Ranugad

Kohteesta Kontuwiki

Ranugad on Hamfast Gamgin, Samvais Gamgin isän (sekä Samvaisin pojan Hamfastin), etunimi westroniksi. Nimen merkitys on 'kotikissa' (eli 'kotona viihtyvä'),[1] joskin westronin rân / ran(u)- tarkoittaa kodin tai kotiseudun ohella myös 'kylää'.[1]

Kuten muutkin westroninkieliset nimet, Ranugad esiintyy Tarussa Sormusten herrasta käännettynä ja muotoiltuna englanniksi. Vastine Hamfast (myös suomennoksessa) on peräisin muinaisenglannin sanasta hámfæst, joka merkitsee suunnilleen samaa kuin ranugad.[1]

Kutsumanimenä käytettiin lyhennettyä muotoa Ran (englanniksi Ham).[1]

Nimen kehityksestä

Käsikirjoituksissa Hamfastin westroninkielinen nimi oli ensin muodossa Ranadab.[2]

Katso myös

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. 533 / 975 / 515 / *** / 1174-1175 (suomennosten painovirheistä ks. Banazîr-artikkelin keskustelusivu).
  2. HoMe XII, s. 83 [viite 7].