534 / 1104 / ***
 26. LoTR III, Appendix B, s. 10872004,2005.
 27. TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. 482 / 938 / 459 / 567 / / ***.
 28. TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. / / / / 1125 / ***.