Ringwil

Kohteesta Kontuwiki
Ringwil. Kuva © Mithgaraf / Śródziemie Wiki.

Ringwil oli lyhyt ja vaahtoisa virta, joka syöksyi "päätä pahkaa" Narogiin Taur-en-Farothilta.[1]

Finrod Felagund rakensi Nargothrondin siihen, missä Ringwil virtasi ylängöltä Narogiin.[2]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Ringwil alkuosa on ilmeisesti 'kylmää, hyistä' tarkoittava sana ring.[3] Loppuosa -wil on merkitykseltään epävarma.[4] Ilman ekstraoletuksia (s.o. koska juurta *WEL ei tunneta lähteistä) tämä elementti (< *gwill/gwîl) olisi peräisin juuresta WIL 'lentää, kellua' (vrt. myös goldogrinin gwil- "purjehtia, liitää veden päällä"), ts. se viitannee virran vaahtoon tai sen vesisumuun. Toinen vaihtoehto olisi deminutiivinen pääte #-wil (vrt. go. glindwil "varpunen", porogwil "kanakainen") jonka lyhyempi variantti esiintyy sindarin sanoissa kuten hír-il "valtiatar".

Nimen kehityksestä

Joen nimi esiintyy ensimmäisen kerran 1920-luvulla kirjoitetussa runoelmassa The Lay of the Children of Húrin[5] muodossa Ingwil. 1930-luvun Silmarillionin versiossa (Quenta Silmarillion) nimi on yhä Ingwil.[6] Tolkien muutti sen muotoon Ringwil vasta myöhäisissä korjauksissa 1950-1960-luvulla.[7] Hän jätti kuitenkin nimen korjaamatta "Toiseen 'Silmarillionin' karttaan".[8]

Viitteet

  1. Silm. 14, Beleriandista ja sen valtakunnista, s. 149 / 116; Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta, s. [karttaliite] / [sisäkannet].
  2. Silm. 14, Beleriandista ja sen valtakunnista, s. 149 / 116.
  3. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 439 / 383 (s.v. ring). Ks. myös Etymologies s.v. RINGI- (HoMe V, s. 383-384; Vinyar Tengwar 46, 2004, s. 11).
  4. Ks. esim. D. Salo, A Gateway to Sindarin, 2004, s. 390 (Rin-gwil ?).
  5. HoMe III, s. 68.
  6. HoMe V, s. 262.
  7. Ks. HoMe XI, s. 197 (§112).
  8. HoMe XI, s. 184 (ruutu G 5), 190 (kommentti 60).