The Second 'Silmarillion' Map

Kohteesta Kontuwiki

The Second 'Silmarillion' Map, "toinen Silmarillionin kartta", on (Christopher Tolkienin nimeämänä) J. R. R. Tolkienin alun perin 1930-luvun alkupuolella piirtämä kartta, joka esittää esiaikojen Keski-Maata Sinivuorten länsipuolella,[1] ja jota hän käytti apuvälineenä kirjoittaessaan legendariuminsa Beleriandiin sijoittuvia tarinoita. Se korvasi aiemman, ilmeisesti vuosilta 1926-1930 periytyvän Beleriandin kartan (The First 'Silmarillion' Map).

Ruudukolla varustettu kartta oli piirretty neljälle paperiarkille, jotka oli liimattu kiinni toisiinsa mutta jotka nyt ovat irrallaan. Alkuperäinen, huolellinen kynänjälki erottuu yhä lukuisista muutoksista ja korjauksista, joita Tolkien teki seuraavien vuosikymmenten aikana, mutta uutta karttaa hän ei enää piirtänyt.[1]

Christopher Tolkien käytti tätä karttaa pohjana laatiessaan vuonna 1977 julkaistun Silmarillionin liitteeksi kartan Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta,[1] jonka yksinkertaistettu versio julkaistiin myös Húrinin lasten tarinassa.[2]

Christopher Tolkien on myös julkaissut uudelleen piirrettynä ja kommentoituna kaksi versiota alkuperäisestä kartasta:

"Toinen Silmarillionin kartta" alkuperäisessä asussaan[3]

Kartan neljä sivua varustettuna ruudukolla, jonka vaakarivit on merkitty kirjaimilla, pystyrivit numeroilla.[4] Kommenteissaan Christopher Tolkien selittää lyhyesti kartan syntyhistoriaa[1] ja kiinnittää huomiota uusiin piirteisiin edelliseen karttaan[5] verrattuna. Niitä ovat: Mithrimin vuoret, Gelionin itäinen latvahaara, Balarin saari.[6] Hän kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että kartassa oli alun perin huomattavasti vähemmän nimiä kuin sen edeltäjässä.

Erityistä huomiota Christopher Tolkien kiinnittää huomiota Kadonneitten tarujen kirjasta periytyvään nimeen Tavrobel, joka on merkitty Brethilin metsään.[7]

"Toiseen Silmarillionin karttaan" tehdyt muutokset[8]

Esitellesssään Quenta Silmarillionin kehitystä 1950-luvulla Christopher Tolkien julkaisee otsikon "11 Of Beleriand and its realms" alla karttaruutujen mukaisessa järjestyksessä kuvauksen tärkeimmistä muutoksista ja lisäyksistä alkuperäiseen karttaan.[9] sekä uudelleen piirtämänsä version kartasta siinä muodossa kuin se oli muutosten jälkeen.[10] Viimeiset muutokset näyttävät olevan peräisin 1970-luvulta.[11]

Tämän lisäksi Christopher Tolkien on julkaissut erikseen kartan koillisosan[12] josta otettua valokopiota J. R. R. Tolkien käytti apuvälineenä laatiessaan kertomusta The Wanderings of Húrin, ja johon hän teki jonkin verran muutoksia, jotka eivät näy alkuperäisessä kartassa.[13]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 HoMe IV, s. 407.
 2. Katso: Kartta (HLT) ja HLT, Kartasta, s. [319].
 3. HoMe V, s. 407-413.
 4. HoMe V, s. 408-411.
 5. The First 'Silmarillion' Map, HoMe IV, s. 219-234.
 6. HoMe V, s. 412.
 7. HoMe V, s. 412-413. Katso myös artikkeli Tavrobel.
 8. HoMe XI, s. 180-191.
 9. HoMe XI, s. 181, 186-191.
 10. HoMe XI, s. 182-185.
 11. Esim. teksti "(71) Dor-na-Daerachas"; numero 71 tarkoittaa Christopher Tolkienin mukaan melko varmasti vuosilukua 1971 (B 12 - A 13, HoMe XI, s. 183, komm. s. 187).
 12. HoMe XI, s. 331.
 13. Ks. HoMe XI, s. 330-333.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia