Seredic

Kohteesta Kontuwiki

Seredic on ainakin Rankkibukin sukuun kuuluneiden hobittien käyttämä miehen etunimi, jonka kantajia tunnetaan yksi, Seredic Rankkibuk (s. 1348 kl.).

Varsinaisesti Seredic on muiden hobittinimien tavoin Tolkienin westronista "kääntämä". Tarun Sormusten herrasta liitteessä F II hän selittää:

Joissakin vanhoissa suvuissa, erityisesti niissä joissa virtasi helokesiverta kuten Tukit ja Bolgerit, oli tapana antaa komealta kalskahtavia etunimiä. Suurin osa näistä näyttää palautuvan vanhoihin ihmisten ja hobittien taruihin, eikä niillä ollut merkitystä tuon ajan hobiteille. Sen sijaan ne muistuttavat Anduinin laaksossa, Markissa ja Laaksossa asuvien ihmisten nimiä. Tämän vuoksi olen ottanut niiden tilalle sellaisia frankkilaista[1] tai goottilaista alkuperää olevia nimiä joita esiintyy Euroopan historiassa.[2]

hHGg Nimi Seredic kuuluu nähtävästi Tolkienin käyttämiin kymriläisiin nimiin. Nimi tunnetaan esimerkiksi 600-luvun puolivälissä eläneen Alcludin (Dumbartonin) kuninkaan nimenä muodossa Ceredig Wledig. Nimen merkitys on 'kiltti, ystävällinen' (engl. kind¨).[3]

Nimen kehityksestä

Seredic Rankkibuk lapsineen tulee mukaan Rankkibukien sukutauluun sen versiossa BR4; tällöin Seredicin etunimi on (kymriläistä esikuvaansa enemmän muistuttavassa) muodossa Ceredic ja hänen lapsensa ovat Roderic, Alberic ja Cara[4] Sukutaulun seuraavassa versiossa BR5 Tolkien englantilaisti kaikki kreikkalais- ja latinalaisperäiset nimet ja muutti Ceredicin ja hänen lastensa nimet muotoon Seredic, Doderic, Ilberic ja Celandine (suom. Keltamo).[5]

Viitteet

  1. Vuoden 2007 kolmiosaiseen laitokseen saakka suom. "kelttiläistä"; alkuteoksessa Frankish.
  2. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1174 / 967.
  3. Trefor Rendall Davies, A Book of Welsh Names, 1952, s. 13. Ks. myös: Josef Kales, The Usage and Meaning of Extinct Germanic Languages in the Novels of J. R. R. Tolkien, Praha 2010, s. 61 (dspace.cuni.cz; luettu 27.1.2024).
  4. HoMe XII, s. 105.
  5. HoMe XII, s. 106.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia