Calmindon

Kohteesta Kontuwiki

Calmindon, "Valotorni" (engl. Light-tower), oli korkea torni – nimen perusteella mahdollisesti majakka – jonka Aldarion rakennutti Tol Uinenille, Númenorin Rómennan lahdessa olevalle saarelle.[1]

Nimestä

Quenyankielisen 'valotornia'[1] merkitsevän nimen Calmindon alkuosa cal- tulee 'valoa' merkitsevästä sanasta cala (tai cálë).[2] Loppuosa mindon tarkoittaa 'korkeaa tornia'.[3]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 250 / 214; KTK, Sanasto (1986) / Hakemisto (2021), s. 574 / 483 (s.v. Calmindon).
  2. Etymologies s.v. KAL- (HoMe V, s. 362); ks. myös Quettaparma Quenyallo s.v. cálë. Ilmeisesti samoin nimessä Calmacil (cal(a) + macil).
  3. Vrt. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 437 / 381 (s.v. minas); Vinyar Tengwar 42, 2001, 24; Quettaparma Quenyallo s.v. mindon. Vrt. esim. Mindon Eldaliéva, Mindolluin