Sirionin putoukset

Kohteesta Kontuwiki

Sirionin putoukset[1] (engl. Falls of Sirion) sijaitsivat Sirionjoessa Doriathin eteläpuolella heti Aelin-uialin jälkeen, missä maa alkoi äkkiä viettää jyrkästi alaspäin. Tämä oli Andramin selkä, joka erotti Sirionin alemmat laaksot ylemmistä. Andramilla joen vedet syöksyivät putouksena maanalaisiin käytäviin ja purkautuivat esiin Sirionin porteista puolentoista peninkulman päässä.[2]

Lähdettyään Menegrothista hakemaan Silmarilia Beren nousi Sirionin putousten yläpuolisille kukkuloille poistuttuaan Doriathista.[3] Kun Húrin tuli Doriathiin kääpiökäädyt mukanaan, haltiat ottivat hänet kiinni Talmalompoloilla Sirionin putousten yläpuolella.[4]

Viitteet

  1. Kirjoitusasu "Sirionin putoukset": Silmarillionin teksti, molemmat laitokset; hakemisto ja kartta, vuoden 2018 kuvitettu laitos; "Sirionin Putoukset": Silmarillionin hakemisto ja kartta, vuoden 1979 laitos. – Ks. Silm., Hakemisto, s. 423 / 365 (s.v. Sirion); Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta, s. [karttaliite] / [sisäkannet].
  2. Silm. 14, Beleriandista ja sen valtakunnista, s. 149-150 / 116; ks. myös Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta, s. [karttaliite] / [sisäkannet].
  3. Silm. 19, Beren ja Lúthien, s. 209 / 165.
  4. Silm. 22, Doriathin tuho, s. 291 / 236.