Ar-Inziladûn

Kohteesta Kontuwiki

Ar-Inziladûn on Númenorin 24. kuninkaan Tar-Palantirin adûnaicinkielinen nimi, jota hän ei kuitenkaan halunnut käyttää kuten monet edeltäjänsä, sillä hän halusi palauttaa Númenorin ja valarin ystävyyden.[1]

Nimestä

Inziladûn tarkoittaa 'Lännen kukkaa' (Christopher Tolkienin käännös, engl. Flower of the West); sen quenyankielinen käännös Númellótë esiintyy kukkakuviota esittävässä J. R. R. Tolkienin piirroksessa.[2] Nimen osat ovat nähtävästi inzil *'kukka' ja adûn 'länsi'.[3]

Viitteet

  1. KTK 2.III, Elrosin perilliset, s. 305; Silm., Akallabêth, s. 336 / 277.
  2. Ks. KTK 2.III, Elrosin perilliset, s. 309 [viite 13].
  3. Adûnaic – Númenorin kansankieli, sanaluettelo s.v. inzil, adûn.