Mahtailija

Kohteesta Kontuwiki

Mahtailija (engl. Masterful) on hobitti Marmadoc Rankkibukin, Bukinmaan herran (1217-1210 kl.) lisänimi. Bukinmaan Rankkibukien sukutaulusta käy ilmi, että Bukinmaan herroilla oli tapana käyttää lisänimeä.[1]

Muita tunnettuja Bukinmaan herrojen lisänimiä ovat: Suurkaivaja, Jäykkäniska, Vyökäs, Kultataatto, Kullankylväjä, Mahtava.[1]

Nimestä

Englannin sana masterful voi tarkoittaa henkilöä joka on sekä kykenevä että taipuvainen toimimaan "mestarin" tavoin tai jolla on "mestarilliset" voimat ja taidot; adjektiiviin liittyy kuitenkin usein sivumerkitys, joka viittaa määräilevyyteen.[2] Näin ollen suomennos "Mahtailija" viittaa lähinnä mainittuun sivumerkitykseen ja antaa ymmärtää sen olevan lähestulkoon pilkkanimi. Suomennoksen valintaan lienee vaikuttanut myös alkusoinnun säilyttäminen etunimen Marmadoc kanssa.

Viitteet

  1. 1,0 1,1 TSH, liite C, "Sukupuita (hobittien)", s. [498] / 950 / 476 / [587] / [1142] (sukupuu "Bukinmaan Rankkibukit").
  2. Ks. esim. Merriam-Webster Dictionary s.v. masterful (luettu 11.12.2020).